Publicerades 29 juli 2020

SQL i Azure-molnet

SQL i Azure-molnet

De senaste åren har Microsoft satsat hårt på att expandera i den lukrativa molnmarknaden. I denna blogg tittar, Albin Glawing närmre på Azure SQL Database som Microsoft har utvecklat till ändamålet.

Den här texten kommer i huvudsak titta på frågan utifrån ett perspektiv med bas i Azure SQL Database men det kan vara värt att nämna de två andra SQL-tjänsterna som Microsoft erbjuder på Azure-molnet: Azure SQL Managed Instances, som faller under industrikategorin Platform-as-a-Service (PaaS) och tillhandahåller den smidigaste migrationen till Azure.

Vi har även SQL Server on Azure VM (Virtual Machine) som faller under kategorin Infrastructure-as-a-Service (IaaS). Denna lösning ger en virtuell dator i Azure som ni kör er SQL Server på. Den största skillnaden mot de andra valen är att ni här får full administrativ kontroll över databasens motor och kan själva bland annat välja tid för uppdateringar. Detta kommer såklart med ett ökat ansvar att hantera den virtuella datorn.

För en mer utförlig jämförelse av de olika valen rekommenderar vi denna tabell.

Azure SQL Database

Det är en fullt hanterad relationsdatabas-as-a-Service (DBaaS) som hostas i Azure-molnet och faller under industri kategorin PaaS. Uppdatering, managering och hosting av databasmotorn sköts fullt ut av Microsoft och kräver ingen medverkan från användaren. Vad kan vi då utröna för fördelar med en flytt till denna molnlösning gentemot en traditionell on-premise server?

Kostnad och administration

Det kommer nog inte som en överraskning att en flytt till Azure kan generera besparingar, då detta ofta argumenteras som en av de främsta fördelarna med molnet. Den största besparingen blir såklart en utebliven kapitalkostnad för köp av dyr on-premise hårdvara. Kostnaden gör sig istället till känna som en driftkostnad vilket bör vara fördelaktigt när det kommer till budgetering och kassaflöde.

Molnlösningen kan även ståta med en kraftig sänkt administrationskostnad, då Microsoft sköter en stor del av hanteringen. Det finns även utökad möjlighet att helt gå över till fjärrhantering med hjälp av kvalificerade moln databasadministratörer med flexibla månadsplaner.

Skalbarhet

En annan självklar fördel som oftast går hand i hand med molnet är flexibilitet och skalbarhet. Molnet är av design väldigt skalbart och Azure SQL Database är inget undantag. Till skillnad från on-premise hårdvara så är det enkelt att både utöka eller sänka kapaciteten för att anpassa sig till toppar och dalar i trafiken.

Som Supplement

För er som inte är redo att helt gå över till molnet så finns det möjlighet det att använda Azure DBaaS modellen som ett supplement till er on-premise hårdvara. En duplicerad molndatabas kan användas när trafiken överskrider hårdvarans kapacitet eller till exempel vid ett strömavbrott, för att sedan enkelt dirigera trafiken tillbaka till hårdvaruservern när driften är igång igen.

Innan migrering

Det är värt att tänka på att vissa funktioner som finns hos SQL Server saknas i denna molnlösning. Dock så har Azure SQL Managed Instances ett utökat utbud, och SQL Server på virtuella maskiner erbjuder alla funktioner. Det är självklart rekommenderat och att undersöka sin organisations behov av dels dessa funktioner men även i aspekter såsom kontroll och hantering innan man gör en flytt.

Om ni är intresserad att veta mer om SQL i Azure eller Azure i allmänhet så kontakta gärna oss på Infozone.

SQL: är ett standardiserat frågespråk för databaser.