Publicerades 13 februari 2023

Datatrender för 2023

I denna blogg går vi igenom datatrender för 2023

Datatrender för 2023

Vår partner TimeXtender spår datatrender för året och här kommer de sex trender som vi tror att du behöver ha koll på.

Det kvittar vilken industri du arbetar i, vilken storlek på bolag du jobbar på utan vi tror på att de som kommer stå starkast efter 2023 är de som fokuserar på data. Det enda som sätter käppar i hjulet är ju att dagens datavolymer exploderar och de olika sätt som du kan använda din data på växer ännu snabbare, så vart ska du egentligen börja? Här kan vi på Infozone hjälpa dig tillsammans med TimeXtender.

Oavsett var du befinner dig i din datahanteringsresa, här kommer de sex främsta trenderna inom datateknik, vetenskap och analys att ha koll på 2023:

• Utnyttja kraften i realtidsdata
• Fallet av den moderna datastacken
• Skydda din data
• Migrera data till molnet
• Artificiell intelligens
• Förbättringar av dataarkitektur

Håller du med? Låt oss gå igenom dessa datatrender lite mer.

Utnyttja kraften i realtidsdata

Framstående företag som hanterar enorma mängder offentlig information har använt realtidsdata för att öka säkerheten för sina kunder. Till exempel, Meta och andra webbplatser för sociala medier genomsöker tusentals gigabyte med information varje sekund (inklusive alla dina djurfoton). Analys av information i realtid har gjort det möjligt för sociala medier att stävja falska nyheter innan de sprids och lära sig vilka annonser som ska visas för olika användare beroende på faktorer som plats.

Du behöver komplex analys och datainfrastruktur för att arbeta med realtidsdata, vilket ofta innebär dyrare dataanalysverktyg. Det råder det ingen tvekan om – du behöver mer komplexa verktyg, men det betyder inte att du måste göra en massiv investering (men det kommer att behöva spenderas lite pengar). När du undersöker dataverktyg, leta efter en holistisk lösning istället för ett lapptäcke av olika alternativ som sannolikt kommer att kosta dig mer och ge dig mindre i det långa loppet.

En annan stor fördel med realtidsdataanalys är att den kan användas för att marknadsföra företag genom att förutsäga kundernas köpbeteende. Du kan till exempel analysera klickströmsinformationen som visar vilka besökare som tittade på din webbplats och bestämma vilken typ av kampanjer och erbjudanden som ska visas framför dem. Finansiella institutioner kan också använda realtidsdata år 2023 för att övervaka transaktioner när de sker över hela världen. Detta kommer att hjälpa till att upptäcka tidiga tecken på bedrägeri och utrota det i dess tidigare skeden.

I takt med att datavetenskapen utvecklas bör dataingenjörer notera realtidsdata eftersom de blir mer populära 2023. Fler företag letar redan efter datalösningar för att ge dem en konkurrensfördel. Detta innebär att dataingenjörer och analytiker bör utveckla avancerade datastrategier som kommer att göra det lättare för din inköpsavdelning att få tillgång till värdefull uppdaterad information, såsom lageruppdateringar i realtid.

Fallet av den moderna datastacken

Varje dataingenjör ansvarar för att de olika plattformarna som utgör den moderna datastacken (MDS) fungerar korrekt. Problemet är dock inte hur varje enskild plattform fungerar – huvudpoängen med integrationen är att säkerställa att varje plattform fungerar harmoniskt med de andra. Tyvärr har MDS skiftat från ett eller två primära verktyg som kör alla funktioner till en samling av flera verktyg. Varje verktyg har en specifik roll att utföra, men alla bör kommunicera smidigt med varandra (vilket många av dem inte gör).

Även om det kan låta som en bra idé att ha flera dataverktyg för din MDS, är verkligheten att dataingenjörer och analytiker måste ta itu med långvarig installation, integration och underhåll bara för att få verktygen att fungera som de vill. Även efter allt detta finns det lite eller ingen holistisk styrning och observerbarhet av de olika verktygen, vilket leder till en brist på end-to-end-orkestrering och många säkerhetsbrister.

TimeXtender är ett utmärkt exempel på ett holistiskt dataintegrationsverktyg som eliminerar behovet av en svårhanterlig MDS. Vår mjukvarulösning hjälper dig att definiera datamarts för flera Business Intelligence (BI)-verktyg och slutpunkter. Det hjälper dig också att modellera ett datalager och snabbt integrera dina siled data i en enda lösning. Du kan uppnå allt ovan genom en enkel dra-och-släpp-funktion tack vare vårt lättanvända gränssnitt.

Skydda din data

En annan stor trend att ha koll på under 2023 är datasäkerhet och styrning – hur din data skyddas. Enligt vår åsikt har det aldrig funnits tillräckliga strategier och mekanismer för att förhindra att personuppgifter hamnar i händerna på skrupelfria människor. Regeringar och företag inser nu att informationen de samlar in kan vara i fara och går snabbt för att installera relevanta säkerhetsfunktioner. De måste också förstå hur data behandlas längs varje steg i deras system. Det är nu viktigare än någonsin att använda rätt verktyg som stödjer dessa växande behov. Till exempel genererar TimeXtender automatisk dokumentation och rapporter om datalinje för att spara tid och förhindra fel.

Toppexempel på regleringar som driver behovet av datastyrning är den kinesiska lagen om skydd av personuppgifter (PIPL), den europeiska allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och den kanadensiska lagen om skydd av personuppgifter och elektroniska dokument (PIPEDA). Det är högst troligt att fler länder kommer att följa och fastställa regler och förordningar för att skydda sina medborgares personuppgifter. Den här typen av regleringar gör behovet av dataskydd och härkomst viktigare än någonsin.

Företag har en viktig uppgift under det kommande året att se till att deras datahanterings- och databehandlingsprocedurer är tillräckligt förstådda och dokumenterade. Detta innebär att granska vilken typ av information de har, hur den samlas in och lagras och hur uppgifterna används.
Även om detta låter som extra arbete för företag och organisationer som skyndar sig att följa myndigheternas föreskrifter, ger det en fantastisk möjlighet för dataspecialister i många länder att visa upp sina färdigheter och förbättra sina dataanalysmetoder och strategier. Dessutom kommer företag och organisationer sannolikt att betala bra, med vetskapen om att deras data kommer att vara i säkra händer.

Migrera data till molnet

Varje organisation bör använda data som produceras dagligen för att förbli konkurrenskraftig. Vissa av dessa företag är relativt små, och inte alla kommer att ha tillgång till dataanalys och lagringsmöjligheter som andra framstående teknikjättar. Det är därför de flesta av dem vänder sig till Data as a Service (DaaS) i molnet för att jämna ut villkoren.

Fler organisationer och företag vänder sig till molnteknik för att modernisera sin arbetsbelastning och infrastruktur, och DaaS kommer väl till pass. DaaS blir allt mer populärt och hjälper till med analys, dataintegration, lagring och hantering. Data as a Service kan hjälpa organisationer att göra sin data tillförlitlig, underlätta deras nuvarande arbetsbelastning, förbättra dataintegriteten och minska tiden det tar att få insikt från data. TimeXtender erbjuder möjligheten att lagra din data på plats, i molnet eller en hybrid av båda.

Data as a Service och Software as a Service (SaaS) fungerar nästan likadant. De två tillåter klienter att få åtkomst till applikationer som levereras med hjälp av en cloud computing-strategi över ett nätverk. Detta sparar användarna besväret med att köra apparna lokalt på sina telefoner eller datorer. Skillnaden mellan SaaS och DaaS är att Data as a Service lägger ut de flesta databehandlingsoperationer, lagring och integrationsprocesser till molnet.

Även om modellen har visat sig vara fördelaktig för konsumenterna på grund av de skräddarsydda mjukvarulösningarna, bör dataspecialister arbeta för att förbättra tjänstens säkerhetsfunktioner. De senaste åren har det sett en ökning av antalet distansarbetare eftersom fler människor går över till att arbeta hemifrån, vilket ökar deras mottaglighet för hackare och cyberattacker. Lyckligtvis är DaaS här för att hjälpa – det kan implementera starkare säkerhetsfunktioner, till exempel hur inloggningsdata och lösenord hanteras. Varje molntjänstleverantör bör följa säkerhetsbestämmelserna från företaget.

AI

Den mest kända trenden att ha koll på under 2023 är artificiell intelligens (AI). AI använder maskiner och datorintelligens för att göra vardagliga uppgifter enklare, och det har revolutionerat hur saker fungerar, från transport och utforskning till dataanalys.
Självkörande fordon och autonoma robotdammsugare har artificiell intelligens att tacka för deras skapelse, liksom dina favorit röstaktiverade assistenter som Siri och Alexa. Några områden som har sett enorma förbättringar de senaste åren inkluderar:

• Dataanalys
• Maskininlärning
• Robotik
• Automatisering

Artificiell intelligens förbättrar mänskliga förmågor på både professionell och personlig nivå och påskyndar utvecklingen av dataanalys. Med utvecklingen av AI har marknaden nu ett brett utbud av smarta och skalbara artificiell intelligens och maskininlärningstekniker som hanterar små datamängder. Detta är en förbättring från traditionella AI-tekniker. Med artificiell intelligens kan datavetare dra stor nytta av utformningen av effektiva och effektiva processer.
Det finns flera sätt som artificiell intelligens är användbar vid dataanalys och för att öka affärsvärdet. Ett bra exempel är att prognostisera kundernas krav, vilket därmed ökar försäljningen. AI är också användbart för att påskynda leveranser och lagerföring, vilket ökar effektiviteten och kundnöjdheten. Ett bra artificiell intelligenssystem är också snabbare, mycket anpassningsbart och ger hög avkastning på investeringen. Även om vi aldrig kan vara säkra på att det inte kommer att föda Skynet, kan vi känna oss ganska övertygade om att AI kommer att vara en drivkraft 2023.

Vad tror du om datatrenderna för 2023?

Förbättringar av dataarkitektur

Det sker ständiga förändringar av datahantering, och varje år kommer nya utvecklingar som förändrar hur dataingenjörer och datavetare lagrar, analyserar och använder data. Med termer som “data lakehouse”, “data mesh” och “data fabric” som dominerar landskapet är det lätt att bli förvirrad!

Data Lakehouse:
Vem skulle inte vilja äga ett data lakehouse? Även om termen låter som en underbar plats att koppla av på under sommaren, är ett datalakehouse en relativt ny arkitektur för öppen datahantering som kombinerar flexibiliteten och skalan hos en datalake med hanteringsmöjligheterna i ett datalager. Genom att slå samman datasjön och lagret kan ingenjörer röra sig snabbare genom att använda data utan att behöva flera system. De kan också använda TimeXtender för att koppla ihop flera datakällor, och med hjälp av maskininlärning och AI kan de njuta av bättre åtkomst utan att behöva den gemensamma dataarkitekturen i två nivåer. Räkna med att många “datalakehus” kommer att byggas 2023.

Data Mesh:
Data mesh är ett tillvägagångssätt för datahantering som decentraliserar hanteringsprocessen och gör det lättare för företag att förbli agila när det kommer till sin data. Mesh är en integrerad del för att hjälpa till att sprida ansvar över en organisation, istället för att använda en top-down eller centraliserad metod som lämnar datahantering i händerna på ett fåtal (sannolikt överarbetade) dataingenjörer eller analytiker. Håll ett öga på detta för 2023, eftersom data mesh sannolikt kommer att vara en mycket framträdande dataarkitekturtrend.

Data Fabric:
Om datadecentralisering är din väska, då kan en data fabric vara den trend som upphetsar dig mest för 2023. En data fabric är en typ av arkitektur som tillåter organisationer att lagra data på olika platser, inklusive relationsdatabaser, taggade filer, platta filer, och mer. En data fabric ersätter inte en datalake eller datalager – det hjälper dem helt enkelt att fungera mer effektivt. En data fabric bryr sig inte om geografi, användningsfall eller distribution – allt den vill göra är att ge realtidsåtkomst till dina viktiga data, vilket i slutändan är den mest avgörande aspekten av alla dataarkitekturstrategier.

Dessa sex datatrender kommer att ligga i framkant av datateknik, datavetenskap och dataanalys för 2023 spår vår partner TimeXtender, men de kommer självklart inte att vara de enda som tar fart. Vi ser fram emot vilka fler nya innovationer som året kan tänkas bjuda på. Vill du veta mer om någon av dessa datatrender och hur de kan hjälpa er verksamhet? Tveka då inte att kontakta oss på Infozone.