IT-Infrastruktur

Vi på Infozone strukturerar och automatiserar våra kunders IT-miljöer för att skapa en optimal funktion samt en säker och hållbar drift över tid med fokus på lönsamhet, säkerhet och ekonomi.

Strukturera och automatisera er IT

IT-Infrastruktur är idag ett samlingsbegrepp av både fysiska och virtuella komponenter som tillsammans bildar grundplattformen för en organisations informationskapital. Informationskapital är all den data som en organisation dagligen skapar, processar och lagrar. Informationskapitalet tillsammans med humankapitalet utgör idag huvuddelen av en organisations värde. En stabil och säker IT-Infrastruktur är därför idag av fundamental vikt för en organisations framgång och överlevnad. De lösningar och tjänster vi levererar avhjälper inte bara problem, utan skapar även verksamhetsnytta på riktigt.

Infozones grundfilosofi kring infrastruktur

Inom affärsområdet IT-Infrastruktur har vi på Infozone en mycket gedigen erfarenhet. Våra seniora och engagerade arkitekter tillsammans med tekniska specialister är lyhörda för våra kunders behov samt utmaningar. En lösning för oss handlar inte enbart om teknik, den måste också vara designad och förankrad i verksamhetens mål samt strategier. För att uppnå effekt av investeringen rekommenderar vi våra digitala coacher som arbetar med förändringsledning kopplat till IT. Därmed skapar våra lösningar skapar affärsnytta på riktigt!

De tekniska lösningar vi arbetar med skiljer sig från kund till kund och anpassas efter de behov som ni har.

Infozone erbjuder expertis med våra tjänster såsom:

 • Strategi & Rådgivning
 • Analys & Utredning
 • Implementation
 • Utveckling & Förvaltning

Generellt bygger vårt infrastrukturkoncept på följande principer:

 • Centralisering – Distribuerad IT/skrivbord ger en effektiv och säker managering av klienterna. Möjliggör flexibilitet.
 • Flexibilitet – Lösningen anpassad för användarna. Inte tvärtom.
 • Skalbarhet – Dynamisk kapacitet ger möjlighet att expandera eller reducera lösningen över tid.  Framtiden är oviss.
 • Hållbar förvaltning – Bygg för en hållbar framtid. Våra lösningar ska enkelt kunna överlämnas till kunden.
 • Samverkan – Ingen är bäst på allt. Samarbetet med kunden och andra intressenter är en av nycklarna till framgång.
 • Self Service/Automatisering – Medför en kostnadseffektiv och säker administration och support. Frigör tid. Tid är pengar.
 • Livscykelhantering – Vi strävar ALLTID efter att maximera nyttan av alla IT-investeringar. Både vad gäller teknik och miljö.
 • Leverantörsneutral – Användarupplevelse, säkerhet och ekonomi är primära. Valet av teknik, produkter och leverantör är sekundärt. Blended solution.

Infozones partners för IT-infrastruktur

För att möjliggöra högsta kvalité i vår leverans och för att kunna erbjuda våra kunder rätt teknik och funktion utifrån behoven samarbetar vi med ett antal strategiskt valda partners. De har alla gedigen erfarenhet inom sina teknikområden och ger oss tillgång till unik support, kompetens samt kvalitetssäkring. Våra starka partnerskap med produktleverantörer gör att vi tidigt får kännedom och kunskap om framtidens produkter och lösningar.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev