Publicerades 10 december 2020

Fem tips för att raskt sänka era IT-kostnader

Fem tips för att raskt sänka era IT-kostnader

Ibland kan en organisation, exempelvis under en pandemi, behöva kämpa för överlevnad istället för tillväxt. Därmed söker många bolag idag sätt att sänka sina kostnader och inom IT-avdelningen kan det finnas flertalet sådana möjligheter. Här går vi igenom fem punkter för att sänka era IT-kostnader som tåls att tänkas på i en överlevnadssituation.

Ett svep

Planera ordentligt och gör alla kostnadssänkningar i ett stort svep. Detta är något som de flesta organisationer misslyckas med och att gång på gång genomföra kostnadssänkande åtgärder är skapar en osäkerhet inom organisationen med potentiellt mycket skadlig inverkan. Detta är av uppenbara skäl extra relevant när uppsägningar är på agendan.

En snabb förändring

Rikta in er på kostnader som kan sänkas inom en kortare tidsram, vi talar om veckor eller månader, inte år. Ett exempel är licenskostnader som vanligtvis betalas per månad eller möjligtvis kvartal. Om ni likt majoriteten av företag i detta långa land använder Microsoft så ta gärna en titt på våra tjänstepaket, där vi just nu erbjuder självkostnadspris, för en omedelbar kostnadssänkning.

Tänk kassaflöde

Fokusera på det som kan få en reell inverkan på kassaflödet, alltså riktiga utgifter och inte kostnader såsom avskrivningar samt amorteringar. Ett sätt att sänka IT-kostnaderna kan vara genom en övergång till eller optimering av molnet. Detta kan även resultera i en inkomst då ni efter en flytt av exempelvis en SQL-server till Microsoft Azure skulle kunna sälja av hårdvaran som eran tidigare SQL låg på.

Fasta kostnader kontra rörliga kostnader

Rörande fasta kostnader, dvs kostnader som är konstanta utan hänseende till er användning, bör ni fokusera på eliminering. En potentiell kandidat i dessa tider där allt fler arbetar hemifrån är självklart hyran för kontoret. Gällande rörliga kostnader, dvs kostnader som ändras beroende på volym och användning, bör fokus ligga på både reducering och eliminering.

Utmana era IT-leverantörer

Våga utmana era IT-leverantörer och sök att dels tillsammans sänka era kostnader, dels se över era avtal med leverantören och ifall dessa kan omförhandlas till en lägre kostnad. Titta även på vad andra leverantörer kan erbjuda, det ger er både mer att komma med vid förhandlingsbordet med er nuvarande leverantör men även en möjlighet till att hitta nya kontakter med än bättre erbjudanden. Vill ni utmana er IT-leverantör idag? Låt oss hjälpa er på vägen.

Denna bloggen hittade jag min inspiration till av Gartner där ni kan hitta fler tips på hur ni sänker era IT-kostnader. Önskar ni rådgivning, tveka inte att kontakta mig eller någon av mina kollegor.

Albin Glawing