Managed Services

Vi ger våra kunder chansen att fokusera fullt ut på sin kärnverksamhet - vi kallar det för bekymmersfri IT!

Managed Services för Infozone

Managed Service är ett tjänstebegrepp som innebär att företag väljer att låta andra företag hantera hela eller valda delar av företagets system, processer eller funktioner.

För Infozone innebär Managed Services en möjlighet att erbjuda våra kunder en stabil och effektiv IT-miljö där kunden i sin tur ges möjlighet att fullt ut fokusera på sin kärnverksamhet. Vi har möjligheten att erbjuda er hantering av hela eller delar av er IT-miljö genom drift, förvaltning, övervakning och support.

Vår grundfilosofi är enkel

Managed Services syftar till att optimera utveckling, drift och support av våra kunders IT-miljöer och skapa en kostnadseffektiv lösning utifrån era behov. Infozones Managed Services syftar också till att i partnerskap med er tillsammans blicka in i framtiden och arbeta proaktivt. Att i samarbete utveckla våra  kunders IT-miljö med en målsättning till att kunna leverera säkerhet, förenkla administrationen och minska kostnaderna.

Vad vi gör inom Managed Services

För att kunna erbjuda er bekymmersfri IT och se till att ni har tillgång till bästa möjliga kompetens anpassad för just er IT-miljö, följer vi ett väletablerat och lyckat koncept inom vår Managed Services genom följande byggstenar: 

Managed Services på Infozone

 

  • Proaktivitet – Genom kontinuerlig omvärldsbevakning jobbar vi för att skapa en stabil och säker IT-miljö åt er för framtiden.
  • Support – Genom vår bredd inom flera olika områden ges ni tillgång till experter inom våra olika tjänsteområden och får en förstklassig support.
  • Förvaltning – För att ha en välmående IT-miljö behövs den kontinuerligt underhållas och anpassas till den föränderliga IT-världen vi lever i. #Shifthappens
  • Övervakning – Vi har koll på ingående komponenter och tjänster för att kunna agera så snabbt som möjligt och kunna påbörja felsökning redan innan användaren upptäcker problemet.
  • Livscykelhantering – Vi strävar alltid efter att maximera nyttan av alla IT-investeringar genom hela livscykeln. Vi arbetare ständigt med att förbättra de system som förvaltas; genom både teknik och processer.
  • Rapportering – Vi rapporterar och ger statistik till er kunder rörande frågor kopplade till drift och support så som pågående aktiviteter, projekt, ärende etc.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev