Publicerades 20 september 2021

Cloud for Sustainability – Ny molntjänst från Microsoft

Cloud for Sustainability – Ny molntjänst från Microsoft

Microsoft har lanserat en ny molntjänst med fokus på hållbarhet, Cloud for Sustainability. Tjänsten har som målsättning att hjälpa just organisationer som vill nå ett nettonollutsläpp. Molntjänsten ska assistera bolag till att sätta hållbarhetsmål, göra aktioner utifrån dessa och även mäta samt få förståelse för era koldioxidutsläpp. Låt oss titta närmre på denna nya molntjänst.

Hur hållbar är er digitaliseringsresa och hur bra koll har ni på era koldioxidutsläpp? Att vi står inför en enorm klimatkris det är nog inte en fråga som går någon obemärkt förbi. Utan istället ser vi att fler och fler organisationer och privatpersoner försöker hitta möjligheter för att förändra vårt arbetssätt – detta är något vi måste göra fort. Framförallt så måste vi minska vår koldioxidförbrukning. Att mäta vår miljöpåverkan/ vårt klimatavtryck är ett enormt arbete, något vi på Infozone själva fick erfara då vi förra året påbörjade vår hållbarhetsresa. Ett arbete som nu kan förenklas med Microsofts nya molntjänst, Cloud for Sustainability.

Tjänsten är utformad för att hjälpa organisationer att få kontroll på sitt miljöarbete så att vi tillsammans kan bidra till en bättre värld samtidigt som lösningen även kan hjälpa att era kunder att få en inblick i ert arbete – En win-win. Bra för miljön samtidigt som det eventuellt kan leda till fler affärer.

Vi ser det som en mycket smart lösning som ger organisationer insikter om bl.a. koldioxidredovisning som behövs för att vidta rätt, förändrade åtgärder. Vad exakt kan ni göra med Microsoft Cloud for Sustainability?

  • Arbetar du som IT-ansvarig? Då kommer du få en större inblick i hur mycket IT är involverade i er organisations koldioxidutsläpp genom användning av olika enheter, molnet och olika program. Ni kan koppla era datakällor för utsläpp till en gemensam dashboard som visar ert miljöavtryck.
  • Ni som organisation kommer ges möjligheten att rapportera ert hållbarhetsarbete till era kunder, där de kan följa era framsteg. Ni kommer kunna se era företagsägda utsläppskällor, utsläpp från inköpt energi samt övriga utsläpp.
  • Uppfylls målen som ni satt kring minskning av utsläpp och har ni en bra överblick? Överblicken kan ni få genom Cloud for Sustainability. Låt oss säga att ert system för värme, ventilation och luftkonditionering inte uppfyller era mål, då får ni enkelt en inblick i detta, ni kan tilldela åtgärdspart och göra förändringar för att uppnå ert satta mål.

Att minska koldioxidutsläppen är en viktig del av hållbarhetsfrågan. Detta är en spännande och intressant tjänst som Microsoft presenterar för att hjälpa organisationer på rätt väg i sitt hållbara digitaliseringsarbete.

Vill ni få mer inspiration kring tjänsten som presenterades på årets Inspire så hittar ni det här.

Eva-Katrine Persson, Infozone