Citrix NetScaler till Skånetrafiken

Citrix NetScaler till Skånetrafiken

Med en hög Citrix-kompetens kunde Infozone modernisera och förenkla arbetet för Skånetrafiken och deras resenärer genom en ny centraliserad webbplattform med Citrix NetScaler.

Skånetrafiken stod inför en förändring med deras Citrix-miljö och behövde utveckla flera delar för att möta de önskemål som kom internt från organisationen samt externt från deras resenärer. De hade en föråldrad webbplattform med dålig redundans samt tillgänglighet.

Skånetrafiken önskade en ny webbplattform i grunden för att klara av att centralisera deras nya system, en bra förbindelse mellan deras CRM-system och den externa webben. De ville ha en modern plattform med nya servrar som enkelt kan synka de ärende som kommer in samt ”mappa” tillbaka dem till den medarbetare som lagt ärendet.

Lösning

Infozone började arbetet med att bygga upp helt ny miljö till Skånetrafiken genom en Citrix NetScaler SDX-baserad lösning placerad i två olika datahallar. Med lösningen har de nu separata instanser för internet och lokalt intranät helpdesksystem. De fick även en helt ny Citrix-miljö med den senaste versionen av Citrix XenApp som kan hantera all applikationsleverans för trafikledningen och Skånetrafikens kundtjänst.

Skånetrafiken har idag en extremt hög trafikmängd som den nya miljön ska klara av; ca: 4 000 000 request på siten/ dag som når deras Citrix NetScaler.

Anledningen till att Infozone valde att bygga Skånetrafikens nya miljö på XenApp och NetScaler var för att ge dem en säker miljö, minimera attacker samt att erbjuda en högre prestanda för Skånetrafikens medarbetare och resenärer.

Förut kunde sajterna gå ner vid högbelastning, exempelvis vid vintertid, ett problem som Skånetrafiken har minimerat genom denna nya lösning med redundans i två olika datahallar för intern och extern webb med NetScaler.

Produkter i Skånetrafikens Citrix-miljö:

  • NetScaler SDX, (2 stycken hårdvara, 2 par med 5 i varje, virtuella NetScaler instanser)
  • XenApp Enterprise edt.

Framtiden

Skånetrafiken utnyttjar idag till fullo webben med dess nya funktionalitet och det ställer höga krav på säkerhet och funktion för att kunna tillgodo se alla de önskemål som kommer in från resenärerna. Detta gör att Infozone och Skånetrafiken har ett fortsatt tätt samarbete för att se till att deras miljöer ständigt följer de kravställningar som ställs och uppdateras med funktionaliteter som önskas.

Vi har ett fint och väldigt enkelt samarbete med Infozone som förstår de utmaningar vi står inför och ständigt hjälper oss med rätt lösningar för att utveckla Skånetrafiken,

Pär Svensson

IT-Manager, Skånetrafiken