Managed Services

Med vår Managed Services ger vi våra kunder möjlighet att fokusera fullt ut på sin kärnverksamhet. Vi kallar det bekymmersfri IT!

Managed Service är ett tjänstebegrepp som innebär att företag väljer att låta andra företag hantera (manage) valda delar av företagets, system, processer eller funktioner. Vinsterna med att nyttja en Managed Service-tjänst kan delas in i tre olika kategorier som i sig är tätt sammanflätade med varandra. Dessa är administrativasäkerhetsmässiga eller ekonomiska. En Managed Service kan utföras endera på plats hos kunden (on-site) eller på plats hos leverantören (off-site). Strävan är oftast att utföra Managed Service-tjänsten off-site för att på så vis dra nytta av det stordriftsfördelar som Managed Service gagnar till att skapa och som oftast skapar stora vinster för bägge parter.

För Infozone innebär Managed Service en möjlighet att erbjuda våra kunder en stabil och effektiv IT miljö där kunden i sin tur ges möjlighet att fullt ut fokusera på sin kärnverksamhet och utveckla sin strategiska kompetens. Infozone erbjuder sig att för kunden hantera hela eller delar av dess IT miljö genom drift, förvaltning, övervakning och support. Är ni nyfikna på att läsa mer om våra övriga erbjudanden kan ni klicka här!

Vår grundfilosofi kring Managed Service

Tiden går inte snabbare. Men tiden mellan alla förändringar och skiftningar blir kortare och kortare för varje år som går och varje ny generation som kommer ut i arbetslivet.  Detta innebär stora utmaningar för många företag. Utmaningar som ofta ställer höga krav på IT-organisationen. Hur ska organisationen bemannas? Hur säkerställer företaget att rätt kompetens finns tillgänglig? Nu och i framtiden. Hur ska tekniken hänga med i verksamheten och marknadens snabba tempo? Hur ska företaget hålla koll på teknikutvecklingen?

Vår, Managed Service syftar till att optimera utveckling, drift och support av kundens IT miljö och skapa en kostnadseffektiv lösning utifrån kundens behov. Infozones, Managed Service syftar också till att i partnerskap med kunden tillsammans blicka in i framtiden. Att i samarbete utveckla kundernas IT-miljö med målsättningen att skapa säkerhet, förenkla administration och minska kostnaderna på riktigt.

Byggstenar för vårt Managed Service koncept

 • Skalbarhet – behov och kompetens förändras i en föränderlig värld.
 • Flexibilitet – tjänsten anpassas efter kundens behov. Idag och för framtiden.
 • Kostnadsbesparingar – att spara in på onödiga utgifter är för många företag huvudanledningen till att man väljer den här typen av tjänst. Genom att betala en fast avgift i utbyte mot exempelvis en fungerande IT-miljö slipper man de ofta stora kostnader som kommer när saker havererar. Samt genom att lyfta fram dolda kostnader finns goda chanser att göra besparingar.
 • Hållbar förvaltning – bygg för en hållbar framtid. Våra lösningar ska enkelt kunna överlämnas till kunden eller annan intressent.
 • Livscykelhantering – vi strävar ALLTID efter att maximera nyttan av alla IT-investeringar genom hela livscykeln. Både vad gäller teknik och miljö.
 • Leverantörsneutral – användarupplevelse, säkerhet och ekonomi är primära. Valet av teknik, produkter och leverantör är sekundärt. Blended solution.
 • Samverkan – ingen är bäst på allt. Samarbetet med kunden och andra intressenter är en av nycklarna till framgång.
 • Proaktivitet – genom kontinuerlig omvärldsbevakning, förvaltning, övervakning och drift skapas förutsättningar för en stabil och säker miljö över tid.

Vi erbjuder er ett bra Managed Service-koncept

Infozone erbjuder expertis med våra tjänster såsom:

 • Strategi & Rådgivning
 • Analys & Utredning
 • Implementation
 • Utveckling & Förvaltning
Prenumerera på vårt nyhetsbrev