Publicerades 3 februari 2015

Snabb överblick med ”heat maps” för mer än bara kartor

Snabb överblick med ”heat maps” för mer än bara kartor

En heat map i dashboarden kan ibland ge ett oöverträffat gemensamt beslutsunderlag. För vissa sorters visualiseringar i BI-system är kartor bäst. I QlikView finns det ett enkelt sätt att använda vilken bild som helst i vektorformat som en aktiv ”heat map”. Det innebär att vi kan färglägga delar av kartan för att visualisera viktig information.

Exempel på användningsområden:

 • Försäljning i flera regioner. Där exempelvis en Sverigekarta färgläggs utifrån hur de olika säljkontoren presterat i sin region.
 • Logistiklösningar. En karta kan snabbt ge en överblick, exempelvis för lagerstatus eller lagerutrymme. Använd lagerritningen som karta.
 • Kontorslandskap. Färglägg kontoret utifrån exempelvis försäljning eller beläggningsgrad.

Men en heat map behöver inte alls ha grunden i en verklig karta:

 • Organisationsscheman. Jämför avdelningar med varandra.
 • Koncernstrukturer. Jämför företag.
 • Kalendrar. Vad är bokat när?

Som ni ser behöver inte en heat map betyda en traditionell karta, utan allt som går att visualisera genom olika färger i områden i en bild kan kallas för en heat map.

Vanliga färger som används i heat maps är exempelvis grönt och rött för något positivt eller negativt, kanske med ett gult mellanalternativ. Man kan också tänka sig att använda rött, blått och vitt för att visa hettan i ett värde, eller helt enkelt olika nyanser av samma färg, där en starkare nyans är ett högre värde.

En heat map i dashboarden kan ibland ge ett oöverträffat gemensamt beslutsunderlag. För vissa sorters visualiseringar i BI-system är kartor bäst. I QlikView finns det ett enkelt sätt att använda vilken bild som helst i vektorformat som en aktiv ”heat map”. Det innebär att vi kan färglägga delar av kartan för att visualisera viktig information.

Exempel på användningsområden:

 • Försäljning i flera regioner. Där exempelvis en Sverigekarta färgläggs utifrån hur de olika säljkontoren presterat i sin region.
 • Logistiklösningar. En karta kan snabbt ge en överblick, exempelvis för lagerstatus eller lagerutrymme. Använd lagerritningen som karta.
 • Kontorslandskap. Färglägg kontoret utifrån exempelvis försäljning eller beläggningsgrad.

Men en heat map behöver inte alls ha grunden i en verklig karta:

 • Organisationsscheman. Jämför avdelningar med varandra.
 • Koncernstrukturer. Jämför företag.
 • Kalendrar. Vad är bokat när?

Som ni ser behöver inte en heat map betyda en traditionell karta, utan allt som går att visualisera genom olika färger i områden i en bild kan kallas för en heat map.

Vanliga färger som används i heat maps är exempelvis grönt och rött för något positivt eller negativt, kanske med ett gult mellanalternativ. Man kan också tänka sig att använda rött, blått och vitt för att visa hettan i ett värde, eller helt enkelt olika nyanser av samma färg, där en starkare nyans är ett högre värde.