Publicerades 3 september 2020

Infozone lanserar ny kundportal för Microsoft 365

Infozone lanserar ny kundportal för Microsoft 365

Infozones utvecklarteam har under sommaren arbetat fram en portal till våra kunder för att ge dem en möjlighet att själva hantera sina licenser. Det har varit en efterfrågan som vi nu med glädje kan möta. En önskan vi har sett mer av just detta år då ni enkelt behöver kunna lägga till eller reducera användare utan att behöva kontakta berörande säljare. Vi tänkte introducera er lite mer för portalen här och vad den innebär.

I samband med att vi lanserade våra paketerade lösningar kring bland annat Microsoft 365-licenser fick vi också snabbt en efterfrågan från kunderna kring möjligheterna att själva kunna justera sitt licensinnehav. Då Infozones paketerade lösningar bygger på licensformen CSP (Cloud Service Provider) får ni som kund flexibiliteten att justera era licenser. Detta gör att ni nu slipper ta risker och förbinda er till ett givet antal över 12 till 24 månader. Något som vi under detta år har sett önskats som en extra trygghet då hemarbetsplatser både har ökat och minskat från varje månad som gått och säkerligen kommer fortsätta en tid framöver.

Genom portalen får ni en trygghet, en tydlig översikt, enkelhet och ni får ännu bättre koll på era licenskostnader.

Funktioner i Infozones kundportal

• Addera licenser
• Reducera licenser
• Aktivera samt inaktivera produkter
• En tydlig översyn av ert licensinnehav
• Inom 30 min tilldelas en ny medarbetare sin nya licens

Infozones nya Microsoft 365-portal är tillgänglig för alla Infozones Microsoftkunder kostnadsfritt och vi kommer fortsätta vidareutveckla den utifrån de önskemål som framkommer. Vill du veta mer och komma igång med er portal och licenshantering, kontakta Oscar Letterblad på Infozone.