Publicerades 26 september 2017

Infozone tecknar ramavtal med Gävle Kommun och tar nu sats i Gävleborg/ Uppsala

Infozone tecknar ramavtal med Gävle Kommun och tar nu sats i Gävleborg/ Uppsala

Pressmeddelande

Det står nu klart att Gävle kommun tecknar ett 2 år långt ramavtal för IT-konsulttjänster med Infozone Sverige AB. Avtalet som avser IT-konsulttjänster omfattar även Region Gävleborg, Sandviken kommun, Ockelbo kommun, Gävle Energi och Gästrike Återvinnare. Infozone kommer nu att assistera dessa med tjänster inom områdena för Systemförvaltning, IT/ Informationssäkerhet, Infrastruktur samt Drift/ Support.

På uppdrag från Gävle kommun, gjorde Inköp Gävleborg en upphandling under våren 2017 för nya ramavtal för IT-konsulttjänster. Ramavtalet har tecknats med bl.a. Infozone Sverige AB. Avtalet sträcker sig över 2 år med option på förlängning i ytterligare 2 år. Infozone Sverige AB kommer nu att vara behjälpliga till flera områden i Norrland med IT-konsulttjänster inom områdena för Systemförvaltning, IT/ Informationssäkerhet, Infrastruktur samt Drift/ Support.

Infozone som är specialiserade inom Systemutveckling, Business Intelligence och Virituell infrastruktur ser avtalet som strategiskt och en viktig komponent i deras fortsatta expansion utanför Stockholmsregionen. Infozone har sedan tidigare lokala kontor i Norrköping, Malmö och Örebro. I och med avtalstecknandet väljer nu Infozone att öppna ett kontor på Teknikparken i Gävle.

Vi har sedan tidigare ett antal mycket strategiska kunder i regionen bl.a. har vi stora åtaganden i Uppsala och därför känns det nu naturligt att etablera ett lokalt kontor i Gävle, säger Benny Silfvergren, regionansvarig Infozone.

– Vår initiala målsättning i regionen är nu att rekrytera fler kompetenta och trevliga medarbetare inom ramen för våra åtaganden och affärsområden. Vi kommer också fokusera mycket på att informera och erbjuda marknaden våra kostnadseffektiva och moderna tjänster inom Managed Service. Vi har en mycket spännande tid framför oss och ser enormt mycket fram emot att träffa alla företag och blivande arbetskollegor i regionen, fortsätter Benny Silfvergren.

Presskontakt:
Benny Silfvergren
Regionschef Infozone Gävle
+46 723 89 54 50

Pressmeddelande

Det står nu klart att Gävle kommun tecknar ett 2 år långt ramavtal för IT-konsulttjänster med Infozone Sverige AB. Avtalet som avser IT-konsulttjänster omfattar även Region Gävleborg, Sandviken kommun, Ockelbo kommun, Gävle Energi och Gästrike Återvinnare. Infozone kommer nu att assistera dessa med tjänster inom områdena för Systemförvaltning, IT/ Informationssäkerhet, Infrastruktur samt Drift/ Support.

På uppdrag från Gävle kommun, gjorde Inköp Gävleborg en upphandling under våren 2017 för nya ramavtal för IT-konsulttjänster. Ramavtalet har tecknats med bl.a. Infozone Sverige AB. Avtalet sträcker sig över 2 år med option på förlängning i ytterligare 2 år. Infozone Sverige AB kommer nu att vara behjälpliga till flera områden i Norrland med IT-konsulttjänster inom områdena för Systemförvaltning, IT/ Informationssäkerhet, Infrastruktur samt Drift/ Support.

Infozone som är specialiserade inom Systemutveckling, Business Intelligence och Virituell infrastruktur ser avtalet som strategiskt och en viktig komponent i deras fortsatta expansion utanför Stockholmsregionen. Infozone har sedan tidigare lokala kontor i Norrköping, Malmö och Örebro. I och med avtalstecknandet väljer nu Infozone att öppna ett kontor på Teknikparken i Gävle.

Vi har sedan tidigare ett antal mycket strategiska kunder i regionen bl.a. har vi stora åtaganden i Uppsala och därför känns det nu naturligt att etablera ett lokalt kontor i Gävle, säger Benny Silfvergren, regionansvarig Infozone.

– Vår initiala målsättning i regionen är nu att rekrytera fler kompetenta och trevliga medarbetare inom ramen för våra åtaganden och affärsområden. Vi kommer också fokusera mycket på att informera och erbjuda marknaden våra kostnadseffektiva och moderna tjänster inom Managed Service. Vi har en mycket spännande tid framför oss och ser enormt mycket fram emot att träffa alla företag och blivande arbetskollegor i regionen, fortsätter Benny Silfvergren.

Presskontakt:
Benny Silfvergren
Regionschef Infozone Gävle
+46 723 89 54 50