Publicerades 9 augusti 2018

Att våga byta riktning och karriär #Shifthappens

Att våga byta riktning och karriär #Shifthappens

Det är inte enbart inom branscherna som tiderna förändras utan även hos varje individ. Vi vågar ta stegen till att testa nya vägar och utmana oss själva inom våra karriärer. #Shifthappens är något som ett av våra senaste tillskott på Infozone verkligen har anammat då han gått från en karriär inom marknadsföring till att nu hjälpa våra kunder som Business Intelligence konsult. I denna artikeln får ni ta del utav en intervju med Aron Svedin om hans nya karriär och arbetsplats på Infozone.

Aron, vad fick dig att byta riktning från marknadsföring till Business Intelligence?

Det oväntade för min del var nog att jag påbörjade min professionella resa inom just marknadsföring då detta inte direkt var mitt ett favoritämne på universitetet samt att jag inte direkt varit intresserad av detta område. Dock så innebar min tidigare roll på ABB mycket mer för mig professionellt än enbart ren marknadsföring vilket jag kan se att jag har stor användning av idag i min nya roll. Jag fick lära mig att samarbeta med kollegor i komplexa organisationer samt bemöta och samarbeta med kunder runt om i hela världen. Dessutom fick jag möjligheten att driva projekt i komplexa miljöer vilket var oerhört lärorikt.

Det jag tror jag har mest användning för idag och kommer ha framöver nu i min BI-roll är att jag kan sätta mig in i hur det var att vara beställare med användaren i åtanke, t.ex. om jag var användaren, vad skulle jag kunna tänkas vilja veta i ett första steg och när jag vet detta, vad skulle vara nästa steg som jag skulle önska veta och på så sätt försöka bygga upp en storyline i de dashboards jag sedan bygger och levererar.

Varför det blev just som så att jag valde en ny inriktning inom Business Intelligence handlar nog om att jag hela tiden varit intresserad av hur vi kan använda information samt data för att få en bättre insikt för att kunna ta det ”bästa” beslutet och kontinuerligt utvecklas framåt. Det innebär att förstå i breda drag vart vi vill komma och sedan praktiskt ta sig dit genom att lösa konkreta problem längs vägen.

I slutänden så har vi förhoppningsvis kommit fram till en lösning som innebär ett framsteg, oavsett om det var precis det framsteget som förväntades från första början eller inte. Detta kan liknas vilket projekt som helst men det jag gillar med just detta område att det innebär både en övergripande förståelse för de beslut som man i slutänden vill ha underlag för att ta samt att kunna utnyttja denna förståelse och sedan utveckla en leverans som är förståelig för användare utifrån komplex grunddata.

Aron berättar i denna intervjun om hur det är att byta karriär

Varför valde du ett IT-bolag och vad är det som lockar med branschen?

Jag tänker inte att jag jobbar på ett IT-bolag; ett IT-bolag idag kan vara otroligt brett, t.ex. är Apple eller Twitter ett IT-bolag? Det ena levererar hårdvara + tjänster, det andra är en plattform för social media. På dessa företag kan man jobba med allt möjligt, t.ex. alltifrån ren utveckling till HR till ekonomi till produktion och logistik. Idag är alla företag beroende av IT på ett eller annat sätt så oavsett vilken bransch man jobbar i så skulle man kunna jobba med IT.

Jag skulle då hellre säga att jag idag jobbar på ett konsultföretag där vi jobbar med specifik kompetens inom ett flertal IT-relaterade områden så som BI, IT infrastruktur och Systemutveckling. Dessutom är uppdragen tidsbegränsade och inte ovanligt jobbar vi mot ett flertal kunder samtidigt.

Det är en spännande bransch då jag får inblick hos många olika arbetsgivare med allt vad det innebär samt att det gäller att snabbt försöka förstå kunden utmaningar och sedan leverera en lösning som lever upp till kunden förväntningar. Just BI är också inom ett tech-område, att använda tillgänglig information för att ta bättre och snabbare beslut, antingen automatiskt eller manuellt, otroligt snabbt och brett.

Hur tycker du att det är att arbeta på Infozone och ser du utvecklingspotential i din roll?

Jag trivs väldigt bra, med de arbetsuppgifter jag har och framförallt med kollegorna. De flesta av oss har ungefär samma mindset och driv vilket passar mig perfekt, sen att vi har kul på jobbet är bara ett extra stort plus. Det är kul att gå till jobbet varje morgon!

Från start har jag mer eller mindre kastats in i olika projekt vilket har gjort att jag direkt fått ”verkliga” problem att lösa. Under hela tiden har jag haft backning av de erfarna BI-rävarna på Infozone som är villiga till att dela med sig av sin kunskap och tid. Jag jobbar idag främst med Qlik, där det finns mycket dokumentation samt en väldigt aktiv community där information och utbildning kan hämtas från. De har även online-träningar som finns tillgängliga, det viktigaste är att man förstår vart man vill komma, sedan finns det otroligt mycket resurser där man kan lära sig hur man praktiskt ska ta sig det. Jag tror absolut på att jag kommer att kunna utvecklas i min roll och ta större och större ansvar i varje projekten med tiden.

Arbetar du nära med dina kollegor på Infozone?

Jag träffar mina kollegor mer eller mindre varje dag på kontoret här i Stockholm, förutom de dagar jag är på plats hos kund. Även om vi inte direkt jobbar med exakt samma saker tycker jag ändå vi på kontoret har en bra gemenskap med ett öppet företagsklimat. Det viktigaste för mig är att jag trivs med kollegorna som jag umgås med dagligen, inte att vi jobbar med exakt samma sak.

Märker du någon skillnad i ditt arbetssätt idag från ditt föregående jobb?

Största skillnaden från när jag jobbade på ABB är tidsperspektivet och att jag tidigare jobbade med att spendera den budgeten jag fått tilldelad för året på de aktiviteter vi satt skulle genomföras för att maximera försäljningen. Dock så var det långa ledtider, ofta på månader upp till år, innan aktiviteterna fick genomslag hela vägen ut på marknaden och vi kunde se resultat.

Nu jobbar jag med kortare tidsperspektiv där vi löser problem med snabba leveranser till kund. Sedan kan självklar genomslaget hos kundens användare dröja något men från det jag får uppdraget till leverans är det generellt korta ledtider. I min tidigare roll var jag ofta med i den initiala kontakten med kunder, mycket träningar, presentationer och införsäljning men sen var jag i princip aldrig med hela vägen from till själva leveransen. Idag har jag möjlighet att arbeta direkt tillsammans med kunderna och jag kan vara med i hela processen.

Sist men inte minst, vart tror du IT-branschen är om 10 år?

Allt som kan effektiviseras och automatiseras med hjälp av digitalisering kommer så att ske, det är mer kostnadseffektivt och mindre risk att fel uppstår. De bolag som inte hänger med på det tåget kommer snabbt att försvinna. Detta kommer troligtvis även innebära att många arbeten som idag utförs manuellt på något sätt kommer att rationaliseras bort.

Jag är också helt övertygad om att IT-branschen kommer bli mer jämställt, det känns helt oundvikligt. Det beror helt enkelt på att det inom IT kommer finnas en hel uppsjö av olika kompetenser som kommer att tilltala en större grupp människor och det kommer bli mer och mer accepterat ju fler som jobbar med IT.

Dock tror jag tyvärr att det kommer ta tid och det beror helt enkelt på de demografiska begränsningarna som finns i samhället, att det bara finns ett visst antal människor i en viss ålder och framförallt en begränsat antal personer som kan tänka sig att skaffa den kompetens som efterfrågas.

Så vi har både en ett begränsat antal potentiella personer och i vilket fall som helst så tar det en viss tid att utbilda sig. Jag hoppas dock att jag kan vara en inspiration att även om man redan har påbörjat en karriär in ett område så är det inte försent att hoppa på något annat spår som man tycker verkar vara mer spännande.

Garanterat kommer man ha med sig unika och användbara kunskaper och erfarenheter och har man bara intresset och viljan så kan man, i de flesta fall, lära sig det praktiska i att kunna utöva yrket. Här vill jag även passa på att tacka Infozone för att de vågade ta chansen med att anställa en person som mig som kom från en annan bransch och hade en annan bakgrund för att de såg att det fanns en möjlighet att det kunde bli något bra.

Aron Svedin har bytt karriär till Infozone

Vill du byta karriär precis som Aron Svedin och testa arbeta på Infozone? Kontakta oss så ser vi över möjligheterna för en ny karriär!