Hållbarhetsarbete.

Vi arbetar för en hållbar framtid

För oss på Infozone är det viktigt att vi gör vad vi kan – vi ska dra vårt strå till stacken när det kommer till hållbarhetsarbete och därför arbetar vi utifrån hållbarhetslöften med olika delmål. Våra löften och delmål är baserade på att uppnå vårt stora huvudmål vilket är; att vi lovar er att vi ska bli en klimatsmart IT-leverantör. Klimatsmarta inom alla tre aspekterna av hållbarhet – sociala, ekonomiska och ekologiska.

Socialt Hållbarhetslöfte

Infozone ska vara en attraktiv arbetsgivare inom segmentet av mellanbolag i IT-sektorn.

I vårt löfte kring vår utveckling i det sociala har vi arbetat utifrån delmål under kategorierna: kompetensutveckling, medarbetarsamtal, jämställdhet, arbetsplatsen och välbefinnande.

Ekologiskt Hållbarhetslöfte

Infozone ska vara ett IT-bolag som genomsyras av klimatsmarta val både internt och externt.

I vårt löfte kring vår utveckling i det ekologiska har vi arbetat utifrån delmål under kategorierna: miljö, hård- & mjukvara och resor.

Ekonomiskt Hållbarhetslöfte

Infozone ska vara en konkurrenskraftig IT-leverantör som erbjuder hållbara IT-lösningar.

I vårt löfte kring vår utveckling i det ekonomiska har vi arbetat utifrån delmål under kategorierna: strategi och intressenter.

Etik, Intressenter och Affärssed

Infozone ska driva affärer på ett etiskt sätt med respekt för våra medmänniskor samt utveckla bolaget med god affärssed. Antikorruption samt mutor har vi nolltolerans mot och vi arbetar för att motverka det i våra affärer. Vi kommer arbeta ännu närmre våra samarbetspartners för att tillsammans göra det vi kan för att minska den negativa miljöpåverkan som IT har idag i det digitaliserade samhället. Detta är ett av våra tydliga fokusmål i vår strategi framöver.

Jämställdhets- & mångfaldspolicy

För oss på Infozone är det viktigt att ha medarbetare med olika bakgrund, personlighet och kön för att berika och förstärka våra team. Vårt jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ska genomsyra hela Infozones verksamhet. Vi ser oss alla som lika individer som ger varandra möjligheter att växa tillsammans. Det är extra viktigt med mångfald och med en blandning av karaktärer då vi vill vara ett innovativt bolag som tror på att vi tillsammans kan skapa unika och bra lösningar.

Läs mer

Ta del av vår miljöpolicy som en del av vårt hållbarhetsarbete

Miljöpolicy

Det är av största vikt att vi som bolag bidrar till en bättre miljö. Infozones miljöarbete ska vara en integrerad del i allt vi gör samt att vi i våra projekt arbetar tillsammans med våra uppdragsgivare för att förhindra miljöbelastningar i största möjliga utsträckning samt inom ekonomiskt rimliga gränser. Vi är stolta över att samarbeta med partners som har ett utvecklat och engagerat miljöarbete som gör att vi tillsammans kan leverera hållbara samt digitala lösningar.

Läs mer