Systemutveckling

Infozone står för spetskompetens, engagemang, noggrannhet, innovation och kundnöjdhet. Vi levererar system och lösningar med ett tydligt fokus på ert affärsvärde samt kvalitét. Er utmaning är vår passion!

Vi har stark kompetens inom flera teknikstackar så som .NET, NodeJs och Java samt molnleverantörer som Microsoft Azure och AWS. Infozone står på en stabil grund inom systemutveckling med stor erfarenhet av att bygga system inom sina kompetensområden och lägger största vikt på kvalitét genom hela processen.

När du anlitar våra konsulter kan du vara säker på att denne är väl införstådd i systemutvecklingsens alla beståndsdelar som t.ex. mjukvaruarkitektur, enhetstestning, CI/CD och ett kritiskt och pragmatiskt tänkande. Våra konsulter har en bred förståelse i att förstå hur ett problem kan angripas genom att applicera vedertagna principer och designmönster så som DDD, CQRS, CQS, Event Sourcing, Flux och mycket mer.

Detta återfinns givetvis när du anlitar oss för andra åtaganden, t.ex. för skräddarsydda system, integrationer och automationer, eller vidareutveckling av ert befintliga system.

Här finns vi med er i hela processen från krav, implementation och driftsättning och tar givetvis ansvar för en förvaltning, om så önskas.

Hur vi behåller och formar spetskompetens

Vi på Infozone tror stenhårt på vår kompetens och vikten i att bibehålla kompetens och inspirera våra utvecklare. Det gör vi genom bl.a.

  • Certifieringar
  • Lär oss av varandra (arrangerar events, konferenser och Lunch & Learns)
  • Utmanande och inspirerande uppdrag

Utvecklingsprocessen

På Infozone har vi en vedertagen process som vi gärna följer. Vi kan inte understryka nog vikten av att involvera er verksamhet som skall använda systemet, redan från början. En anledning till detta är det gemensamma språket, utvecklare, krav och verksamhet ska kunna föra dialoger och diskussioner på lika villkor, samma språk.

Läs mer om hur vi arbetar med systemutveckling

1. Modellering och ritning (s.k. blueprints) med verksamheten

Vi bjuder in till workshop där vi tillsammans med er börjar ritar upp systemet och tar fram vad som ska hända, när det ska hända och vilka regler som finns. Det här blir början på ett nära samarbete kring det som faktiskt är viktigast. Det bästa av allt är att det är en oteknisk dialog där alla kan bidra. Ritningen blir en levande dokumentation där alla kan se hur systemet skall fungera.

2. Utveckla

När vi har en initial modell och ritning kan vi börja utveckla. Här löser vi tekniska utmaningar med vedertagna kodmönster och designprinciper för att säkertställa god kvalitét, bra framdrift och hög förvaltningsbarhet. Har vi dessutom en, tillsammans med er, framtagen ritning kan vi tidigt se hur vi bibehåller fart även när systemet växer - något som annars allt för ofta leder till längre och längre utvecklingstider.

3. Code review

Kvalitét är viktigt. För er innebär det ett robust system med få buggar. Kompetensspridning är också viktigt, för er innebär det ett personoberoende. Code review, eller kodgranskning, är processen där minst en annan person går igenom det som utvecklas och sätter sitt godkännande på koden. Det ger en kvalitetskontroll samt kompetensspridning i utvecklarteamet.

4. Deploy och test

Att ombesörja servrar är sannolikt inget ni själva vill göra. Det ligger som en del av vår process att ansvara för och sätta upp driftmiljöer, både vad gäller test och produktion. När det kommer till lösningar som driftas i molnet blir det snabbt många rörliga delar som på sikt kan göra det krångligt att underhålla. Vi sätter från början upp er miljö i molnet, t.ex Azure, via repeterbara och replikerbara resursmallar. Rent konkret är det en servermiljö beskrivet i kod, ofta kallat "IaC" eller Infrastructure as Code. Det gör att vi snabbt kan replikera en miljö genom att köra koden mot en ny destination. Infozone har färdiga mallar för många vanliga fall, vilket för er innebär en billig och snabb process att få upp ert systems infrastruktur.

Devops i vår systemutvecklingsprocess

5. DevOps och CI/CD

Vi ombesörjer allt som har med DevOps att göra, mycket av detta går redan in i "Deploy och test", men kortfattat innebär detta den automatiska processen att hantera källkod, köra en testsvit mot systemet samt deploya systemet till en utpekad miljö. För er innebär detta en trygghet i att ert system är i säkert förvar, att systemet automatiskt testas och att det levereras till en målmiljö i den takt ni önskar. Vare sig vill ni ha frekventa produktionssättningar eller ha utpekade dagar och tidpunkter.

Partners inom Systemutveckling

Prenumerera på vårt nyhetsbrev