Publicerades 1 februari 2021

Data Management-trender för 2021

Data Management-trender för 2021

Tillsammans med vår partner TimeXtender har vi tagit fram några Data Management-trender för året som vi tänkte presentera för er i denna blogg.

Hyperautomation

2020 listade Gartner Hyperautomation som den främsta teknologiska trenden. Denna trend spår vi kommer att fortsätta vara viktig i år och framöver. Det är en kombination av automatiseringsverktyg som behövs för maskininlärning men även för automatiseringen i sig. Hyperautomation hanterar tillämpningen av avancerad teknik för att automatisera affärsprocesser och efterlikna mänskliga förmågor. Det kan också hjälpa företag att visualisera funktioner och processer genom att skapa digitala tvillingar som replikerar de system som används inom företag. I gengäld kommer detta ge realtidsinformation om verksamheten.

Cloud Automation/ Molnautomation

Att samla data är den enkla delen av processen?! Dock kan taggning av datauppsättningar, tillämpning av taxonomi och säkerställande av god styrning samt efterlevnad ta upp otroligt många resurser.

Molnautomatisering kan göra det möjligt för team, IT och utvecklare att skapa, ändra och optimera resurser i molnet. I grund och botten kan molnautomation underlätta mängden aktivitet och belastning för era molnsystem samtidigt som ni utför komplexa uppgifter nästan lika enkelt som att klicka på en knapp.

AI-ops, AI och maskininlärning kan hjälpa till genom att granska stora volymer av era loggar och er data i syfte att identifiera trender och analysera resultatet. Detta tillvägagångssätt kan leda till att ni kan förebygga och förutsäga problem, med en kapacitetsplan på plats kan ni minska onödiga kostnader genom att slå ihop eller ta bort onödiga resurser.

(Hybrid) Cloud Computing

Cloud computing har varit en viktig molnteknik i mer än ett decennium, men en hel del företag känner sig inte utrustade eller bekväma med att ladda upp sin känsliga data i molnet av olika skäl.

En hybridmolnimplementering ger företag en högre grad av flexibilitet. Med hjälp av programvara för att möjliggöra kommunikation mellan en privat molntjänst och en offentlig molntjänst hjälper det arbetsbelastningsbehovet när kostnaderna fluktuerar. Hybridmolnet kan anslutas till flera offentliga moln och till ett eller flera privata moln, vilket skapar en förenklad molninfrastruktur som kan hantera företagets datorarbetsbelastning.

Vanligtvis förlitar sig ett privat moln på ett internt nätverk med tillgänglighet för ett begränsat antal användare medan ett offentligt moln är en tjänst som erbjuds av tredjepartsleverantörer, ex. Microsoft. Några av fördelarna som ett hybridmoln kan ge är att förbättra utvecklarens produktivitet, öka säkerheten och efterlevnaden av regleringssystem, öka innovation, öka infraeffektiviteten och övergripande skapa en mer helhetssyn på nätverket.

Förstärkt Data Management

Företag som använder proaktivt metadata, data fabric och maskininlärning för att förenkla, ansluta, optimera och automatisera datahanteringsprocesser kommer att kunna minska tiden för dataleverans med 30% fram till 2023. För kontexten så definieras data fabric som något som använder kontinuerlig analys över befintliga och upptäckbara metadatatillgångar för att stödja design, distribution och användning av integrerade och återanvändbara dataobjekt, oavsett distributionsplattform eller arkitektonisk metod.

Artificiell intelligensteknik implementeras för att rekommendera bästa nästa steg för handlingssätt, automatisk övervakning av datastyrningskontroller och många andra processer.

Metadata är STOR (data)

Företag skyndade på sina digitala transformationsinsatser 2020, vilket har följaktligen lett till en exponentiell volym av ostrukturerad, halvstrukturerad och strukturerad data spridits och spridits över organisationerna.
Gartner förutspår att begränsade 20% av de organisationer som då kommer att ha investerat i styrning fram till 2022 kommer att ha en chans att lyckas med att skala och upprätthålla den styrningen. Det är här metadata kommer att spela en viktig roll. Metadata möjliggör djupare förståelse i datakällorna, med den kompletta kodserien som den kan köras på möjliggör att den kan visa resultatet.

När metadatanivåerna ökar kommer företag därför att titta på nya och skalbara lösningar för den här nya utmaningen samtidigt som de använder ML och AI för att få ut det mesta.

Datagenerationen börjar arbeta

En hel generation som är uppvuxen på och med data – det finns i träningen, i din sömn, i din musikplattformsalgoritm etc. uppvuxna med detta kommer att börja arbeta 2021. Deras förmåga att förstå data kommer att få stor inverkan på vårt sätt att arbeta idag och imorgon.
Datakunskaper och läroplaner i akademin och deras bekväma sätt att hantera data kommer att hjälpa organisationer att bli mer analytiska och mer innovativa under de kommande åren. I det avseendet och enligt Qliks datalitteraturindexrapport ligger Europa långt före jämfört med andra regioner.

“Europe holds the highest Data Literacy score globally, with the UK, Germany and France among the most mature nations for corporate Data Literacy”

Vill ni ha guidning i årets Data Management-trender som vi spår tillsammans med TimeXtender? Tveka inte att kontakta oss.