Publicerades 26 januari 2022

Vad säger ZTNA er?

Vad säger ZTNA er?

Alla dessa förkortningar och och nya trendord. Det är inte alltid lätt att hålla koll på dessa men i denna blogg ska vi prata lite mer om ZTNA. Zero Trust Network Access (ZTNA) är en viktig aspekt för dagens hemarbetsplats som till en viss mån är här för att stanna, det kan vi ju konstatera.

För att distansarbetsplatsen eller hemarbetsplatsen ska fungera så behöver vi möjliggöra för våra medarbetare att de har en enkel access till sin data och sina appar. Något som ska möjliggöras oberoende av vilken plats de väljer att arbeta ifrån. Detta går bl.a. att lösa med hjälp av Citrix Gateway. Citrix Gateway är en lösning som förenklar fjärråtkomsten utan att era medarbetares funktionalitet påverkas. Gateway ingår i Citrix Cloud-licenseringen och vi vågar påstå att det är en enkel samt lätthanterlig lösning samtidigt som den är väldigt säker.

Har ni säkrat upp hur ni levererar era fjärrskrivbord eller låt oss säga era arbetsverktyg till era medarbetare? Sen hur får de då access till skrivbordet? Då tänker vi mer kring säkerhetsaspekten. Har ni ett ZTNA-tänk? Ni kan med Citrix Gateway som ni får genom er Citrix Cloud-lösning ge era medarbetare en trygg inloggning, möjlighet att erbjuda åtkomst baserat på vilken roll, plats och vilka program de ska ha access till. Ni kan även addera ert val av inloggningsmetoder som passar er organisation bäst med exempelvis smarta kort, inloggning via BankID som de flesta redan har idag eller genom lösenord.

Men vad står då ZTNA för?

Zero trust är något som vi pratat om det senaste året inom IT-säkerhet om att ha noll tillit, inte lita på något som inte är identifierat och autentiserat vid varje interaktion. All åtkomst till era program ska kräva en identifiering och autentisering. När vi då adderar NA i ZTNA (Zero Trust Network Access) så är det även tillgången i de nätverk som era användare loggar in till. Medarbetarna ska bara kunna se och komma åt de program samt tjänster som förbestämts av er nätverksadministratör. Ingen annan ska komma åt dessa delarna för er och att ni ska känna att ni sitter och arbetar tryggt trots ert val av uppkoppling eller i de program ni arbetar i.

Vill ni veta mer om Citrix Gateway och hur ni får till ett ZTNA-tänk i er organisation? Tveka inte att kontakta oss.