Publicerades 18 maj 2018

Behåll lugnet och fortsätt med Discovery Hub®

Behåll lugnet och fortsätt med Discovery Hub®

Den här veckan gästbloggar, Jacob Ross-Andersen från TimeXtender, vår blogg här på Infozone för att ge svar på några av de vanligaste frågorna som han stöter på rörande deras produkt Discovery Hub®.

Det senaste året har jag genomfört väldigt många demos rörande Discovery Hub®, TimeXtenders egna automatiserade plattform för self-service BI och analyser. Det uppkommer ofta specifika funderingar rörande produkten. Därför kommer jag att dela med mig svaren på de fem vanligaste frågorna som dyker upp.

1. Kommer Discovery Hub® låsa in oss i en ”black box” lösning?

Den höga automatiseringsgraden anses vara en viktig ”key selling point” för många Discovery Hub®-utvecklare. De flesta företag har upplevt någon form av teknik- eller leverantörslåsning på grund av hög komplexitet och nästan ingen öppenhet under ”huven”. Vissa är oroade över att Discovery Hub® är en “svart låda” utan synlighet in i den inre mekaniken, vilket gör att utvecklare blott kan gissa vad som händer.

Håll dig lugn för med Discovery Hub® kan ni njuta av en fantastisk automatiseringskapacitet med full transparens. Utvecklare som har erfarenhet av Microsoft SQL Server kan enkelt förklara vad som sker eftersom:

  • Discovery Hub® använder SQL Server-produkter som den bakomliggande motorn som driver allt. Alla logiska objekt i Discovery Hub® (databaser, tabellmodeller, kuber, scheman, tabeller, visningar, lagrade procedurer, SSIS-paket, etc.) distribueras fysiskt till en SQL Server. Du kan enkelt granska en lösning med SQL Server Management Studio (SSMS).
  • Inne i Discovery Hub® kan utvecklare enkelt komma åt (och redigera!) automatiskt genererade skript för dataobjekt som omvandlings-, datarensnings- och dataöverföringsprocesser. Dessutom kan installationsskript för alla objekt hämtas från installationsloggen i klartext och i exekveringsorder.

Omfamna automatisering och få kontroll och transparens i era BI- och analysverktyg. Med Discovery Hub® är det enkelt att “behålla lugnet och fortsätta.”

2. Varför skulle vi behöva Discovery Hub® om vi kan förbereda vår data direkt i vårt visualiseringsverktyg?

Flera visualiseringsverktyg på BI-marknaden möjliggör förberedelser av data som sträcker sig från enkel datatransformering och dataresning till mer avancerade datamodellering inklusive kontinuerliga uttag av data i flera lager. Om vi antar att front-end ger rätt analys till rätt personer i tid, varför skulle någon behöva en Discovery Hub®-plattform mellan datakällor och front-end?

  • En hel BI-lösning skulle behöva byggas om ifall er verksamhet beslutar att byta visualiseringsverktyg i framtiden. Växlingskostnader kan vara betydande, vilket betyder att er ekonomichef kan bli väldigt upprörd.
  • Det kan vara mycket svårt att hantera flera visualiseringsverktyg inom en organisation. En hel organisation kan tvingas använda ett enda verktyg oavsett funktion och behov. Resultaten kan försenas eftersom de nya förnyelserna/uppdateringar måste dupliceras över alla unika verktyg – var och en med sina egna egenskaper, funktioner, rapporteringsmöjligheter och användargrupper. Varje verktyg kan bli sin egen silo med konsekvenser som risk för diskrepanser i data vilket kan leda till försämrad datakvalitet och rapporteringsmöjligheter.
  • För många företag är det en något obekväm situation att placera all affärs-och rapporteringslogik i front-end-applikationer. Sådan logik reflekterar ofta beslut som fattas på en verkställande nivå. Det kan vara etiskt eller till och med juridiskt känsligt och potentiellt begränsa möjligheten att utnyttja hela värdet av BI-verktyg genom att öppna det för databerövade företagsanvändare.

Att ha en Discovery Hub-lösning mellan datakällor och front-ends kommer att förminska risker och ge en mer framtidsbeständig och flexibel BI-lösning. Och det här är en bra sak.

Vad är Discovery hub? Vi ger er svaren

3. Vad händer om Discovery Hub® inte kan automatisera allting?

Discovery Hub® syftar till att täcka klyftan mellan alla datakällor och front-ends genom att utnyttja automationens kraft. Discovery Hub® underlättar snabbare utvecklingscykler och automatiserar många av dessa tråkiga uppgifter som dränerar vår tid och håller oss från de givande projekten som adderar verkligt värde. Självklart kan en programvara inte förutse och stödja alla möjliga scenarier. Om krav dikterar en lösning utanför ramen för vad Discovery Hub® kan automatisera, vad händer då?

  • Discovery Hub® innehåller anpassade kodobjekt som är lätta att integrera tillsammans med automatisk genererad kod. Dessa anpassade kodobjekt tillåter utvecklare att definiera operationer och logik baserat på T-SQL-skript. Specifikt:

– Custom Field Transformations
– Views
– Stored Procedures
– User Defined Functions
– Script Actions

  • Alternativt kan en utvecklare enkelt redigera de automatiskt genererade T-SQL-skripten direkt eller ersätta dem med ett SSIS-paket. SSIS-integrationen är praktisk eftersom det tillåter utvecklare att interagera med externa applikationer och köra operationer som ligger utanför ramen för en vanlig BI-plattform. Det är också praktiskt om ni redan har SSIS-paket som kör Extract Transform Load (ETL) när ni startar ett Discovery Hub-projekt, eftersom de lätt kan återanvändas och spara tid. Utvecklare kan anpassa T-SQL i SSMS och SSIS-paket i SSDT.
  • Kom ihåg att Discovery Hub® använder Microsoft SQL Server som en motor. Ni kan alltid komplettera en Discovery Hub®-lösning med den kraftfulla kapaciteten i en SQL Server. Helst vill ni undvika att gå helt utanför Discovery Hub med tanke på att dokumentation och underhåll kan bli smärtsamma, men det finns inga tekniska restriktioner.

4. Funkar Discovery Hub® för större organisationer?

De fem vanligaste frågorna om Discovery Hub®Discovery Hub®s fysiska begränsningar och skalbarhet ges i stor utsträckning av funktionerna i Microsoft SQL Server. Mindre företag kan köra allt på en enda server, medan större företag kanske behöver dela upp lasten på flera servrar eller använda databaser i molnet. Det är inget problem för Discovery Hub®!

Huruvida det fungerar för stora företag är mer en politisk diskussion än en teknisk. Stora bolag har ofta datalager på plats och kan ha skapat krångliga processer och policyer för att upprätthålla det. Det kan vara helt hand-kodat men saknar smidigheten att följa med i användarnas krav. Ingen tvekan om att den befintliga plattformen förmodligen var dyr och förmodligen var den befintliga plattformen dyr och företag är ofta motvilliga att ändra beslut efter att ha investerat en stor kostnad i ett projekt, även om det visat sig inte vara den mest effektiva lösningen.

Discovery Hub® appliceras ofta för att påskynda och komplettera utvecklingen av affärsunderrättelsetjänster tillsammans med en befintlig plattform. Ett företag kan implementera separata Discovery Hubs per division eller avdelning för att möjliggöra enklare och snabbare lokaliserade BI-plattformar medan ni fortsätter använda ett befintligt datalager på företagsnivå. Vissa företag använder flexibiliteten och hastigheten hos Discovery Hub® genom att placera den mellan sina befintliga datalager, råa datakällor och front-ends. I Discovery Hub® skapas och valideras pågående förändringar och nya experiment snabbare för att passa användarnas behov. Under tiden fungerar Discovery Hub® också som en “blueprint” för framtida förbättringar av datalagret och sparar ETL-utvecklare från en massa förändringsförfrågningar från företagsanvändare.

Även när ett stort företag beslutar sig för att ersätta sin befintliga plattform med Discovery Hub®, tar övergången tid, så det är viktigt att plattformarna kan existera och integreras smidigt. Ur teknisk synvinkel innehåller Discovery Hub ® flera funktioner som möjliggör en harmonisk övergång och gör livet för många mycket enklare.

5. Är Discovery Hub® relevant för migrering till nya datakällor?

I vissa fall är det perfekt att fokusera på att implementera back-end-system först, innan ni ens beaktar front-end visualisering. Självklart är alla dashboard källor tomma tills ny data skapats. Efter en systemimplementering är det ofta en våg av nya användare som stormar till det nya systemet för att utnyttja den nya information system kan erbjuda och kommer ofta med krav på ny funktionalitet utan en förståelse för hur framtida BI lösningar skulle behöva struktureras.

De kortvariga BI-projekt som skapas i brådska avslöjar ofta dåliga rutiner senare på vägen. Då är det för sent att ta itu med datakvaliteten. Att köra ett Discovery Hub®-projekt vid sidan av implementeringen kommer inte bara att säkerställa att rapporteringsfunktionerna är redo snabbare, men det kan också underlätta bättre användning av det nya systemet och sannolikt förbättra datakvaliteten avsevärt.

Affärslogiken, namngivningskonventioner, och hur ni mäter framgång (KPI:er) bör i stor utsträckning vara oberoende av underliggande datakällor. Genom att börja innan ett nytt system går live betyder att datamodellen är redo att samköra det gamla systemet med det nya systemet (om du är en BI-specialist, bör du uppleva en stor lättnad). Och låt oss inte glömma, det finns vanligtvis mer än en relevant datakälla för rapportering och det är osannolikt att alla datakällor kommer att ersättas samtidigt.

Att utveckla ovanpå en dynamisk källa är bara möjlig med den automatiseringsnivå som Discovery Hub® möjliggör – ni skulle behöva kartlägga de nya tabellerna i befintliga dataflöden. Viss logik skulle sannolikt behöva justeras med tanke på att varje system är annorlunda. Lyckligtvis att byta och lägga till nya datakällor till befintliga lösningar är bara en av de många fördelarna Discovery Hub® erbjuder. Upptäck svaren på nyckelfrågor om Discovery Hub® här.

Jacob Ross-Andersen
Solutions Specialist, TimeXtender