Bättre beslut för Din Bil Sverige AB med Discovery Hub®

Bättre beslut för Din Bil Sverige AB med Discovery Hub®

Din Bil Gruppen har en verksamhet som är byggd på individers kunskap samt förmåga att ta beslut baserat på erfarenhet och magkänsla. NU ställs det krav på ett mer modernt tillvägagångssätt där stora delar av verksamheten, men också beslut bygger på data och tillgänglig information – Detta ställer krav på datakvalitet, flexibilitet, snabbhet och tillgänglighet. Låt oss berätta hur vi gick tillväga med en lösning med Discovery Hub®.

Behov

Din Bil stod inför utmaningen att de behövde skapa bättre datadrivna beslut och få fram ett mer användarvänligt samt modernare gränssnitt. De hade ett önskemål om en komplett och säker BI-lösning. De använde sig av flera olika typer av föråldrade system vilket resulterade i en förvirring samt att det blev en resurstung uppgift att hantera för deras IT-avdelning. De hade även en svårförvaltad samt ostrukturerad Qlik-lösning utan kontroll på alla applikationer och begrepp. Din Bil önskade att få mer struktur och tydlighet på en samlad, central funktion som har intellektet till att kunna hantera information från alla datakällor till alla applikationer.

Med beslutet samt utmaningen att skapa förändring och att driva en enda lösning framåt började Din Bil leta efter ett system som kunde tillgodose deras behov nu och för lång tid framöver.

Processarbetet för förändring

Under sommaren 2017 påbörjade Din Bil sitt arbete med att hitta rätt lösning/system för att få ny och bättre struktur. De utvärderade de system som fanns tillgängliga på marknaden, träffade konsultbyråer, tittade på molnbaserade lösningar samt övervägde att bygga sitt egna system – en populär metod som inte alltid är så fördelaktig. Rätt snabbt föll valet på TimeXtenders Discovery Hub®, då systemets nyckelkomponenter tilltalade deras behov. Det blev en kort beslutsprocess för Din Bil med endast 2 månader från demonstration till beslut om att köra Discovery Hub®.

Denna beslutsprocess gjordes ännu enklare med stöd av Infozone som demonstrerade produkten, säger Jakob Zellman, BI Manager på Din Bil Sverige AB.

Lösning

Infozone presenterade TimeXtenders lösning Discovery Hub® för Din Bil. En lösning som erbjuder användarvänlighet och förenklar för deras IT-avdelning då de inte behöver konstant underhålla samt utveckla den plattform som ska i framåt skall utgöra grunden för deras beslutsstöd.

Med Discovery Hub® får Din Bil sina olika datakällor tillgängliga för centraliserad kontroll på ett smidigt sätt. De kan ge sina användare inom olika positioner direkt tillgång till aktuella samt korrekta data, snabbt och enkelt. De fick en ny lösning som är GDPR-anpassad då den tillhandahåller datainsamling samt automatiserad dokumentation kring vilka, när, vad och varför frågor som rör datatillgången nu kan smidigt besvaras.

Lösningen möjliggör för Din Bil att få en detaljerad kunskap berörande sin verksamhet, de kan exempelvis skapa analyser kring specifika modeller på fordon och resultat kring försäljning.

Utmaning

  • Att hitta ett datalagrings- och analyssystem som tillgodoser behoven på alla avdelningar samt skapar tydliga rapporter
  • Att tillhandahålla future-proof datalagring som kräver minimalt IT-stöd
  • Att hitta ett BI- och analyssystem som kan växa i takt med bolaget, hantera nya utmaningar som uppstår som exempelvis GDPR-förordningen

Lösning

  • En ny datalagerlösning samt analysplattform genom Discovery Hub® och Qlik Sense för att användas som ett lager ovanför befintliga källsystemsystem.
  • En lösning som ger Din Bil större insikt och bättre analyser för att få bättre kontroll samt utveckla sin verksamhet

Fördelar

  • Beslut baserade på en enda datakälla – genererar tillförlitligt resultat som gör att de kan fatta beslut baserat på pålitlig information
  • Minskat beroende av IT – ett enda system, i stället för flera äldre system, ger IT mer tid att koncentrera sig på specifika användarförfrågningar snarare än underhåll
  • Future-proof- Discovery Hub® kan gradvis antas av allt större delar av verksamheten för att ge bredare analysmöjligheter

Förser Sverige med bilar

Din Bil Gruppen är en verksamhet som tillhandahåller bilar och bilrelaterade tjänster till sina kunder. Som en del av Volkswagen-koncernen är de specialiserade på varumärken som Audi, Volkswagen, Porsche, Skoda och SEAT. Med 37 försäljningsställen över landet och ca 2000 anställda säljer inte bara Din Bil, bilar utan de erbjuder också service samt leverans av reservdelar. Din Bil är den största aktören för Volkswagen-märkena i Sverige.

Det som har imponerat på oss mest är hur lätt det har varit för vår lilla IT-avdelning som arbetar på ett företag med en omsättning på 18 miljarder SEK. Vi har väldigt lite kapacitet för att skapa datainfrastruktur, men med Discovery Hub® har vi lyckats bygga en plattform på ca 3 månader som är miltals bättre än vad vi har haft de senaste 15 åren. Jag tycker det talar om produktens lätta användning och kraften i den.

Jakob Zellman

BI Manager, Din Bil Sverige AB