Publicerades 13 februari 2024

Det är dags att uppgradera till avancerade autentiseringspolicies

Dags att uppgradera er NetScaler med nya autentiseringspolicies

Det är dags att uppgradera till avancerade autentiseringspolicies

Citrix börjar det nya året med flera nyheter och de kommer med många förbättringar som vi alla tror kommer att smidiggöra införandet av NetScalers autentiseringspolicies (för både Cloud och OnPrem). Låt oss gå igenom detta lite mer för er i denna blogg, men innan du fortsätter läsa vill vi tydliggöra att det blir något tekniskt.

NetScaler stödjer avancerade autentiseringspolicies sedan ett bra tag tillbaka och kraven på att du måste uppgradera närmar sig fort, detta medför bl.a. för IT-administratörer att höja säkerhetsinställningarna i plattformen med nya SSL-inställningar, avancerad autentisering med nfactor och nya stöd för multifaktorsautentisering. Citrix har fått mycket feedback och önskemål för att säkerställa att användarupplevelsen förblir densamma. Nu finns det inbyggt verktyg för att automatiskt konvertera klassiska policies till advanced i de senaste NetScaler releaserna (nspepi), nedan kommer några fördelar som finns för er att använda redan idag:

  • Granulär: Avancerade uttryck möjliggör en mer granulär kontroll över trafiken och innehåll i en policy. Ni kan skapa frågor som beaktar flera faktorer och villkor för att fatta precisa beslut om hur inkommande trafik ska hanteras.
  • Flexibilitet: Avancerade uttryck ger en hög grad av flexibilitet vid definition av policy. Ni kan skapa komplexa regler baserat på olika kriterier såsom HTTP-headers, metoder, IP-adresser och mer.
  • Dynamiskt: Med avancerade uttryck kan du dynamiskt fatta beslut baserat på realtidsinformation. Till exempel kan ni skapa policys som tar hänsyn till aktuell belastning på servrar, svarstider eller andra mätningar som prioritet och vikt för att rikta trafiken därefter.
  • Säkerhet: Avancerade uttryck möjliggör skapandet av sofistikerade säkerhetspolicys. Ni kan definiera regler för att inspektera och filtrera trafik baserat på innehåll, signaturer eller andra säkerhetsrelaterade kriterier, vilket förbättrar den övergripande säkerhetsnivån för din applikationsinfrastruktur.
  • Innehåll: I scenarier med innehållsväxling möjliggör avancerade uttryck den intelligenta riktningen av trafik baserat på specifika egenskaper. Ni kan leda användare till olika servrar eller tjänster baserat på faktorer som URL-mönster, HTTP-headers eller SSL-parametrar.
  • Applikationer: Applikationer har unika krav, och avancerade uttryck ger administratörer möjlighet att anpassa NetScaler-konfigurationer för att passa varje applikations specifika behov. Detta är särskilt viktigt i komplexa miljöer med olika uppsättningar av applikationer.
  • Prestanda: Genom att använda avancerade uttryck kan administratörer optimera trafikflödet och resursanvändningen. Till exempel kan ni skapa policys som dirigerar användare till närmaste eller minst belastade server, vilket förbättrar den övergripande applikationsprestandan.
  • Resursanvändning: Avancerade uttryck kan användas för att fördela trafik mellan servrar baserat på faktorer som serverbelastning eller svarstider. Detta hjälper till att förbättra resursanvändningen, förhindra överbelastning av specifika servrar och säkerställa en mer balanserad distribution av förfrågningar.

Sammanfattningsvis ger avancerade uttryck i NetScaler er ett kraftfullt verktyg för konfigurering av policys med full kontroll, flexibilitet och förmågan att anpassa sig till dynamiska förhållanden. Det kan leda till förbättrad prestanda, ökad säkerhet och en mer skräddarsydd strategi för hantering av applikationstrafik.

Stefan Freij är NetScaler-guru på Infozone och vi frågade honom vad han har för funderingar om de senaste uppdateringarna:

Citrix Netscaler med advanced policy ger möjlighet att ställa helt andra “frågor” som klassiska policies inte klarar av. Detta kommer också bli krav inom den närmsta framtiden och kanske gör att ni inte kan uppgradera mot en exploit på grund av att ni inte konverterat till advanced policies, även advanced autentisering kommer bli ett krav i en del av detta. Citrix kommer också göra andra större förändringar under 2024 som påverkar uppgraderingsmöjligheter, ex. advanced SSL profiles som konsoliderar alla SSL-inställningar till en central profil och ökar grundsäkerheten på NetScaler får både slutanvändare och administratörer.

Vill ni veta mer, tveka inte att kontakta oss.