Publicerades 26 september 2017

Infozone tecknar ramavtal med Gävle Kommun och tar nu sats i Gävleborg/ Uppsala