Infozones Klimatbokslut

I vårt arbete kring hållbarhet har vi gjort ett klimatbokslut

I samband med att vi startade vårt hållbarhetsarbete under sensommaren 2020 ville vi också få en bättre inblick i hur vårt klimatavtryck var. Därför har vi gjort vårt första klimatbokslut som är baserat på år 2020.

Vi insåg rätt så snabbt att vi skulle behöva experthjälp på vilken typ av data vi behövde ta fram samt hur denna skulle tolkas. Vi kom i kontakt med bolaget ZeroMission som hjälpte oss att ta fram rätt mätvärden av vårt avtryck så vi kunde få fram ett kvalitativt klimatbokslut. Ett resultat som nu gör att vi kan arbeta utifrån i vårt förändringsarbete framöver. Klimatbokslutet är baserat på GHG-protokoll (Green House Gas) som omfattar olika typer av växthusgaser där aktiviteterna/ data placeras in i tre olika scope.

Första året valde vi att göra ett enkelt klimatbokslut där vi hade följande mätvärden:

Scope 1: Tjänsteresor med företagsbilar.

Scope 2: Elkonsumtion och fjärrvärme på kontoren.

Scope 3: Tjänsteresor (flyg, buss, tåg, hotellövernattningar, tjänsteresor med privatbil, tunnelbana, färja, taxi, hyrbil), Pappersförbrukning (kopieringspapper), Representationsmåltider, Inköpt hårdvara och el vid hemarbete.

Resultatet av vårt klimatbokslut för 2020 har vi fått baserat utifrån varje Scope där vi kan se vilka våra stora akilleshälar är men vi tänkte att vi till er delar med oss av hur vårt utsläpp ser ut baserat på medarbetare.

1,72 ton CO₂e* per medarbetare

Eftersom 2020 är ett svårare mätår just för att mycket har ställts in och vi inte har arbetat på samma sätt som vanliga år. Vi vet om att 2021 i början kommer vara liknande som 2020 men hoppas på en förändring därav har vi satt målet för 2021 att vi ska bibehålla vårt utsläpp per medarbetare som resultatet för 2020. Här har vi i vår projektgrupp för hållbarhet arbetat fram flera hållbarhetslöften och delmål som vi nu påbörjat arbetet med.

*CO₂e = Koldioxidekvivalenter. Ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika gaser har olika förmåga till att bidra till växthuseffekten och global uppvärmning.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev