Publicerades 28 september 2020

Gör en säkerhetscheck av er miljö med Microsoft Secure Score

Gör en säkerhetscheck av er miljö med Microsoft Secure Score

Microsoft har ett program (kostnadsfritt) som ger er möjligheten att kontrollera om er Microsoft 365-miljö är säker och skyddar er mot hot. Detta program heter Microsoft Secure Score som vi tittar lite närmre på i denna blogg.

Den ökade digitaliseringen gör att de digitala hoten ökar kraftigt. Att med jämna mellanrum göra en genomlysning av IT-miljön är hälsosamt för alla organisationer. Det finns värde i att tidigt identifiera eventuella säkerhetsbrister och att proaktivt motarbeta ev. attacker och hot. Med hjälp av Microsoft Secure Score får ni ökad insyn i hur ni står rustade mot hot, få smart vägledning med rekommendationer samt möjlighet till att sätta upp tydliga kontroller.

Microsoft Secure Score i Microsoft 365

Genom er centrala instrumentpanel i Microsoft 365 Security Center kan ni arbeta med och övervaka säkerheten för identiteter, appar, data, enheter och infrastruktur. Ni får fram en poängställning (score) och förslag på förbättringsåtgärder ni kan göra för att skydda er organisation. Utefter att ni följer dessa rekommendationer förbättras ert score för er miljö som ni då kan ha med er i era utvärderingar. Ni kan även spåra er historik av era score. Viktigt att tänka på är att det måste vara en administratör i er organisation som gör ert test av miljön, så secure score är inte något som varje medarbetare har tillgång till.

Exempel på poäng som ni kan få och varje åtgärd är värd max 10 poäng:

Tvingande MFA (Multifaktorsautentisering) för alla administrativa roller (10 poäng)

Policy för att blockera föråldrad autentisiering (7 poäng)

Med enkla steg kan ni säkra upp er miljö och göra åtgärder till de säkerhetsbrister som ni har så ni får ett tydligt skydd av er Microsoft 365-miljö. Gör ert test idag med Microsoft Secure Score: https://security.microsoft.com/securescore

Önskar ni hjälp med att tolka ert resultat eller assistans med förbättringsmöjligheterna ni har i Microsoft 365 är ni varmt välkomna att kontakta, Oscar Letterblad på Infozone.

Bild lånad från Microsoft