Beslutstöd som gör skillnad för Carlsberg Sverige

Beslutstöd som gör skillnad för Carlsberg Sverige

Under flertalet år har Carlsberg samarbetat med Infozone för att kontinuerligt vidareutveckla deras lösning kring beslutsstöd. Det är ett samarbete som syftar till att löpande höja effektiviteten inom alla led i Carlsberg Sveriges verksamhet.

Behov

När Infozone först började samarbeta med Carlsberg 2013, stod de inför utmaningen att de behövde tillgång till snabb, flexibel uppföljning som var anpassad efter önskemål för att kunna strategiskt planera sin verksamhet. De hade ambitionen att förändra sitt arbetssätt som då var att 80 % av deras tid gick åt till att hantera information och 20 % till agerande, de önskade det omvända – 80 % agerande och 20 % hantering av information.

Hur fungerar samarbetet?

Infozone antog utmaningen från Carlsberg och jobbar idag tillsammans i ett team bestående av controllers och management från Carlsberg. Vi arbetar tillsammans agilt och balanserat med förbättringar samt ständig nyutveckling.

 

Lösningen hos Carlsberg för rätt beslutsstöd

Infozone har i ett nära samarbete med Carlsberg skapat lösningar för finansiell uppföljning, planering, marknadsanalyser och produktionsplanering. Tillsammans kör vi kontinuerliga utvärderingar för att Carlsberg ska fylla sina behov samt använda sin tid på bästa sätt för utveckling av bolaget. Ett exempel på arbetet som Infozone gjort är att vi skapat planering samt uppföljning på EBIT hela vägen ner till SKU och kundnivå. Att kombinera data från det egna SAP systemet med annan marknadspåverkande data skapar effektivt beslutstöd för verksamhetens alla delar.Lösningen hos Carlsberg bygger på Qlik, WEB-baserad planeringsportal och nPrintning.

Med våra olika beslutsstödslösningar har Carlsberg kunnat frigöra tid vilket har skapat möjligheter för företaget att agera snabbt på rörelser i verksamheten och i branschen.

Om Carlsberg Sverige

Carlsberg är Sveriges största bryggeri med varumärken som bland annat Carlsberg, Falcon, Pripps, Festis och Apotekarnes. Carlsberg Sverige är en del av Carlsberg Group med flertalet bryggerier i flera länder.

Idag lägger vi 80% av vår tid på att förbättra våra processer och 20% på att hitta lösningar på nästa utmaning

Jonas Arvidsson

CFO, Carlsberg Sverige AB