Publicerades 16 december 2021

Tomten kom tidigt i år för Infozone – De utnämns till Citrix Platinum Plus-Partner

Tomten kom tidigt i år för Infozone – De utnämns till Citrix Platinum Plus-Partner

Med hjälp av kunskapsbringande konsulter och trygga kundsamarbeten har Infozone utnämnts till Citrix Platinum Plus-Partner. Det är den högsta nivån i Citrix partnerprogram.

Sedan Infozones start har de haft ett nära samarbete med Citrix för att leverera deras lösningar kring IT-Infrastruktur med ett stort fokus på säkerhet och molnet. De har under många år haft partnerskapsnivån Guld och har nu efter hårt arbete med flertalet certifieringar inom bl.a. nätverk, mobilitet, virtualisering, SD-WAN m.fl. och flertalet lyckade kundsamarbeten nått den högsta nivån i Citrix Partnerprogram, nämligen Platinumnivån. Med specialiseringar inom både Workspace och ADC får Infozone även titulera sig som Platinum Plus-Partner. Så det går att säga att tomten kom tidigt i år med en julklapp till Infozone.

Det är en stor ära att ha Infozone som en av våra nyckelpartner. Citrix Platinum Plus-ackrediteringen visar Infozones breda expertis över hela Citrix’s produktportfölj likväl som deras goda rådgivningsförmåga som hjälper våra kunder att realisera sin fulla molnpotential, säger Peter Ericson, Sverigechef på Citrix.

Infozone kommer under nästa år att fortsätta utveckla sitt samarbete med Citrix och utveckla lösningar som efterfrågas av marknaden och med en tydlig trend till molnet. Detta arbete gör även att Infozone kommer fortsätta att rekrytera nya konsulter inom bl.a. infrastruktur för att möta den höga efterfrågan.

Det är det viktigt för oss att vi ständigt håller oss à jour och utbilda oss inom Citrix produktflora för att kunna erbjuda de mest optimala och skräddarsydda lösningarna som krävs för att våra kunder ska kunna utveckla sin verksamhet på ett stabilt och säkert sätt. Det är kul att se att vårt hårda arbete ger avkastning och vi ska nu fortsätta arbetet med att leverera säkra lösningar med hög kvalité. Jag vill också rikta ett stort tack till Infozones grymma Infrateam, till Citrix för fint samarbete under året och till våra fantastiska kunder för deras förtroende, säger Tobias Westervall, områdesansvarig för Infrastruktur på Infozone.

Presskontakt:
Tobias Westervall
0733-218474

Affärsområdesansvarig för Infrastruktur, Infozone

Eva-Katrine Persson
0768-808128

Marknadsansvarig, Infozone