Digitala Coacher

När de digitala verktygen blir en naturlig del av vardagen!

Vid digitalisering av en arbetsplats skapas möjligheter för bättre samarbete, kommunikation och effektivitet inom samt utanför organisationen. Våra Digitala Coacher underlättar arbetet för era användare till att se möjligheterna som era digitala verktyg erbjuder.

Om de digitala verktygen används korrekt erbjuder de fantastiska möjligheter för era användare att bli mer effektiva i sitt dagliga arbete. Att få effekt av er investering i era digitala verktyg kan vara en utmaning.

Infozones Digitala Coacher definierar redan vid resans start vilken stöttning er organisation behöver för att få ut maximal effekt och nytta av den investering som är gjord eller ska göras. Vi skräddarsyr en plan för er organisation så att den passar just era användare och er verksamhet.   

Våra Digitala Coacher arbetar med lösningar för både mjukvara samt hårdvara. Vi är experter på att coacha era medarbetare till att få en optimal användning inom program så som Office 365, SharePoint, Citrix Workspace, Microsoft Surface m.fl. 

Vad gör en Digital Coach?

Infozones Digitala Coacher arbetar utifrån vår metod för att optimera nya arbetssätt och därmed få förväntad effekt av en investering.

 

Förbereda – Vi börjar med att ta reda på mer om er organisation. Hur arbetar ni idag? Vad finns det för verktyg och hur används de? Vi hjälps också åt att hitta era effektmål för att veta vilken riktning vi ska sikta mot och vad vi ska mäta samt följa upp. För att kunna följa upp på rätt sätt behöver vi även identifiera vilka mätmetoder som är viktiga för er och hur ofta mätningar ska göras. 

Planera – Utifrån det som framkommit vid förberedelserna skapar vi en plan för hur vi inspirerar och engagerar era medarbetare så de får möjlighet att arbeta med de nya digitala verktygen på optimalt sätt. Vi utgår från att alla medarbetare ska veta Varför de ska förändra sitt arbetssätt och vad nyttan är för dem.

Inspirera & Engagera – Inspiration och engagemang kan skapas på många olika sätt. Det vi digitala coacher arbetar med är exempelvis inspirationsföreläsningar, klassrumsutbildningar, e-utbildningar, ambassadörsprogram mm som allt skräddarsys enligt era önskemål. Vi är även partner med andra företag som erbjuder e-utbildningar. 

Följa Upp – Under hela projektets gång gör vi löpande uppföljning mot de uppsatta effektmål som identifierats under steget Förbereda. Efter genomfört uppdrag levererar vi en rapport till er där vi beskriver vad vi gjort, vad vi uppnått samt vad vi rekommenderar som nästa steg i den digitala resan för er.

Vill du veta mer inom om Digital Transformering, Digital Arbetsplats eller våra Digitala Coacher, kontakta Katarina Gullstrand, Team Leader Digitala Coacher på Infozone.

Katarina Gullstrand, Digital Coach på Infozone

KATARINA GULLSTRAND

Digital Coach

Skicka e-post

+46-768 80 81 27

Prenumerera på vårt nyhetsbrev