Integritetspolicy.

Infozone AB (härefter ”Infozone”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”) behandlar personuppgifter för att tillhandahålla och utveckla våra tjänster. I vår integritetspolicy vill vi informera dig om hur vi samlar in dina personuppgifter, vad vi använder dem till och för vilket syfte, samt vilka parter vi kan komma att dela dina uppgifter med. Vi vill också informera om vilken laglig grund vi stödjer behandlingen av dina personuppgifter på och hur länge vi planerar att behandla dina personuppgifter. Dina rättigheter och hur du kan ta tillvara dem finner du längre ner tillsammans med våra kontaktuppgifter.

Vi värnar om din integritet och arbetar aktivt med att förbättra vårt dataskyddsarbete. Denna integritetspolicy är upprättad i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2026/679 (”GDPR”) och vi har försökt lyfta fram den mest relevanta informationen för dig.

Översiktligt upplägg

För att göra det så enkelt som möjligt för dig att hitta information om hur vi behandlar just dina personuppgifter, har vi delat in informationen i olika grupper av individer (som i GDPR:s terminologi benämns kategorier av ”registrerade”).

Nedanstående ser du en översikt över dessa grupper och får mer specifik information under respektive rubrik som du identifierar dig med.

 • Kontaktpersoner hos kunder
 • Kontaktpersoner hos potentiella kunder
 • Kontaktpersoner hos leverantörer och distributörer
 • Hemsidebesökare
 • Kontaktpersoner hos samarbetspartners, mäklarfirmor och konsulter
 • Anhörig till anställd på Infozone
 • Personer som interagerar med Infozone via sociala medier
 • Arbetssökande
 • Journalister
 • Föreläsare

Har du några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter längst ner

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

Vi använder så få personuppgifter som möjligt, men om du är en kontaktperson hos en av våra nuvarande kunder kan det hända att vi har dessa uppgifter om dig: Namn, adress, mailadress, titel, arbetsgivare och telefonnummer.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter och vilken laglig grund stödjer vi behandlingen på?

Vi behandlar bara personuppgifter om dig i din roll som representant för en av våra kunder och enligt nedan.

 • Vår marknadsavdelning har uppgifter om dig om du har ställt upp som referens i syfte att beskriva kunduppdrag på vår hemsida och i annat material. Laglig grund: berättigat intresse.
 • Vi kan också ha uppgifter om dig om du har anmält ditt deltagande till något av våra event. Laglig grund: berättigat intresse.
 • Vi har uppgifter om dig i syfte att upprätthålla avtalsrelationen med det företag som du representerar, följa upp försäljning, upprätta avtal och fakturera samt skicka relevanta nyheter till er. Laglig grund: berättigat intresse.
 • Vi kan komma att publicera bilder på dig med information om kundcase och referenser i våra sociala medie-kanaler eller på hemsidan. Det gör vi enbart om vi har fått ditt uttryckliga samtycke till det.

Hur och när samlar vi in dina personuppgifter?

I samband med avtalsslut med det företag du representerar samt löpande under avtalstiden. Vi får uppgifterna direkt från dig eller från någon på ditt företag.

Vilka parter delar vi dina personuppgifter med?

Vi använder olika system- och tjänsteleverantörer för att helt eller delvis behandla dina personuppgifter. Dessa leverantörer benämns ofta i GDPR-sammanhang som mottagare. Vi använder nedanstående kategorier av mottagare för att hjälpa oss med vissa behandlingar, som de utför helt enligt våra instruktioner (så kallade personuppgiftsbiträden):

 • Serverhosting
 • Kommunikationslösningar
 • Digital avtalshantering
 • Ekonomisystem
 • CRM-system
 • Sociala medier (publicering av kundcase)

Se information längre ner om tredjelandsöverföring.

Hur länge kommer vi att behandla dina personuppgifter?

Vi behandlar endast dina personuppgifter så länge som det behövs för de specifika syften som de samlats in. Detta innebär t.ex. att vi behåller uppgifter om dig som är nödvändiga för att hålla avtalen mellan oss och det företag du representerar igång så länge som avtalsförpliktelserna kvarstår och efterföljande tid i enlighet med preskriptionslagstiftning. Har vi några uppgifter för att administrera ditt deltagande i ett event sparar vi de uppgifterna enbart så länge som det behövs för att genomföra eventet.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

Vi använder så få personuppgifter som möjligt, men om du är en kontaktperson hos ett företag som vi tror skulle vara intresserade av våra tjänster och om du sitter på en position där vi kan förvänta oss att du tar inköpsbeslut, kan vi komma att samla in följande uppgifter om dig: Namn, adress, mailadress, titel, arbetsgivare och telefonnummer.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter och vilken laglig grund stödjer vi behandlingen på?

Vi behandlar bara personuppgifter om dig i din roll som representant för en potentiell kund till oss och enligt nedan.

 • I syfte att kommunicera och uppdatera dig om våra tjänster och andra relevanta nyheter behandlar vi dina kontaktuppgifter. Laglig grund: berättigat intresse.
 • Vår marknadsavdelning har uppgifter om dig och det företag du representerar för att kunna bjuda in till olika event som vi anordnar. Laglig grund: berättigat intresse.

Hur och när samlar vi in dina personuppgifter?

Vi kan komma att samla in dina uppgifter via olika publika källor (exv. din arbetsgivares hemsida eller LinkedIn) där vi tror att du och din arbetsgivare har intresse av våra tjänster. I annat fall det vara så att du har lämnat dina kontaktuppgifter till oss via någon av våra kommunikationskanaler.

Vilka parter delar vi dina personuppgifter med?

Vi använder olika system- och tjänsteleverantörer för att helt eller delvis behandla dina personuppgifter. Dessa leverantörer benämns ofta i GDPR-sammanhang som mottagare. Vi använder nedanstående kategorier av mottagare för att hjälpa oss med vissa behandlingar, som de utför helt enligt våra instruktioner (så kallade personuppgiftsbiträden):

 • Mötesbokare
 • Serverhosting
 • Kommunikationslösningar
 • CRM-system

Se information längre ner om tredjelandsöverföring.

Hur länge kommer vi att behandla dina personuppgifter?

Vi behandlar endast dina personuppgifter så länge som det behövs för de specifika syften som de samlats in. Detta innebär t.ex. att vi behåller uppgifter om dig så länge som vi tror att du och det företag du representerar har ett intresse av att få information från oss. Har vi några uppgifter för att administrera ditt deltagande i ett event sparar vi de uppgifterna enbart så länge som det behövs för att genomföra eventet.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

Vi använder så få personuppgifter som möjligt, men om du är en kontaktperson hos en av våra leverantörer eller distributörer kan vi ha dessa uppgifter om dig: Namn, adress, mailadress, titel, arbetsgivare och telefonnummer.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter och vilken laglig grund stödjer vi behandlingen på?

Vi behandlar bara personuppgifter om dig i din roll som representant för en av våra leverantörer eller distributörer och enligt nedan.

 • I syfte att upprätthålla god kontakt med befintliga (och potentiella) leverantörer och distributörer kommer vi behandla dina personuppgifter för att du representerar din arbetsgivare och agerar som vår kontaktpunkt. Därutöver för att kunna sköta beställningar av olika slag. Laglig grund: berättigat intresse
 • Vi kan också ha uppgifter om dig om du har anmält ditt deltagande till något av våra event eller utbildningar. Laglig grund: berättigat intresse.
 • Vår ekonomiavdelning kan komma att behandla dina kontaktuppgifter för att hantera avtal, fakturor och support kring inköpta system. Laglig grund: berättigat intresse respektive rättslig förpliktelse.

Hur och när samlar vi in dina personuppgifter?

Vi samlar in dina uppgifter från dig själv i första hand, när du kontaktar oss på olika sätt och framförallt innan vi ingår avtal med din arbetsgivare.

Vilka parter delar vi dina personuppgifter med?

Vi använder olika system- och tjänsteleverantörer för att helt eller delvis behandla dina personuppgifter. Dessa leverantörer benämns ofta i GDPR-sammanhang som mottagare. Vi använder nedanstående kategorier av mottagare för att hjälpa oss med vissa behandlingar, som de utför helt enligt våra instruktioner (så kallade personuppgiftsbiträden):

 • Serverhosting
 • Kommunikationslösningar
 • Digital avtalshantering
 • Ekonomisystem

Se information längre ner om tredjelandsöverföring.

Hur länge kommer vi att behandla dina personuppgifter?

Vi behandlar endast dina personuppgifter så länge som det behövs för de specifika syften som de samlats in. Detta innebär t.ex. att vi behåller uppgifter om dig som är nödvändiga för att hålla avtalen mellan oss och det företag du representerar igång så länge som avtalsförpliktelserna kvarstår. Har vi några uppgifter för att administrera ditt deltagande i ett event sparar vi de uppgifterna enbart så länge som det behövs för att genomföra eventet.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

Vi använder så få personuppgifter som möjligt, men om interagerar med oss på sociala medier kan vi komma att ta del av de uppgifter som du har angett på de sociala medierna, såsom namn, bild, titel, arbetsgivare och telefonnummer samt text i meddelande.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter och vilken laglig grund stödjer vi behandlingen på?

Huvudsakliga behandlingen av dina personuppgifter på sociala medier är dina reaktioner på våra inlägg. Laglig grund: berättigat intresse.

Hur och när samlar vi in dina personuppgifter?

När du på olika sätt interagerar med vår företagssida på sociala medier (LinkedIn, Facebook, Youtube och Instagram) kan du komma att dela med dig av dina personuppgifter till oss, exempelvis om du skickar ett meddelande till oss, kommenterar våra inlägg eller delar något som vi har publicerat.

Vilka parter delar vi dina personuppgifter med?

Uppgifterna blir samtidigt tillgängliga för de sociala medier som kommunikationen sker igenom. Se deras respektive användarvillkor och integritetspolicy.

Hur länge kommer vi att behandla dina personuppgifter?

Vi behandlar endast dina personuppgifter så länge som det behövs för de specifika syften som de samlats in, men i många fall så kan du själva styra hur länge du vill att vi ska se dina personuppgifter på sociala medier, genom verktyg på respektive plattform.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

Vi använder så få personuppgifter som möjligt, men om du är en kontaktperson hos en av våra samarbetspartners eller arbetar hos en mäklarfirma som vi har kontakt med eller är anställd hos någon av våra underkonsulter kan vi ha dess uppgifter om dig: Namn, adress, mailadress, titel, arbetsgivare och telefonnummer samt för våra underkonsulter har vi CV (från Cinode).

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter och vilken laglig grund stödjer vi behandlingen på?

Vi behandlar bara personuppgifter om dig i din roll som kontaktperson hos vår samarbetspartner, mäklarfirma eller konsultbyrå och enligt nedan.

 • I syfte att upprätthålla god kontakt med din arbetsgivare kommer vi behandla dina personuppgifter för att du representerar företaget du arbetar på. Vidare är det nödvändigt för oss att ha en Därutöver för att kunna sköta beställningar av olika slag Laglig grund: berättigat intresse.
 • Vi behandlar även dina personuppgifter för att fortsätta vårt samarbete med det företag du arbetar på och möjliggöra leadsgenerering och affärsutveckling. Laglig grund: berättigat intresse.
 • Vår ekonomiavdelning kan komma att behandla dina kontaktuppgifter för att hantera avtal och fakturor. Laglig grund: rättslig förpliktelse.
 • Vårt management team har uppgifter om dig som utför arbete hos en av våra underkonsulter för att administrera uppdrag och arbetsuppgifter.

Hur och när samlar vi in dina personuppgifter?

När du kontaktar oss på olika sätt kommer vi samtidigt att samla in nödvändiga uppgifter för att upprätthålla kontakt, ingå avtal och genomföra event. Vi samlar in uppgifterna direkt från dig eller från någon annan på det företaget du arbetar på.

Vilka parter delar vi dina personuppgifter med?

Vi använder olika system- och tjänsteleverantörer för att helt eller delvis behandla dina personuppgifter. Dessa leverantörer benämns ofta i GDPR-sammanhang som mottagare. Vi använder nedanstående kategorier av mottagare för att hjälpa oss med vissa behandlingar, som de utför helt enligt våra instruktioner (så kallade personuppgiftsbiträden):

 • Serverhosting
 • Kommunikationslösningar
 • CRM-system
 • Ekonomisystem

Se information längre ner om tredjelandsöverföring.

Hur länge kommer vi att behandla dina personuppgifter?

Vi behandlar endast dina personuppgifter så länge som det behövs för de specifika syften som de samlats in. Detta innebär t.ex. att vi behåller uppgifter om dig som är nödvändiga för att hålla avtalen mellan oss och det företag du representerar igång, d.v.s. så länge som avtalsförpliktelserna kvarstår. Vidare betyder det att vi kommer använda dina uppgifter för kommunikationsändamål så länge som du är aktuell kontaktperson.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

Vi använder så få personuppgifter som möjligt, men om du är angiven som anhörig till en av våra anställda kommer vi att behandla ditt namn och telefonnummer.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter och vilken laglig grund stödjer vi behandlingen på?

För att säkerställa en säker och trygg arbetsmiljö kommer vi att behandla dina personuppgifter i förebyggande syfte om det skulle uppstå en situation på arbetsplatsen där vi snabbt behöver kontakta en anhörig, exv. vid olycka. Laglig grund: berättigat intresse.

Hur och när samlar vi in dina personuppgifter?

Vi samlar in dina kontaktuppgifter (namn och telefonnummer) från våra anställda i samband med att de ingår sin anställning hos oss.

Vilka parter delar vi dina personuppgifter med?

Vi använder olika system- och tjänsteleverantörer för att helt eller delvis behandla dina personuppgifter. Dessa leverantörer benämns ofta i GDPR-sammanhang som mottagare. Vi använder nedanstående kategorier av mottagare för att hjälpa oss med vissa behandlingar, som de utför helt enligt våra instruktioner (så kallade personuppgiftsbiträden):

 • HR-system / affärssystem

Se information längre ner om tredjelandsöverföring.

Hur länge kommer vi att behandla dina personuppgifter?

Vi kommer att spara uppgifterna endast så länge det är nödvändigt eller tills att vi får besked om att uppgifterna behöver uppdateras.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

De uppgifterna som du lämnar till oss i samband med din ansökan är de uppgifterna som vi kommer att behandla. Med det sagt vill vi uppmana dig att inte lämna känsliga personuppgifter eller ditt fullständiga personnummer i ansökan, då det är uppgifter som vi inte efterfrågar eller behöver för att behandla din ansökan. Generellt är det vanligt att vi behandlar följande typer av personuppgifter: namn, födelsedatum, adress, telefonnummer, mailadress, titel, arbetsgivare, intressen och andra erfarenheter.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter och vilken laglig grund stödjer vi behandlingen på?

Vi behandlar bara personuppgifter om dig i din roll som arbetssökande hos oss och enligt nedan.

 • I syfte att utvärdera din ansökan och lämplighet för en position hos oss och för att kalla dig till en eventuell intervju, kommer vi att behandla dina personuppgifter. Laglig grund: berättigat intresse.
 • Därutöver behöver vi behandla dina uppgifter för att erbjuda anställning och ingå anställningsavtal. Laglig grund: avtal.
 • Har vi mottagit en spontanansökan kommer vi att behandla de personuppgifter som ingår däri för att bedöma om vi kan erbjuda dig en intervju, hålla kontakt och se om vi framöver kan ha en lämplig position för dig. Laglig grund: samtycke. Om du är av intresse i en rekryteringsprocess kommer fortsatt behandling ske med stöd av vårt berättigade intresse.

Hur och när samlar vi in dina personuppgifter?

Vi samlar in dina uppgifter i samband med att du lämnar dem till oss, antingen genom en ansökan för en utannonserad tjänst eller en spontanansökan som du skickar in via mail, vår hemsida eller LinkedIn.

Vilka parter delar vi dina personuppgifter med?

Vi använder olika system- och tjänsteleverantörer för att helt eller delvis behandla dina personuppgifter. Dessa leverantörer benämns ofta i GDPR-sammanhang som mottagare. Vi använder nedanstående kategorier av mottagare för att hjälpa oss med vissa behandlingar, som de utför helt enligt våra instruktioner (så kallade personuppgiftsbiträden):

 • Sociala medier
 • Serverhosting
 • Kommunikationslösningar

Se information längre ner om tredjelandsöverföring.

Hur länge kommer vi att behandla dina personuppgifter?

Vi kommer att spara uppgifterna endast så länge det är nödvändigt. Det betyder att om du har deltagit i en rekryteringsprocess men inte blivit erbjuden ett jobb, kommer vi att behandla dina personuppgifter i 2 år efter avslutad rekryteringsprocess som du deltagit i, med stöd i diskrimineringsskydd för rekrytering. Är det så att du lämnat in en spontanansökan så kommer vi att behandla den tills att du tar tillbaka ditt samtycke, och som längst i 5 år.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

Vi använder så få personuppgifter som möjligt, men när du besöker vår hemsida och godkänner vår användning s.k. cookies (se mer information i vår cookiepolicy) kan vi samla in en del uppgifter om dig eller om du fyller i och skickar in formulär på hemsidan. De typer av uppgifter som vi därmed kan komma att behandla är följande: namn, adress, mailadress, titel, arbetsgivare och telefonnummer samt eventuell information i fritextfält.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter och vilken laglig grund stödjer vi behandlingen på?

Vi behandlar bara personuppgifter om dig i samband med ett besök på vår hemsida, enligt nedan.

 • Vi har uppgifter om hur du rör dig på vår hemsida för att förbättra och utveckla vår hemsida så att vi presenterar det viktigaste och mest relevanta innehållet för våra hemsidesbesökare. Laglig grund: samtycke.
 • De uppgifter som du lämnar i det formulär som du skickar in till oss via hemsidan behandlar vi för att kunna besvara dina frågor och tillhandahålla information om relevanta tjänster. Laglig grund: berättigat intresse.

Hur och när samlar vi in dina personuppgifter?

När du besöker vår hemsida och samtycker till att vi använder cookies kommer vi att samla in uppgifter om ditt besök på vår hemsida för att förbättra och utveckla vår hemsida. Därutöver samlar vi in uppgifter direkt från dig när du skickar in något av de formulär vi har på hemsidan.

Vilka parter delar vi dina personuppgifter med?

Vi använder olika system- och tjänsteleverantörer för att helt eller delvis behandla dina personuppgifter. Dessa leverantörer benämns ofta i GDPR-sammanhang som mottagare. Vi använder nedanstående kategorier av mottagare för att hjälpa oss med vissa behandlingar, som de utför helt enligt våra instruktioner (så kallade personuppgiftsbiträden):

 • Serverhosting
 • Kommunikationslösningar
 • CRM-system
 • Analysverktyg

Se information längre ner om tredjelandsöverföring.

Hur länge kommer vi att behandla dina personuppgifter?

Vi behandlar endast dina personuppgifter så länge som det behövs för de specifika syften som de samlats in. Detta innebär t.ex. att om du tar tillbaka ditt samtycke så kommer vi att upphöra att behandla dina uppgifter för det ändamålet. De uppgifter som vi behandlar för att återkoppla på det formulär du skickat in kommer vi att behandla så länge som vi har kontakt och ni visar intresse för våra tjänster.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

Vi använder så få personuppgifter som möjligt, men om du är journalist som vi har dialog med kan vi ha följande uppgifter om dig: namn, telefonnummer, adress, mailadress, titel och arbetsgivare/publikation.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter och vilken laglig grund stödjer vi behandlingen på?

Vi behandlar bara personuppgifter om dig i din roll som journalist i syfte att kommunicera med dig och förmedla specifika och relevanta nyheter om oss. Laglig grund: berättigat intresse.

Hur och när samlar vi in dina personuppgifter?

Antingen så samlar vi in dina kontaktuppgifter från offentliga och publika källor eller så kontaktar du som journalist oss och då samlar vi in dina kontaktuppgifter i samband med vår inledande kommunikation.

Vilka parter delar vi dina personuppgifter med?

Vi använder olika system- och tjänsteleverantörer för att helt eller delvis behandla dina personuppgifter. Dessa leverantörer benämns ofta i GDPR-sammanhang som mottagare. Vi använder nedanstående kategorier av mottagare för att hjälpa oss med vissa behandlingar, som de utför helt enligt våra instruktioner (så kallade personuppgiftsbiträden):

 • Kommunikationsverktyg

Se information längre ner om tredjelandsöverföring.

Hur länge kommer vi att behandla dina personuppgifter?

Vi behandlar endast dina personuppgifter så länge som det behövs för de specifika syften som de samlats in. Detta innebär t.ex. att vi behåller dina kontaktuppgifter så länge som vi tror att du har intresse av att få information och nyheter från oss.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

Vi använder så få personuppgifter som möjligt, men om du är en föreläsare som vi vill bjuda in till våra event kommer vi att behandla ditt namn, adress, mailadress, titel, arbetsgivare och telefonnummer.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter och vilken laglig grund stödjer vi behandlingen på?

Vi behandlar bara personuppgifter om dig i din roll som föreläsare i syfte att kommunicera med dig och anordna föreläsningar/utbildningar. Laglig grund: berättigat intresse.

Hur och när samlar vi in dina personuppgifter?

Vi kan komma att samla in dina kontaktuppgifter från offentliga och publika källor eller så kontaktar du som föreläsare oss och då samlar vi in dina kontaktuppgifter i samband med inledande kommunikation.

Vilka parter delar vi dina personuppgifter med?

Vi använder olika system- och tjänsteleverantörer för att helt eller delvis behandla dina personuppgifter. Dessa leverantörer benämns ofta i GDPR-sammanhang som mottagare. Vi använder nedanstående kategorier av mottagare för att hjälpa oss med vissa behandlingar, som de utför helt enligt våra instruktioner (så kallade personuppgiftsbiträden):

 • Kommunikationslösningar
 • Serverhosting
 • Sociala medier
 • CRM-system

Se information längre ner om tredjelandsöverföring.

Hur länge kommer vi att behandla dina personuppgifter?

Vi behandlar endast dina personuppgifter så länge som det behövs för de specifika syften som de samlats in. Detta innebär att vi kommer att behandla dina personuppgifter för att administrera, marknadsföra och genomföra olika typer av event. När eventet är genomfört kommer vi att behålla dina kontaktuppgifter för att kunna bibehålla kontakten och bjuda in dig på nytt, detta så länge vi bedömer att du har ett intresse av att delta som föreläsare.

Överföring av personuppgifter till tredje land

När vi överför dina personuppgifter till en leverantör, samarbetspartner eller annan aktör, gör vi det i syfte att få hjälp att utföra vissa behandlingsaktiviteter. När en sådan mottagare finns i s.k. tredje land (ett land utanför EU/EES) säkerställer vi extra noggrant vilka mottagare vi använder och vilka säkerhetsåtgärder de kan erbjuda för att du ska känna dig trygg i hur vi behandlar dina personuppgifter.

För alla dessa överföringar ser vi till att det slutits så kallade standardavtalsklausuler (SCCs), eller att motsvarande godkänd överföringsmekanism finns på plats i enlighet med kapitel V i GDPR. Detta för att i så stor mån som möjligt se till att uppgifterna behandlas lika säkert som om mottagaren hade befunnit sig inom EU/EES. Vi vill trots detta uppmärksamma er på att nationell lagstiftning i mottagarländerna (exv. USA) i vissa fall kan tillåta deras myndigheter att komma åt uppgifterna genom deras säkerhetslagstiftning.

Dina rättigheter

Som beskrivits i inledningen innehåller vår integritetspolicy, för att inte göra den onödigt lång och komplicerad, endast de behandlingar som är vanligast förekommande och vilka mest kan antas påverka dig. Vill du ha en detaljerad redogörelse för vilka specifika uppgifter vi har om just dig, kan du alltid utnyttja din rätt till tillgång, beskriven nedan, eller ställa en fråga till oss.

Rätten till tillgång

Du har rätt att begära ut ett s.k. registerutdrag, alltså en kopia av de personuppgifter om dig som vi behandlar. I det tydliggör vi vilka personuppgifter som vi har om dig, varför vi behöver dem, varifrån vi fått uppgifterna och, i tillämpliga fall, vilka kategorier av mottagare som kan komma att ta del av dem. En viktig detalj i sammanhanget är att vi ibland kan neka dig rätten till tillgång, för en eller flera specifika uppgifter, exempelvis om dina uppgifter inte går att skilja från uppgifter om någon annan individ (vars integritet vi också måste skydda) – men då kommer vi alltid att redogöra för att en uppgift saknas och varför.

Rätten till rättelse

Du har rätt att begära rättelse av de personuppgifter som behandlas om dig ifall dessa är felaktiga och du har även rätt att begära att vi kompletterar ofullständiga personuppgifter.

Rätten till radering

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas, om behandlingen av personuppgifterna t.ex. inte längre är nödvändig för det ändamål de behandlas, grundar sig på ditt samtycke och du återkallar det eller behandlas på ett olagligt sätt. Radering gäller dock inte de personuppgifter som vi är skyldiga att bevara enligt rättslig förpliktelse eller som vi behöver behandla för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätten att invända mot och/eller begränsa en behandling av dina personuppgifter:

Du har rätt att invända mot eller begränsa behandlingar som utförs av dina personuppgifter. Du kan till exempel begränsa behandlingar om dig tillfälligt om du anser att personuppgifterna varit/är felaktiga – vilket då ger oss tid att utreda. Du har även rätt att specifikt invända mot behandlingar beskrivna nedan:

 • Berättigat intresse

Du har rätt att invända mot behandlingar av dina personuppgifter som grundar sig på berättigat intresse (även kallat intresseavvägning). Det innebär att vi då endast har rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter om vi kan visa att vårt berättigade intresse överväger ditt intresse av att avsluta behandlingen och dina rättigheter. Detta är enbart tillämpligt på de personuppgiftsbehandlingar som vi utför med stöd av den lagliga grunden berättigat intresse.

 • Direktmarknadsföring

Om dina personuppgifter behandlas för att skicka direktmarknadsföring har du rätt att invända mot det och då kommer vi upphöra att behandla dina uppgifter för det ändamålet.

Rätten till dataportabilitet: Om behandlingen grundar sig på samtycke eller avtal och om så är tekniskt möjligt har du rätt till dataportabilitet, alltså att vi hjälper dig överföra personuppgifterna till dig, eller den du väljer, i ett maskinläsbart format. Detta gäller endast de uppgifter som finns i ett strukturerat format och som du själv har tillhandahållit oss.

Om du vill använda någon av dina rättigheter är du varmt välkommen att kontakta oss på

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten

Du har även rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten, om du känner att vi på något sätt har behandlat dina uppgifter i strid mot GDPR. I Sverige är det Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet. Deras kontaktuppgifter hittar du här: https://www.imy.se/kontakta-oss/

Vi ser dock gärna att du ger oss chansen att rätta till eventuella misstag först.

Versionshistorik

Om det finns behov eller anledning av att uppdatera denna policy kommer vi att göra det för att efterleva gällande rätt och praxis, eller om vi gör förändringar i vår verksamhet som påverkar hur vi behandlar personuppgifter. Senaste versionen av vår integritetspolicy finner du på vår hemsida.

Version 1.0 – 29 mars 2021.

***

Tack för att du tog dig tid att läsa vår integritetspolicy!