Användarsäkerhet.

För att den digitala arbetsplatsen ska vara säker och bra för era medarbetare krävs det att ni har bra stöd för användarsäkerhet. Har ni det?

Visste du om att det är era användare som idag först och främst utsätter er organisation för hot? Genom era användares datorer kan man ta sig vidare in i datorhallen eller in bland era mail, skrämmande eller hur? Idag är det vanligt med såkallad Ransome Ware, där hackare kommer åt era filer, låser dessa och sen kräver er på en lösensumma för att ni ska återfå access till era filer. På Infozone har vi en bra portfölj av säkerhetslösningar och EDR (Endpoint Detection Response) som hjälper er och era medarbetare att undvika denna typ av attacker och ni skyddar er verksamhet för att förlora både ovärderlig information, pengar och arbetstid.

Vad vi erbjuder.

  • Genomlysning och Rådgivning av befintlig lösning
  • POC
  • Implementation, drift och support

Vi har ett stolt partnerskap med Bitdefender och Ivanti för att leverera lösningar kring användarsäkerhet.