Identitets- & Åtkomsthantering.

Hur får era medarbetare access till er IT-miljö? Vi hoppas att ni har en bra och säker plan för identifiering, annars så löser vi det gärna tillsammans med er.

Det är viktigt att alla organisationer idag har en bra plan för hur de kan hantera identiteter i sin IT-miljö. Det är ex en viktig aspekt inom on-& offboarding av medarbetare. I dagens digitala samhälle krävs det en tydlighet kring hur medarbetarna identifierar sig för att komma åt sitt digitala skrivbord, sina applikationer och sina filer.

Det är viktigt att alla organisationer idag har en bra plan för hur ni ska hantera identiteter i er IT-miljö. Det är exempelvis en viktig aspekt inom on-& offboarding av medarbetare. Åtkomsten måste ske på ett tryggt och säkert sätt för medarbetarna men även för organisationen. Lösningar som finns är Single Sign On, BankID och Multifaktor.

Vad vi erbjuder.

  • Rådgivning
  • Analys av befintlig lösning
  • Implementation
  • Support

Vi har idag ett stolt samarbete med Citrix och PhenixID för att leverera bra och säkra lösningar kring identitets- & åtkomsthantering.