Publicerades 23 januari 2019

Azure Information Protection (AIP)

Azure Information Protection (AIP)

Vi konsumerar idag data i en helt annan utsträckning mot vad vi gjorde för några år sedan. Vi arbetar mer mobilt och de flesta organisationerna har flyttat ut eller rör sig mot molnet. Är ni säkra på att ni arbetar säkert just när det kommer till dokumenthantering och fildelning? Låt oss berätta mer för er om Azure Information Protection (AIP).

Har ni koll på vart er data finns?

Hur och vart vi konsumerar data, har förändrats de senaste åren då vi jobbar mer mobilt och flyttar ut mer och mer till molnet. Tidigare hade vi dokument på en filserver som skyddades med ett perimeterskydd i form av en brandvägg och behörighetskontroll på mapparna i filstrukturen. För att komma åt filerna utifrån användes en VPN-uppkoppling för att kunna sitta utanför kontoret och komma åt dokumenten, men skyddet låg fortfarande innanför brandväggen. Detta gjorde att en av utmaningarna var att förhindra så att dokumenten inte flyttades utanför vårt nätverk för att kunna upprätthålla säkerheten och om detta hände hade vi inte längre kontroll på dokumentet.

Skydda dokument med AIP

Med tjänsten Azure Information Protection kan vi på Infozone ställa in skyddet på dokumentnivå och det följer alltid med oavsett vart dokumentet lagras eller vem det delas med. Vi skapar principer för att klassificera, sätta etiketter och skydda data beroende på hur känsliga de är.

Ett konfidentiellt dokument kan exempelvis skyddas genom att kryptera och konfigurera så endast personer inom organisationen har rätt att öppna filen. Det gör att även om någon utanför organisationen råkar får tillgång till dokumentet så kan det inte öppnas.

Det är möjligt att dela data på ett säkert sätt och kan definiera vilka som ska komma åt data och vad de kan göra med informationen, t.ex. ställa in så mottagaren endast kan läsa informationen och inte ha möjlighet att skicka vidare informationen.

Vi har även möjlighet att spåra aktiviteter på data vi delat och återkalla åtkomst om det skulle behövas. Det är på så vis möjligt att spåra om data försöker öppnas av personer eller från platser vi kanske inte förväntar oss.

Använda Azure Information Protection för befintliga filer

Etiketterna och skyddet på varje dokument sätts när det skapas eller editeras, men för att skydda befintliga dokument, så används AIP-scanner för att automatiskt skydda dokumenten efter de regler vi upprättat. Detta möjliggör att vi kan tillämpa reglerna på dokument som redan finns i organisationen.

Vi på Infozone kan Azure Information Protection (AIP)! Vill ni veta mer om detta självklara informationsskydd, kontakta oss så hjälper vi er!

Mikael Malmström, Infozone