Publicerades 7 juni 2023

Utmaningar och möjligheter för IT och BI-ansvariga i tillverkningsindustrin

Utmaningar och möjligheter för IT och BI-ansvariga i tillverkningsindustrin

Din roll som ansvarig för er BI-lösning inom tillverkningsindustrin har snabbt blivit otroligt viktig. Du ansvarar för att se till att data utnyttjas effektivt för att göra det möjligt för organisationer att förbli konkurrenskraftiga och anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden. Det finns dock flera utmaningar som du måste övervinna för att säkerställa att ni lyckas i denna strävan, eller hur? I den här sista artikeln i vår serie kommer vi att utforska några av de viktigaste utmaningarna, tillsammans med möjligheter, som ni står inför inom tillverkningsindustrin.

Att övervinna motståndet för förändring

En betydande utmaning som du i din roll som IT-chef eller BI-ansvarig kan tänkas stå inför är motståndet för förändring. Många organisationer har fungerat på samma sätt i decennier, och det kan finnas ett stort motstånd mot antagandet av ny teknik och processer. Detta motstånd kan komma från anställda, ledning eller till och med kunder.

För att övervinna detta måste du vara skicklig på att kommunicera fördelarna med förändringar och visa hur ny teknik kan förbättra effektiviteten, minska kostnaderna och driva intäktstillväxt. Med lösningar från Infozone och mjukvara som TimeXtender kan nya idéer för data presenteras i ett positivt ljus.

Prata om Datasilos

En annan betydande utmaning att ta itu med kan vara datasilos. Tillverkning kan generera stora mängder data från olika källor, och denna data kan lagras i olika system som inte är anslutna. Detta kan göra det svårt att få en helhetsbild av verksamheten och fatta välgrundade beslut.

Du bör arbeta nära intressenter i hela organisationen för att bryta ned dessa datasilos och etablera en integrerad dataarkitektur som gör att data kan delas och analyseras effektivt. Det är viktigt att ha en holistisk datalösning som gör att olika källor kan kopplas till en heltäckande data lake eller datalager.

Hantera datakvalitet

Att hantera datakvalitet kan vara en annan kritisk utmaning som ni inom tillverkningsindustrin måste ta itu med. Dålig datakvalitet kan leda till felaktiga analyser och då felaktigt beslutsfattande, vilket kan få betydande konsekvenser för organisationen. Du måste implementera metoder för datakvalitetshantering för att säkerställa att data är korrekt, fullständigt och uppdaterat. Detta kan innebära att upprätta datastyrningsprocesser, implementera datavalideringskontroller och investera i datarensningsverktyg.

Utnyttja data som konkurrensfördelar

Trots dessa utmaningar finns det också betydande möjligheter för dig att utnyttja data som konkurrensfördelar. Genom att analysera data från olika källor, inklusive produktionssystem, försörjningskedjesystem och kundinteraktioner, kan organisationer få insikter i sin verksamhet och identifiera möjligheter till förbättringar. Dataanalys kan till exempel hjälpa till att identifiera produktionsflaskhalsar, optimera lagerhantering och förbättra produktkvaliteten. Dessa insikter kan göra det möjligt för organisationer att fatta välgrundade beslut som driver intäktstillväxt och ökar marknadsandelar.

Inspirera med nya teknologier

Innovation är en kritisk aspekt för att förbli konkurrenskraftig inom tillverkningsindustrin. Du som IT- och BI-chefer måste hålla koll på framväxande teknologier och utvärdera hur dessa tekniker kan användas för att förbättra verksamheten. Till exempel kan antagandet av Internet of Things (IoT) göra det möjligt för er tillverkare att övervaka er utrustning i realtid, optimera underhållsscheman och minska stilleståndstiden. På liknande sätt kan användningen av maskininlärningsalgoritmer hjälpa organisationer att identifiera mönster i sina data och göra förutsägelser om framtida trender.

Framtida råd för IT-chefer och BI-ansvariga inom tillverkningsindustrin

Inför framtiden kommer du som IT-chef eller BI-ansvarig inom tillverkning att behöva fortsätta anpassa dig till förändrade marknadsförhållanden och teknologier. Du kommer att behöva fokusera på att bygga en datadriven kultur i hela organisationen och se till att data används för att driva beslutsfattande på alla nivåer. Du kommer också att behöva hålla jämna steg med framväxande teknologier och investera i de färdigheter och verktyg som behövs för att utnyttja dessa tekniker effektivt.

Sammanfattningsvis vågar vi påstå att dagens IT- och BI-chefer inom tillverkningsindustrin inför en rad utmaningar, från att övervinna motstånd mot förändring till att hantera datakvalitet. Men det finns också betydande möjligheter att lägga till holistiska datalösningar, utnyttja data för konkurrensfördelar och driva innovation genom antagandet av framväxande teknologier. Genom att fokusera på att övervinna dessa utmaningar och dra nytta av dessa möjligheter kan du hjälpa din organisation att förbli konkurrenskraftig.

Vill du också skapa intelligenta och automatiserade Data pipelines 10 gånger snabbare?

Är du nyfiken på att prova TimeXtender? Testa vår ”TimeXtender Free Plan” som är ett utmärkt sätt att prova vår holistiska lösning för dataintegration utan att åta sig en betald plan. Det gör det möjligt för dig att utvärdera och se om den passar dina behov.

Bloggserie skapad i samarbete med: