ControlUp.

För att monitorera och övervaka den digitala arbetsplatsen har vi på Infozone ett nära samarbete med ControlUp för att leverera deras lösningar.

ControlUp, ett ledande företag inom optimeringslösningar för användarupplevelser, där deras lösningar föreslår alternativ som förbättrar den digitala upplevelsen för användare med VDI, DaaS och fysiska slutpunkter, oavsett vart dina anställda arbetar. Det är ett kraftfullt verktyg för kontroll och sanering av användare, enheter och applikationer. Din organisation kan genom ControlUp enkelt skapa varningar när en användares upplevelse är dålig, möjliggör för IT-chefen att vara praktiskt taget bredvid fjärranställda eller användare, hjälper dem att lösa sina problem och får dem snabbt tillbaka till arbetet. Visst låter det bra?

Läs mer om Övervaknings- & Monitoreringssystem

ControlUp arbetar med att leverera en Digital Employee Experience (DEX) Management Plattform byggd för IT-team, för att göra distansarbetet mer flexibelt och pålitligt. Oavsett om dina stationära datorer är fysiska eller virtuella, dina applikationer är lokala eller SaaS, kan din IT optimera fjärrarbetsmiljöer från datacentret eller från molnet med rik, realtidssynlighet över hela den digitala medarbetarupplevelsen.

Några av deras lösningar som vi jobbar med

ControlUp Scoutbees

ControlUp Scoutbees är en molnbaserad lösning som använder kontinuerlig syntetisk transaktionstestning för att proaktivt varna dig när tillgängligheten för dina appar, stationära datorer och nätverksresurser påverkas, oavsett om dessa är virtuella appar och stationära datorer som levereras via Citrix och VMware Horizon eller om du vill övervaka dina nätverksresurser och webbappar. Scoutbees låter IT-driftsteam snabbt identifiera vad som orsakar tillgänglighetsproblemen och åtgärda dem innan användarens produktivitet påverkas.

ControlUp Edge DX

ControlUp Edge DX ger IT-team synlighet och kontroll över de anställdas fysiska endpoints-enheter och låter dig samla in alla enhetsmått för att hjälpa till att felsöka och åtgärda eventuella problem med digital er upplevelse, oavsett om medarbetaren är på kontoret, hemma eller någon annanstans.

Kolla in några av dess fördelar:

ControlUp Real-Time DX

ControlUp Real-Time DX ger en helhetssyn till din slutanvändarmiljö (EUC) och samlar in mätvärden i realtid, så att du kan identifiera, felsöka och åtgärda problem innan de påverkar dina anställdas digitala upplevelse negativt och produktivitet.

ControlUp Insights

ControlUp Insights samlar in upp till ett års EUC-data för att ge ditt team detaljerad information om det förflutna, så att du kan upptäcka trender och leverera en bättre digital upplevelse i framtiden.

Vill du testa ControlUp, tveka då inte att kontakta oss för att göra en enklare genomlysning av er miljö.