Publicerades 9 maj 2018

Tydlig strategi från Citrix

Tydlig strategi från Citrix - Rapport från Synergy

Infozone´s medarbetare, Stefan Freij är på plats i Anaheim för Citrix Synergy och här delar han med sig av sina tankar kring det som presenterats de första dagarna.

Att Citrix satsar 100% på molnet är något som visas mycket tydligt på detta event.

Under Keynoten förklarade Citrix nya CEO tydligt strategin för Citrix väg framåt med fokus på funktioner, leverans, tillgänglighet och att inte fokusera på produkterna bakom. Samarbetspartners de nu knyter hårdare band till är Cloud-leverantörer som Microsoft, Amazon, och nytt samarbete och möjlighet att använda Google Cloud till alla Citrix funktioner.

Stefan Freij rapporterar på årets Citrix Synergy

Allt byter namn till ”Citrix” och frontsidan för allt detta blir ”Workspace App” där användaren får ett samlingsgränssnitt för alla applikationer onprem, moln och filtjänster såsom Sharefile och Onedrive.

”Workspace app” kommer ersätta alla tidigare produkter som Receiver och visade även att Xenmobile kommer använda samma app för hantering där. Citrix Receiver kommer fasas ut mot en mer HTML5 baserad upplevelse och ”tabbar” i webb-läsaren.

Talade med Product managers för olika delar och de visar tydligt strategin att kunderna ska in i molnet då ”Workspace app” nu inte kommer vara tillgänglig för onprem eller ersätta Storefront som produkt i alla fall för tag framåt. De förklarade också att detta kommer vara en satsning för att se hur det faller ut under inledande 12 månader och produktreleaser kommer komma löpande de närmsta 90 dagarna enbart för Citrix cloud leverans.

Nya management tools för Citrix cloud (endpoint management) med hantering av allt från klienter såsom Google Citrix Synergy 2018Chrome enheter och övervakning av alla delar. Ny Analytics säkerhets-feature för Citrix Cloud där en singel IP följer användaren och kan lägga på ex. URL filter och känna av säkerhetsrisker och användarbeteende.

Det är imponerande att se en helt ny integration där filer och applikationer hanteras med ett singel gränssnitt och där alla molnintegrationer som ex. Office365 hanteras och är seamless för användaren beroende på om appen är lokal eller molnbaserad.

Dessutom integrerat ”Onedrive” tillsammans med ”Citrix files” (Sharefile) och fått en komplett SSO upplevelse oavsett om appen är lokal, moln eller filbaserad.

Personligen så tycker jag att detta är vägen framåt för Citrix och troligt deras enda sätt att överleva och följa den starka trenden. Kommer vara smart att skrota licensmodellen och ge tillgång till alla funktioner där kunden klickar i den leverans och upplevelse de vill ha och lämnar en ”flik” kvar för integration av de applikationer som fortfarande är ”onprem” som inte följer med upp i Citrix cloud.

Inga av dessa nyheter kommer som nämnt tidigare vara tillgängliga för onprem miljöer i dagsläget och tveksamt om de kommer gå den vägen på ett bra tag framåt.

Stefan Freij,
Live från Citrix Synergy