Publicerades 3 oktober 2017

GDPR: Nyfiken på dess inverkar på BI och analyser?

GDPR: Nyfiken på dess inverkar på BI och analyser?

Hur ni kommer igång med arbetet och varför automation kan vara en del av lösningen. Desto fortare ni får ett fast grepp om er data, desto snabbare kan ert företag bli GDPR-kompatibelt. Därmed kan ni fortsätta att använda er data som stöd för bättre affärsbeslut och sikta mot datadrivna beslut i ett alltmer digitalt affärslandskap.

SKYDDA ERA BUSINESS INTELLIGENCE- OCH ANALYSINVESTERINGAR

Mycket tid, pengar och resurser har investerats i av er organisation till BI och analyslösningar och de har byggts för att hantera er data på bästa sätt.

Trots att det investerats mängder med pengar och hundratals konsulttimmar i BI-lösningar och datalager, väljer vissa företag att stänga av delar av sina BI- och analyslösningar för att skydda sig mot potentiella EU-påföljder för att de inte är säkra på att det är GDPR-kompatibelt. Att stänga ner dessa system kanske ses vara det enklaste alternativet eller den enda utvägen. Men är det verkligen nödvändigt?

KICK-STARTA PROCESSEN MED ATT STÄLLA FRÅGOR – SVAREN FINNS!

Företag som inte kan hantera eller följa GDPR kan få böter på upp till 20 000 000 EURO eller 4% av deras årliga världsomfattande omsättning, beroende på vilket som är störst. Det är verkligen ett läskigt läge att stå inför.

Det finns dock en enklare och en mer strategisk lösning än att bara stänga all dataåtkomst. En del av lösningen kan vara att utse en dataskyddspersonal (DPO) som ansvarar för datahanteringsprocessen över hela bolaget. På så sätt kan ni få en fullständig överblick över ert datalandskap – ja, beroende på företagets storlek är detta ett tillvägagångssätt som faktiskt är obligatorisk, men att anställa en DPO är inte en exklusiv lösning för endast stora organisationer. Detta kommer även att passa alla små och medelstora företag.

PÅ ER RESA NU MOT GDPR-ÖVERENSSTÄMMELSEN MÅSTE ALL ER RELEVANT DATA UTVÄRDERAS. DETTA ARBETE BÖRJAS MED ATT STÄLLA FLERA FRÅGOR SOM EXEMPELVIS:

 • Vilken typ av data har ert bolag?
 • Var lagrar ni dessa uppgifter?
 • Vad använder ni uppgifterna till?
 • Vem har tillgång till dessa uppgifter?

BÖRJA ARBETET MED SVAREN

Rustade med de svar som DPO samlar in, delar av lösningarna kan monteras genom att ta itu med ämnen som exempelvis styrning. Om ni tittar på befintligt data som nås av nuvarande IT-system och BI front-ends är det tydligt att mycket dokumentation behövs. När detta har införts måste det uppdateras när förändringar inträffar för att vara relevant samt giltigt och då även GDPR-kompatibelt.

När det gäller säkerhet behöver era användarroller definieras för att bestämma olika åtkomstnivåer och bestämma vilket data som är relevant samt ska vara synligt för varje rollmedlem beroende på deras behov och anledningar till att använda den.

Infozone kan tillsammans med TimeXtender hjälpa er i detta arbetet till att bli GDPR-kompatibelt och vi kan automatisera arbetet med hjälp av Discovery Hub – Läs mer här!

Lyssna på Majken Sander från TimeXtender på årets The Inspiration Zone den 16/11 och hon guidar er på er väg. Anmäl er idag!

Infozone informerar kring GDPR! Vi har i detta brev till er gjort det möjligt att ladda ner denna pdf, spara informationen, skriv ut och gör er redo för GDPR.

SE TILL ATT VARA GDPR-KOMPATIBELT SENAST 25:E MAJ, 2018 OCH LÅT OSS HJÄLPA ER!

Hur ni kommer igång med arbetet och varför automation kan vara en del av lösningen.

Desto fortare ni får ett fast grepp om er data, desto snabbare kan ert företag bli GDPR-kompatibelt. Därmed kan ni fortsätta att använda er data som stöd för bättre affärsbeslut och sikta mot datadrivna beslut i ett alltmer digitalt affärslandskap.

Skydda era Business Intelligence- och analysinvesteringar

Mycket tid, pengar och resurser har investerats i av er organisation till BI och analyslösningar och de har byggts för att hantera er data på bästa sätt.

Trots att det investerats mängder med pengar och hundratals konsulttimmar i BI-lösningar och datalager, väljer vissa företag att stänga av delar av sina BI- och analyslösningar för att skydda sig mot potentiella EU-påföljder för att de inte är säkra på att det är GDPR-kompatibelt. Att stänga ner dessa system kanske ses vara det enklaste alternativet eller den enda utvägen. Men är det verkligen nödvändigt?

Kick-starta processen med att ställa frågor – svaren finns!

Företag som inte kan hantera eller följa GDPR kan få böter på upp till 20 000 000 EURO eller 4% av deras årliga världsomfattande omsättning, beroende på vilket som är störst. Det är verkligen ett läskigt läge att stå inför.

Det finns dock en enklare och en mer strategisk lösning än att bara stänga all dataåtkomst. En del av lösningen kan vara att utse en dataskyddspersonal (DPO) som ansvarar för datahanteringsprocessen över hela bolaget. På så sätt kan ni få en fullständig överblick över ert datalandskap – ja, beroende på företagets storlek är detta ett tillvägagångssätt som faktiskt är obligatorisk, men att anställa en DPO är inte en exklusiv lösning för endast stora organisationer. Detta kommer även att passa alla små och medelstora företag.

På er resa nu mot GDPR-överensstämmelsen måste all er relevant data utvärderas. Detta arbete börjas med att ställa flera frågor som exempelvis:

 • Vilken typ av data har ert bolag?
 • Var lagrar ni dessa uppgifter?
 • Vad använder ni uppgifterna till?
 • Vem har tillgång till dessa uppgifter?

Börja arbetet med svaren

Rustade med de svar som DPO samlar in, delar av lösningarna kan monteras genom att ta itu med ämnen som exempelvis styrning. Om ni tittar på befintligt data som nås av nuvarande IT-system och BI front-ends är det tydligt att mycket dokumentation behövs. När detta har införts måste det uppdateras när förändringar inträffar för att vara relevant samt giltigt och då även GDPR-kompatibelt.

När det gäller säkerhet behöver era användarroller definieras för att bestämma olika åtkomstnivåer och bestämma vilket data som är relevant samt ska vara synligt för varje rollmedlem beroende på deras behov och anledningar till att använda den.

Infozone kan tillsammans med TimeXtender hjälpa er i detta arbetet till att bli GDPR-kompatibelt och vi kan automatisera arbetet med hjälp av Discovery Hub – Läs mer här!

Lyssna på Majken Sander från TimeXtender på årets The Inspiration Zone den 16/11 och hon guidar er på er väg. Anmäl er idag!

Infozone informerar kring GDPR! Vi har i detta brev till er gjort det möjligt att ladda ner denna pdf, spara informationen, skriv ut och gör er redo för GDPR.

Se till att vara GDPR-kompatibelt senast 25:e maj, 2018 och Låt oss hjälpa er!

Hur ni kommer igång med arbetet och varför automation kan vara en del av lösningen.

Desto fortare ni får ett fast grepp om er data, desto snabbare kan ert företag bli GDPR-kompatibelt. Därmed kan ni fortsätta att använda er data som stöd för bättre affärsbeslut och sikta mot datadrivna beslut i ett alltmer digitalt affärslandskap.

Skydda era Business Intelligence- och analysinvesteringar

Mycket tid, pengar och resurser har investerats i av er organisation till BI och analyslösningar och de har byggts för att hantera er data på bästa sätt.

Trots att det investerats mängder med pengar och hundratals konsulttimmar i BI-lösningar och datalager, väljer vissa företag att stänga av delar av sina BI- och analyslösningar för att skydda sig mot potentiella EU-påföljder för att de inte är säkra på att det är GDPR-kompatibelt. Att stänga ner dessa system kanske ses vara det enklaste alternativet eller den enda utvägen. Men är det verkligen nödvändigt?

Kick-starta processen med att ställa frågor – svaren finns!

Företag som inte kan hantera eller följa GDPR kan få böter på upp till 20 000 000 EURO eller 4% av deras årliga världsomfattande omsättning, beroende på vilket som är störst. Det är verkligen ett läskigt läge att stå inför.

Det finns dock en enklare och en mer strategisk lösning än att bara stänga all dataåtkomst. En del av lösningen kan vara att utse en dataskyddspersonal (DPO) som ansvarar för datahanteringsprocessen över hela bolaget. På så sätt kan ni få en fullständig överblick över ert datalandskap – ja, beroende på företagets storlek är detta ett tillvägagångssätt som faktiskt är obligatorisk, men att anställa en DPO är inte en exklusiv lösning för endast stora organisationer. Detta kommer även att passa alla små och medelstora företag.

På er resa nu mot GDPR-överensstämmelsen måste all er relevant data utvärderas. Detta arbete börjas med att ställa flera frågor som exempelvis:

 • Vilken typ av data har ert bolag?
 • Var lagrar ni dessa uppgifter?
 • Vad använder ni uppgifterna till?
 • Vem har tillgång till dessa uppgifter?

Börja arbetet med svaren

Rustade med de svar som DPO samlar in, delar av lösningarna kan monteras genom att ta itu med ämnen som exempelvis styrning. Om ni tittar på befintligt data som nås av nuvarande IT-system och BI front-ends är det tydligt att mycket dokumentation behövs. När detta har införts måste det uppdateras när förändringar inträffar för att vara relevant samt giltigt och då även GDPR-kompatibelt.

När det gäller säkerhet behöver era användarroller definieras för att bestämma olika åtkomstnivåer och bestämma vilket data som är relevant samt ska vara synligt för varje rollmedlem beroende på deras behov och anledningar till att använda den.

Infozone kan tillsammans med TimeXtender hjälpa er i detta arbetet till att bli GDPR-kompatibelt och vi kan automatisera arbetet med hjälp av Discovery Hub – Läs mer här!

Lyssna på Majken Sander från TimeXtender på årets The Inspiration Zone den 16/11 och hon guidar er på er väg. Anmäl er idag!

Infozone informerar kring GDPR! Vi har i detta brev till er gjort det möjligt att ladda ner denna pdf, spara informationen, skriv ut och gör er redo för GDPR.

Se till att vara GDPR-kompatibelt senast 25:e maj, 2018 och Låt oss hjälpa er!