Siemens Security Products

Siemens Security Products

John Thacker är Quality & Support Services Manager på Siemens Security Products med huvudkontoret i Solna. Denna enhet inom Siemens är känd för sina innovativa säkerhetslösningar inom områdena passerkontroll, integrerade säkerhetssystem, videoövervakning och inbrottslarm, i detta ingår både hård- och mjukvara.

Som ansvarig för kvalitet och supporttjänster har John tillsammans med sitt team i uppgift att effektivisera affärssystemen och rapporteringen. Att hitta lösningar som gör att affärssystemets innehåll blir lättillgängligt och mycket mer användbart. John bestämde sig för en QlikView-lösning eftersom det blev så knepigt och tog så lång tid att få ut försäljningssiffror ur affärssystemet.

Det första steget i QlikView-lösningen var en applikation för analys av försäljningen. Totalt handlar det om 2300 olika produkter fördelade på produktområdena passersystem, integrerade säkerhetssystem och videoövervakning.

Det andra steget i QlikView-lösningen var en så kallad ”logistikcockpit”, en applikation som ger en total överblick över logistiksituationen. Den visar lagerläget, prognoser över förväntad försäljning. En viktig del av detta är att det tidigt går att se vilka produkter som ligger utanför det förväntade, t. ex. onormalt högt/lågt lagersaldo.

 

Några kommentarer från John Thacker Siemens Security Products rörande deras nya lösningar.

“Tidigare fick vi arbeta i komplexa Excelark när vi en gång i månaden fick siffrorna ur affärssystemet. Idag levereras alla siffror i realtid.”

“De stora vinsterna består i att vi fick en mycket högre visibilitet på informationen. I stället för att leta igenom Excelark efter avvikelser en månad i efterskott kan vi i realtid se avvikelser och varningssignaler. Vi kan se det på produkt nivå, geografisk nivå, kundnivå och vi kan följa hur marginalerna utvecklas. Det ger oss möjlighet att agera mycket snabbare och bättre.”

“Samarbetet med Infozone har fungerat fantastiskt. De är lätta att samarbeta med även för oss som är en stor och komplex organisation med en mängd olika krav på formalia och system. Men Infozone var oerhört flexibla och löste svårigheterna vartefter de dök upp. De såg snabbt vad vi behövde och försåg oss sedan med argument och lösningar.”

“Nu har vi snabb åtkomst till sifferfakta som vi kan vända och vrida på för att få fram den affärskritiska informationen. Sedan kan vi presentera den på ett pedagogiskt sätt så att det viktiga i informationen lätt blir tillgängligt. Och allt sker i realtid. En extra bonus till detta är att vi kan minska antalet dyra licenser till affärssystemet eftersom QlikView löser många medarbetares behov till avsevärt lägre kostnader.”