Publicerades 8 september 2022

Techinnovatören, Michael Sender går in som ny VD för Infozone

Techinnovatören, Michael Sender går in som ny VD för Infozone

Infozone växer och har tidigare annonserat att deras VD, Hampus Carnemark går in i rollen som Head of Expansion och sköter Infozones expansion utomlands. Därför lämnar han nu över VD-posten till Michael Sender, en innovatör som börjar bli ett väletablerat namn i techkretsarna.

Trots ett världsläge med krig, räntor och energibrist räds inte Infozone för att våga satsa på vidareutveckling och har tidigare annonserat att de väljer att expandera i Norge med nytt kontor och en ny satsning med konsultförsörjning. Denna satsning som nu leds av tidigare VDn och koncernchefen för Infozone, Hampus Carnemark gör nu att han väljer att överlåta VD-posten för Infozone i Sverige i goda händer till Michael Sender.

– Jag har ett stort förtroende för Michael Sender och ser med spänning fram emot hur han kommer förvalta rollen och utveckla Infozone i Sverige samtidigt som jag ser över vår utveckling i Norge, säger Hampus Carnemark.

Michael Sender har en gedigen bakgrund inom techbranschen, bland annat som VD för den Schibsted-ägda digitala marknadsplatsen Kufar.by som under hans ledning gick från liten startup till en gigant med över en halv miljon dagliga användare. Sender har sedan 2020 drivit den digitala IT-upphandlingsplattformen, Tendelin och var med och grundade Infozones systerbolag, Skillnet som sedan 2021 jobbar med IT-konsultförmedling. Med en god insyn i både branschen och i Infozone blev det ett naturligt steg för Michael axla rollen som ny VD för Infozone.

– Infozone är för sin storlek en imponerande stark aktör på den svenska IT-marknaden, med en unik kompetensmix inom områden där tillväxtpotentialen aldrig har varit större. I en tid av hög datakomplexitet, då normaliseringen av distansarbete skapar växande krav på säkra molnbaserade arbetsmiljöer, samtidigt som tilltagande cyberbrottslighet och cyberkrigsföring medför större utmaningar för datasäkerhet, personuppgiftshantering och policyefterlevnad, blir den typen av kompetenser alltmer ovärderlig. De lösningar som Infozone tidigare huvudsakligen levererade till kunder med särskilt hög säkerhetsstandard kommer att bli mer efterfrågade i det breda näringslivet, och då ska vi vara en självklar partner och stå redo att leverera samma nivå av service till alla. Jag är mycket tacksam för förtroendet och ser med spänning och ödmjukhet fram emot att tillsammans med ledningsgruppen få driva Infozones tillväxtresa i Sverige, säger Michael Sender.

Michael Sender ser som sin främsta målsättning att verka för en stark långsiktig värdetillväxt i bolaget. Hans huvudfokus under den första tiden blir att förädla Infozones kärnverksamhet för att kunna driva bolaget i en mer lösningsorienterad riktning, där Infozones olika kompetensområden har de starkaste synergierna. Bolagets partnerskap med nyckelleverantörer av tekniklösningar kommer att stärkas. Kompetensanskaffningen och employer branding kommer att få ännu större fokus. Framför allt kommer Infozone att jobba för att göra sina tjänster mer tillgängliga för nya kundsegment.

Hampus Carnemark tillsammans med sina bröder är fortfarande en stor och viktig del av Infozone och hela Infozone Alliance som både ägare och styrelseledamöten.