Publicerades 3 februari 2015

Snabb överblick med ”heat maps” för mer än bara kartor