Publicerades 15 februari 2021

Träffa våra affärsområdesansvariga på Infozone

Träffa våra affärsområdesansvariga på Infozone

Vi tog pulsen på våra affärsområdesansvariga här på Infozone och bad dem att berätta om vad de har för spännande fokus inom sitt område för året.

Sara Carlberg började på Infozone nu i januari och är ny i rollen som ansvarig för Infrastruktur. Sara vad kommer vara ditt fokus under året för att utveckla Infrastrukturområdet?

Som nytillträdd affärsområdeschef, håller jag som bäst på att sätta mig in i Infozones värld med kollegor, kunder och erbjudande. Det känns så bra och jag är imponerad över alla hjältar! Mitt främsta fokus för infrastruktur, är att se till att hjältarna på infrastruktur trivs och utvecklas vidare, så att de vill fortsätta jobba med oss samt med våra kunder framåt.

Vi kommer därmed ha stort fokus på kompetensutveckling och på vår affär kring cloudlösningar, tillsammans med våra partners. Jag vill att vi blir fler, t.ex. kommer vi att rekrytera riktigt vassa personer med Microsoft- och cloudkompetens både till Stockholm och till vårt kontor i Lund. Vår Managed Service är en smart tjänst där vi inte bara stöttar kunderna i deras dagliga IT-drift, utan där vi också kan hjälpa dem att lyfta blicken uppåt och framåt för att utveckla en smart och effektiv IT-strategi. Vi har precis fått ökat förtroende från en av våra större kunder just inom Managed Services, som tycker att det är enkelt, säkert och kostnadseffektivt att samarbeta med oss. Riktigt roligt!

Våra partnersamarbeten med Microsoft, Citrix och IGEL fortgår på ett bra sätt och jag räknar med att vi inom kort ska uppnå en s.k platinum-nivå hos Citrix, vilket visar på den högsta expertisnivån och “best practice” att jobba inom Citrix.

Affärsområdesansvarig för Systemutveckling är Andreas Hagsten som har varit på Infozone i många år som både Systemutvecklare, Team Leader, Regionchef för Mitt och nu då ansvarig för Systemutveckling. Vad kommer vara fokus kring systemutvecklingsområdet i år?

Att växa, att våga och ha kul på vägen! Vi har redan fått in ett flertal grymma konsulter och fler är på väg in. Vi kommer satsa på att bygga vårt in-house team, dels på duktiga utvecklare men också att få in fler affärer för teamet att driva. Jag tror mycket på att erbjuda både konsultrollen och inhouse-rollen, dels för att vara attraktiv på marknaden men också för att ge våra utvecklare möjligheten att på sikt växla mellan rollerna.

På tal om att vara attraktiv på marknaden har vi under januari påbörjat satsningen att bli en aktör som syns ute i communityt. Med detta kommer flertalet större externa digitala events kring ämnen som ligger systemutveckling varmt om hjärtat. Till detta spinner vi vidare med våra Lunch & Learns, som är ett forum för kompetensutveckling och sociala träffar. Historiskt har dessa varit interna dragningar men framöver kommer vi växla in externa inbjudningar. Vi har redan idag ett bra driv kring författande av teknikbloggar/artiklar och trycker nu på gasen även där. Vinsten med bloggar är bl.a. att författaren får en intensiv och bra kompetensutveckling och mottagaren får en intressant läsning. Infozone ska synas och Infozone ska vara synonymt med kompetens och kompetensspridning.

 

Vi har alltid ögonen på vad som är hett inom Systemutveckling och jag ser det som en självklarhet att när vi växer så gör vi det med framtiden i fokus. Lika viktigt som att underhålla vår befintliga kompetens ska vi värva rätt medarbetare som har drivet och kompetensen i aktuella tekniker men med en stabil grund i vår kärnkompetens och kärnvärden.

Aron Svedin välkomnade vi till Infozone för tre år sedan då han axlande rollen som konsult inom Business Intelligence, nu välkomnar vi honom som ny ansvarig för just området Business Intelligence. Hur ska du arbeta i år för att utveckla Business Intelligence på Infozone?

Det är väldigt spännande och kul att ha fått förtroendet att få försöka ta affärsområdet BI här på Infozone ytterligare några steg framåt. Mina första år har varit otroligt lärorika och utvecklande där jag fått se vad våra kunniga kollegor kan och lärt mig mycket av få ta del av deras leveranser som lett till att vi har väldigt många nöjda kunder. Har helt klart fått en bra grund serverad att bygga vidare på.

I närtid ser vi en stor efterfrågan hos kunder som vill utveckla sitt beslutstöd vilket betyder att vi kommer behöva få rekrytera ytterligare kollegor med rätt inställning och kompetens.

I grund och botten har vi en stabil grund där samtliga kollegor på daglig basis levererar både kunskap och lösningar hos våra kunder. Vi kommer under året fokusera på att erbjuda våra befintliga och nya kunder förslag på hur en modern och framtida BI-plattform skulle kunna se ut för just dem. Vi ser att kunder, som idag inte har en utvecklad BI-plattform, kollar på hur denna skulle kunna göras om på ett modernt sätt. En plattform där data läses in från ett flertal olika källor, är tillgänglig på många olika sätt och dessutom är så tjänstebaserat som möjligt där även olika molntjänster kommer vara hetaste alternativet så långt som detta är möjligt. Detta sätter oss leverantör på prov, när förutom kunskap kring och att skapa datamodeller och visualiseringar, även kräver att vi förstår hur allt detta ska kopplas ihop på ett smidigt och säkert sätt. Där ser jag stora synergieffekter tillsammans med vårt infrastrukturområde. Dessutom vet vi att många kunder sitter i en befintlig BI-miljö som de närmaste åren kommer behöva migreras till något nytt och då kommer att göra efterforskningar på hur en sådan migration skulle kunna gå till och till vad, och där ska vi vara med våra kunder på den resan.

Det är rekrytering och utvecklas inom våra områden som står i fokus för 2021, så vill ni komma i kontakt med våra affärsområdesansvariga då hittar ni deras uppgifter här.

Är ni intresserade av att börja jobba inom några av våra affärsområden så har vi många spännande lediga tjänster. Bland annat:

  • Microsoftkonsult
  • Citrixkonsult
  • Systemutvecklare
  • BI-konsulter
  • m.fl.