Publicerades 29 november 2018

När era IT-verktyg blir en naturlig del av vardagen

När era IT-verktyg blir en naturlig del av vardagen!

Infozones Digitala Coacher gör så att ni får användning av era IT-verktyg och ser till att de blir en bra investering. Det är allt för många verksamheter som investerar i väldigt bra IT-verktyg men får inte ut den fulla potentialen, det gäller att ni kan förändra arbetssättet hos era användare. Låt mig berätta mer för er hur vi arbetar.

Många av oss är medlemmar i ett gym, men det är inte lika många som kan svara ja på frågan om regelbunden träning utförs… Ett gymkort är en väldigt bra investering – om det används… själv är jag just nu inne i en “inte-så-träningsaktiv-fas” i livet där träningen inte får plats. För att mitt medlemskap på gymmet ska vara en bra investering krävs att jag gör en förändring i mitt liv så träningen blir en naturlig del av min vardag. Samma sak gäller för investeringar i IT-verktyg. Det blir en bättre investering ju fler som använder dem och för att det ska ske krävs ofta ett förändrat arbetssätt. Här kommer Infozones Digitala Coacher in i bilden.

Låt era IT-verktyg bli en naturlig del av er vardag

Digitala Coacher ger nytta till era IT-verktyg

Infozones Digitala Coacher arbetar med att stötta verksamheter så de får de förutsättningar de behöver för att kunna utnyttja de nya möjligheter som de nya IT-lösningarna erbjuder.

Många tänker då att det handlar om utbildning och visst kan det göra det. Utbildningar utgör en del av att ge förutsättningarna till era användare för ett förändrat arbetssätt; de är en del men vi arbetar även med seminarium för att möta en bredare målgrupp, workshops för att hitta hur de nya IT-verktygen bäst underlättar det dagliga arbetet, gamification för att slå an på tävlingsnerven (som jag tror att många av oss har) och ambassadörsprogram för att fånga upp hur förändringarna mottas. Det är några exempel på vad vi arbetar med. Allt gör vi utifrån respektive verksamhet och vad som passar bäst utifrån var de är nu och vilka mål de har med de nya IT-verktygen.

Katarina Gullstrand heter jag och arbetar som Digital Coach på Infozone. Jag kommer framöver blogga och dela med mig av matnyttiga tips till er alla just rörande era IT-investeringar samt hur ni får användning av dem på bästa sätt. Hoppas ni gillar min första blogg här om hur era IT-verktyg kan bli en naturlig del av er vardag.

Katarina Gullstrand, Digital Coach på Infozone

Vill du veta mer om hur vi, Digitala Coacher arbetar, så kommer det snart en ny blogg från mig. Vill ni ha min hjälp? Kontakta Infozone redan idag för de bästa förutsättningarna under 2019.

Katarina Gullstrand, Digital Coach på Infozone