Infrastrukturtjänster

Låt oss berätta mer om våra infrastrukturtjänster på Infozone

Är er IT-infrastruktur korrekt uppsatt, designad och optimerad för er verksamhet? Levererar den det värde som förväntas och är den säker? Inom infrastrukturområdet erbjuder Infozone en rad olika färdigpaketerade tjänster som enkelt kan avropas och även anpassas till våra kunder.

ISA – Infrastructure site audit

Syftet med ISA är att skapa ett underlag och en nulägesanalys över IT-infrastrukturen. ISA kan utföras på hela eller delar av kundens infrastruktur

Oavsett omfattning och typ av organisation genomförs ISA i tre steg:

 • Workshop: Workshop där Infozones experter intervjuar representanter från IT organisationen för att få en detaljerad översikt av miljön i stort och bilda sig en uppfattning om hur den interna organisationen arbetar.
 • Genomlysning: Hands on-steg där Infozones experter analysera design, uppsättning, granskar dokumentation, ser över beroenden och kontrollerar att miljön är uppsatt utifrån best practice.
 • Presentation av rapport: Rapport presenteras för utvalda personer i organisationen. Rapporten presenterar resultatet av genomlysningen samt eventuella förbättringsförslag samt rekommendationer om nästa steg.

ICA – Infozone Citrix Assessment

ICA syftar till att stötta kunden i det strategiska arbetet kring sin Citrixmiljö. Hur ser det ut idag och hur kan vi utveckla miljön för att möta framtida behov samt krav. ICA fungerar som ett tekniskt beställarstöd till kunden och ger värdefull support i dialogen med befintlig driftpartner och Citrix.

ICA omfattar i grundutförande följande delar:

 • Infozone Citrix Assessment: Detaljerad genomlysning av Citrixmiljön, Workshop och rapportering.
 • Citrix ProActive Support: Månatlig genomgång av kritiska komponenter och funktioner i syfte att minimera den dagliga supporten på Citrixmiljön och skapa en stabilitet.
 • TAM – Technical Account Manager: Kunden tilldelas och kan nyttja en dedikerad Citrixexpert från Infozone.

IZ Print

IZ Print skapar säkra utskrifter som kan skrivas ut på valfri skrivare samtidigt som det skapar grund för er att värna om miljön. När tjänsten är på plats, utvecklas, förvaltas och supporteras den av oss. Ni slipper fundera över kostnader för investeringar, drift samt underhåll och kan istället fokusera på det ni är riktigt, riktigt bra på!

 • Säkerhet/GDPR: Utskrifter blandas inte ihop mellan användare. Ni har kontrollen och får endast era egna utskrifter.
 • Identifiera er med RFID-läsare: Genom enkel och säker identifiering med befintliga passerkort/bricka loggar ni in på skrivaren för att släppa era utskrifter.
 • Inga onödiga utskrifter: Ej uthämtade utskrifter raderas i utskriftskön efter schemalagd tid, vilket innebär besparing av papper, toner och energi med ett tydligt fokus på klimatbesparing samtidigt som det är en ekonomisk faktor.
 • Flyttbar utskrift: Era utskrifter kan hämtas vid vilken skrivare som helst som är knuten till tjänsten.
 • Statistik/Rapporter: Få kontroll över era utskrifter och utskriftsfunktion samt hur ni utnyttjar den.

IGEL as a Service (IaaS)

Som en av två IGEL Velocity Services Specialization Experts till IGEL i Sverige har Infozone tagit fram tjänsten IaaS (IGEL as a Service). Tjänsten syftar till att förenkla och effektivisera hanteringen av våra kunders klienter. IaaS är en skräddarsydd lösning som över tid skapar säker, tillförlitlig åtkomst för användarna, god ekonomi och livcykelhantering samt möjliggör skalbarhet samt flexibilitet. Bekymmersfri IT helt enkelt!

 • Hårdvara: IGEL (LX/WIN).
 • UMS/ICG: Drift och förvaltning av manageringsverktyg.
 • Managering: Konfiguration och uppdatering av hårdvara.
 • Logistik och återbruk: Leverans, returer, utbyten, RMA. Återbruk och omhändertagande av utbytt hårdvara.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev