Digitala Coacher

Digitala Coacher på Infozone

Infozones Digitala Coacher arbetar med förändringsledning i samband med införande av digitala verktyg eller för att uppnå effekt och uppsatta mål med redan implementation av lösningar. Vi gör att de digitala verktygen blir en naturlig del av vardagen!

Vid digitalisering av en arbetsplats skapas möjligheter för bättre samarbete och kommunikation inom organisationen samt med kunder, partners, leverantörer eller andra utanför organisationen.

För att dessa möjligheter ska komma verksamheten till godo krävs oftast en förändring, stor eller liten. Våra Digitala Coacher arbetar med förändringsledning och uppföljning i samband med införande av digitala verktyg samt om det tidigare gjorts en investering i digitala verktyg, men där det finns utmaningar i hur dessa används på bästa sätt och verkligen underlättar medarbetarnas dagliga arbete.

Infozones Digitala Coacher arbetar med att de digitala verktygen inte ska vara ett hinder i vardagen utan vara en naturlig del av vardagen och underlätta det dagliga arbetet. Vi skräddarsyr en plan för er organisation som passar just era medarbetare och er verksamhet. Det gör att verksamheten får ut maximal effekt och nytta av den investering som är gjord eller ska göras.

Våra Digitala Coacher arbetar med coaching inom alla Infozones affärsområden och hjälper er inom olika verktyg såsom exempelvis Citrix Workspace, Office 365, SharePoint samt Qlik.

Vad gör en Digital Coach?

Infozones Digitala Coacher arbetar utifrån vår metod för att optimera nya arbetssätt och därmed få förväntad effekt av en investering.

Digitala Coacher på Infozone

 

Förbereda – Vi börjar med att ta reda på mer om er organisation. Hur arbetar ni idag? Vad finns det för verktyg och hur används de? Vilka effektmål finns? För att kunna följa upp på rätt sätt behöver vi även identifiera vilka mätmetoder som är viktiga för er och hur ofta mätningar ska göras.

Planera – Utifrån det som framkommit vid förberedelserna skapar vi en plan för hur vi inspirerar och engagerar era medarbetare så de får möjlighet att arbeta med de nya digitala verktygen på optimalt sätt. Vi vill att alla medarbetare ska veta Varför de ska använda de nya digitala verktygen och hur de underlättar deras dagliga arbete.

Inspirera & Engagera – Inspiration och engagemang kan skapas på många olika sätt. Det vi digitala coacher arbetar med är exempelvis inspirationsföreläsningar, ambassadörsprogram, seminarier som allt skräddarsys enligt era önskemål. Vi är även partner med andra företag som erbjuder e-utbildningar.

Följa Upp – Under hela projektets gång gör vi löpande uppföljning mot de uppsatta effektmål som identifierats under steget Förbereda. Efter genomfört uppdrag levererar vi en rapport till er där vi beskriver vad vi gjort, vad vi uppnått samt vad vi rekommenderar som nästa steg i den digitala resan för er.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev