Publicerades 19 oktober 2021

Låt oss adressera era utmaningar

Låt oss adressera era utmaningar

Tycker ni att er data är en värdefull resurs för er verksamhet? Det hoppas vi att ni tycker då denna data har möjlighet att ge er bättre insikter för att fortsätta vidareutveckla er organisation.

Med denna blogg vill jag adressera till några av de utmaningar som företag i dag står inför. Hur vet ni om ni är i behov av en beslutsstödslösning som hjälper er att ta fram data så ni kan fatta snabba beslut, göra korrigeringar som behövs för er verksamhet? Låt mig spalta upp några av era utmaningar så att ni utifrån detta kan bedöma om det är intressant att veta mer om hur vi kan hjälpa till att lösa nedan utmaningar.

Står ni inför några av dessa utmaningar idag?

  • Har ni en liten IT-avdelning med begränsad budget?
  • Vill ni i er organisation slippa anställa mer personal på er IT-avdelning för hantering av data?
  • Är ni trötta på underhåll, uppgraderingar och förändringar av olika system?
  • Kan inte leverera meningsfulla analyser / rapporter som verksamheten behöver?
  • Har ni funderingar kring att migrera er data till molnet?
  • Har ni kanske ett gammalt datalager?

Har ni svarat ja på några av dessa frågor/ utmaningar? Då vågar jag säga att ni nog är mogna för att se över en lösning som hjälper er att hantera er data mer effektivt.

Med TimeXtender kan vi möta era utmaningar

Att fatta beslut och göra det effektivt samt tillförlitligt vågar jag påstå är väldigt viktigt för dagens organisationer. Vi har ett nära samarbete med TimeXtender som är ett ledande bolag inom Data Warehouse Automation. Ni kan direkt ge olika roller i er organisation access till aktuella och korrekta data som de behöver för att fatta bra beslut.

TimeXtender har flera olika nyckelfunktioner som ni kan läsa mer om på vår sida.

Infozone är en av få partners som är experter på TimeXtender i Sverige, så tveka inte att kontakta någon av mina kollegor för att boka in ett möte där vi kan gå igenom era utmaningar och berätta mer om Data Warehouse Automation.

Eva-Katrine Persson, Infozone