Reumatikerförbundet omorganiserar med fokus på sin IT-miljö

Reumatikerförbundet omorganiserar med fokus på sin IT-miljö

Infozone stöttar Reumatikerförbundet till att arbeta mer effektivt och ändamålsenligt med tydligt IT-stöd från vår Managed Services.

Behov

Reumatikerförbundet stod inför att genomföra en omorganisation av sitt förbundskansli. Detta för att arbeta både mer effektivt och ändamålsenligt samt för att säkerhetsställa en god ekonomisk balans. I samband med detta arbete såg de över behovet kring deras IT-miljö och vem som skulle ta ansvar för denna. Valet föll fort efter dialog internt att de ville istället för att rekrytera en IT-chef, lösa den funktionen via ett externt avtal. Reumatikerförbundet har de senaste åren investerat kraftigt i nya IT-system och digitaliserat sin verksamhet mer och mer.

Samarbetet Reumatikerförbundet & Infozone

Infozone satte sig ner tillsammans med Reumatikerförbundet och kartlade deras behov samt alla system. Exempelvis så hade deras hemsidor (centrala såväl som lokala) en särskild webbmiljö exklusivt för sina medlemmar, ett nytt CRM-system och kommande digitala verktyg för sina förtroendevalda i form av Office 365 och Zoom.

Detta krävde att de kunde få en aktör med ett helikopterperspektiv. En partner som kunde säkerställa att alla olika system fungerar, pratar med varandra, arbetare med effektiv felsökning, åtgärdar problem och ger en trygghet i form av kompetens.

Reumatikerförbundet och Infozone kom överens om att Infozone skulle bli denna aktören för dem; att arbeta med en utsträckt hand – som deras IT-stöd. Infozones Managed Services stöttar med både operativa och strategiska bitar genom både rådgivning och support. Detta gör att Reumatikerförbundet har möjlighet att arbeta mer effektivt och fokusera på sitt arbete med en trygghet i att deras IT fungerar.

I och med vårt samarbete med Infozone har vi kunnat säkerställa att vi har rätt kompetens just när den behövs och till en lägre årskostnad än om vi hade haft egen personal för samma syfte.

Johan Hammarström

Chef för Enheten för Organisationsutveckling