Publicerades 6 december 2013

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

Ibland räcker inte färdigpaketerad mjukvara hela vägen fram. Det är då det är dags att plocka fram kreativiteten, inspirationen och resurserna för att anpassa eller skapa något som verkligen levererar och helst överträffar såväl behov som förväntningar.

Med oss skall det alltid vara lätt att förstå vad man får och vi jobbar därför nästan uteslutande efter de enkla men effektiva fyra stegen:

Förståelse / insikt

Vårt gedigna teknikintresse till trots är det är alltid behov, inte teknik, som styr. Behoven är självfallet det som styr skapandet av lösning.

Skapandet av lösning / planering

Med behoven som krav, vårt kunnande och vilja att lära och förstå er verksamhet som grund, konstruerar vi inte bara lösningar, vi planerar dessutom hur de på bästa möjliga sätt genomförs.

Genomförande

Goda förberedelser är halva arbetet. Kunskap och resurser andra halvan. Även de bästa av lösningar riskerar att floppa om de inte implementeras på rätt sätt eller för den delen inte introduceras till verksamheten på rätt sätt. Att vi törs slå oss för bröstet när det gäller de tre första stegen beror mycket på att vi tar det fjärde steget på stort allvar. På riktigt.

Utvärdera

Det är genom att utvärdera som vi säkerställer att kraven verkligen uppfyllts, att skapandet, planering och genomförande varit lyckade. Utvärdering ger oss också ovärderlig information om hur mottagarna upplever leveranserna. Kort sagt, utvärdering avslöjar om vi bara är erfarna eller om vi även är så duktiga som vi gärna vill tro att vi är.

Ibland räcker inte färdigpaketerad mjukvara hela vägen fram. Det är då det är dags att plocka fram kreativiteten, inspirationen och resurserna för att anpassa eller skapa något som verkligen levererar och helst överträffar såväl behov som förväntningar.

Med oss skall det alltid vara lätt att förstå vad man får och vi jobbar därför nästan uteslutande efter de enkla men effektiva fyra stegen:

Förståelse / insikt

Vårt gedigna teknikintresse till trots är det är alltid behov, inte teknik, som styr. Behoven är självfallet det som styr skapandet av lösning.

Skapandet av lösning / planering

Med behoven som krav, vårt kunnande och vilja att lära och förstå er verksamhet som grund, konstruerar vi inte bara lösningar, vi planerar dessutom hur de på bästa möjliga sätt genomförs.

Genomförande

Goda förberedelser är halva arbetet. Kunskap och resurser andra halvan. Även de bästa av lösningar riskerar att floppa om de inte implementeras på rätt sätt eller för den delen inte introduceras till verksamheten på rätt sätt. Att vi törs slå oss för bröstet när det gäller de tre första stegen beror mycket på att vi tar det fjärde steget på stort allvar. På riktigt.

Utvärdera

Det är genom att utvärdera som vi säkerställer att kraven verkligen uppfyllts, att skapandet, planering och genomförande varit lyckade. Utvärdering ger oss också ovärderlig information om hur mottagarna upplever leveranserna. Kort sagt, utvärdering avslöjar om vi bara är erfarna eller om vi även är så duktiga som vi gärna vill tro att vi är.