Publicerades 25 juni 2019

Windows tillhör datacenter och Windows 10, version 1903 bevisar varför!

Windows tillhör datacenter och Windows 10, version 1903 bevisar varför!

Simon Townsend från IGEL gästbloggar idag hos oss på Infozone. Windows 10-uppdateringarna, inklusive den senaste versionen 1903, fortsätter att vara problematiska för företag som hoppas kunna realisera sina beräknade investeringar fullt ut. Byta ut enheter och mer driftstopp innebär att man tittar på nya alternativ som att virtualisera Windows i datacentret och ompröva operativsystemet vid endpoint.

Den senaste versionen av Windows 10 (1903) kräver upp till 32 GB i lagringsutrymme. För många endpoint-enheter är detta helt enkelt för mycket hårddiskutrymme som behövs för att Windows 10 ska fungera korrekt. Microsoft föreslår också att en enda versionsuppdatering kan garantera pensioneringen av hårdvara som annars fungerar och återhämta investeringar.

Organisationer har alldeles för länge fortsatt att spendera pengar på nya enheter för att hålla fast vid ökade krav på operativsystem så som Windows 10, version 1903. De överbelastar IT-avdelningarna trots att det finns mer hållbara infrastrukturalternativ. Istället för nya dyra investeringar finns det bättre val; företag bör överväga att virtualisera sina arbetsstationer, flytta Windows till datacentret och ompröva hur de managerar endpoints. Detta kan ge en ekonomisk och operativ buffert mot den oundvikliga omgången av nästa Windows-uppdatering.

Out-of-Date tänkande

På datorns guldålder, det vill säga 90-talet, hanterade IT-avdelningarna arbetsstationerna inom sitt nätverk, vanligtvis bestående av en användare, en fet klient, ett lokalt operativsystem och lokalt installerade applikationer. Om det uppstod ett problem kunde det fixas, men om inte så fick problemen kvarstå fram till nästa stora OS-migration som kom i en tid över tre till fem år.

Detta tillvägagångssätt fungerar inte längre. Windows 10 uppdaterar nu var sjätte månad och många organisationer kämpar för att hålla fast vid denna konstanta migrationssituation. Dessutom flyttar många tjänster, processer, data och applikationer nu istället till molnet. Därför ställs frågan: varför spendera tid, pengar och kraft på att hantera endpoints på ett traditionellt sätt när virtualiserade och molnbaserade workspaces erbjuder en mycket mer smidig miljö för att stödja användarupplevelsen och kan leverera applikationer säkrare?

Flytta Windows till datacentret

Windows 10, version 1903 illustrerar tydligt de inneboende kostnaderna för att följa en föråldrad beräkningsmodell. Enheterna som inte kan hantera uppdateringen måste bytas ut. Om systemets prestanda för befintliga enheter inte längre är tillräcklig kan det bli dyrt. Addera tid för nedladdning och installation, speciellt för stora företag med flera enheter och bredbandstillgänglighet. Även när ingen fjärranslutning behövs läggs det större belastning på nätverk – onödigt försvagad prestanda.

Beroende på heterogeniteten på slutenheterna och de applikationerna som används kan implementeringsproblem uppstå. I slutändan erbjuder Windows fina funktioner, varav många vanligtvis inte behövs på en arbetsdator. Om det emellertid behövs en specifik drivrutin eller om det finns ett specifikt problem, då kan de ta lite tid innan begäran till leverantören besvaras. Användarutbildning kan hjälpa men vanligtvis med uppdateringar som version 1903, kommer IT-supporten se en enorm ökning i förfrågningar.

För att förhindra detta band av uppdateringar som påverkar er organisations produktivitet och CAPEX måste Windows virtualiseras i datacentret eller i molnet; det blir enklare och mer kostnadseffektivt. Senare i år kommer Microsoft med sin Windows Virtual Desktop (WVD)-lösning till marknaden.

Tillsammans med ytterligare alternativ för att stödja Windows 7 i WVD erbjuds några licensfördelar för dem som infört Windows och Microsoft 365. Med Amazon, Citrix, VMware, Workspot, Cloudjumper med flera som alla erbjuder olika sätt att förenkla molnytor, gör att flytta Windows till en mer centraliserad, hanterad miljö i datacentret eller molnet blir meningsfullt.

Effekt vid slutpunkten (Endpoint)

Virtualisering ändrar också boet för endpoints. Nu är allt som behövs ett litet operativsystem som tillhandahåller alla nödvändiga drivrutiner och teknikintegrationer; ofta lämplig för alla typer av hårdvara. Det finns lösningar som kan hantera mindre än två gigabyte diskutrymme. Varje 64-bitars CPU med över en gigahertz-klockfrekvens och två gigabyte RAM blir en Windows-slutpunkt.

Idealiskt är så klart drivrutiner och säkerhetsfunktioner som inte bara är inbäddade direkt i operativsystemet men även integreras med en enhetlig manageringsplattform. Det betyder att enheter kan administreras med bara en konsol. Integreringar bör också vara modulära så att ytterligare hårdvara kan installeras på distans, till exempel en ny arbetsstation eller tillägg av en extern enhet, t.ex. en skrivare.

Vid endpoint utvecklas operativsystemet från Windows till Linux, med ett mindre attackfyllt, säkrare och högpresterande fotavtryck, passar Linux de organisatoriska behoven för att stödja en produktiv användarupplevelse över en mängd endpoint-enheter och ger den säkerhet som är så viktig för ert företags kontinuitet.

Det är dags att vara smart

Ett operativsystem som förbrukar 32 gigabyte i minne kan inte vara måttet på alla saker som slutanvändarberäkningen. Självklart finns det några användarfall där det inte finns något alternativ, men i princip hör Windows till i datacentret. På endpoint bör ett operativsystem vara inriktat på företagets behov: säkerhet, prestanda, användarvänlighet.

Eftersom fler resurser kommer från molnet eller ert datacenter måste denna innovation även omfatta skrivbordet (desktop). Nyckelfaktorn är den rätta kombinationen av manageringsplattform och ett lämpligt operativsystem för att rymma en mängd olika endpoint-enheter.

Virtualisering av Windows i datacentret och förändring av endpoint och OS-strategin kan möjliggöra för IT att fokusera fullt ut på att hantera endpoints och ändå tillåta era användare att bli kära i Windows 10 om de önskar. Er nya strategi stödjer produktivitet istället för att hindra den.

Simon Townsend, Chief Marketing Officer på IGEL

Missa inte kommande webinar som berör ämnet:

27:e Juni 11.00 (GMT)
Windows 7 EOL – Don’t migrate – when you can virtualise and convert
Registrera er här

11:e Juli 11.00 (GMT)
Windows 10 Migration – Endpoint management doesn’t have to be difficult
Registrera er här