Molnbaserad Utskrift och Dokumenthantering.

Glöm inte bort vikten av säkerhet när ni arbetar med er printlösning och dokumenthantering i molnet. Låt oss berätta mer!

Den moderna arbetsplatsen består idag av många olika komponenter för att den ska vara välfungerande. En av dessa komponenter är hanteringen av dokument och hur ni kunder hanterar er printmiljö. Har ni en skrivare eller flera i er organisation idag? Det är vanligare än vad vi tror att fortfarande använda sig av skrivare för dokumenthantering, kopiering, skanning och print. Men med det krävs också tydliga riktlinjer kring säkerhet och GDPR när ni har en printlösning i molnet, har ni det? Men de är ju inte enbart säkerhet och GDPR som är viktiga faktorer när företag arbetar med molnbaserad utskrift, det är också frågan kring hur det balanseras i organisation med klimatpåverkan och vilka kostnadsbesparingar som ni kan göra.

Vi arbetar idag med en av de största organisationerna i Sverige kring molnbaserad utskrift/ dokumenthantering och vi hjälper de dagligen i sitt arbete så de kan fokusera på sitt arbete och vet om att det är tryggt, säkert samtidigt som de gör så lite klimatavtryck som möjligt.

Vad vi erbjuder.

  • Rådgivning
  • Implementation
  • Support och drift

Vi har ett stolt samarbete med Papercut för att leverera lösningar kring molnbaserad utskrift.