Publicerades 6 april 2021

Spara kostnader från de stora molnleverantörerna

Spara kostnader på molnet med rabatter från de stora molnleverantörerna

Visste ni om att ni kan spara upp till 90% av kostnaden genom använda olika rabatter för att köpa in servrar och tjänster från de stora molnleverantörerna. Nedan följer en beskrivning av hur de viktigaste fungerar.

SPOT-INSTANCES

Molnleverantörer ger kunder möjlighet att hyra kapacitet för en server som auktioneras ut varje timme till högstbjudande, ”Spot-Instances”. Priset för servern bestäms av efterfrågan på typen av server vid tidpunkten. Besparingar kan ofta göras mellan 50-90% men nackdelen är att kapaciteten inte är garanterad, det vill säga molnleverantörerna kan ”ta tillbaka” servern om någon annan är beredd att betala mer. Spot-instances passar ofta bra till applikationer som inte kräver en garanterad tillgänglighet, exempelvis stora analyser av data eller utvecklings- och testmiljöer, men sämre för applikationer som kräver 100% tillgänglighet, exempelvis en webbsida eller app.

RESERVED INSTANCES

Reserved Instances, RI, innebär att ett antal timmar reserveras för en viss typ av server under en viss tidsperiod och rabatt erhålls på dessa timmar. Exempelvis kan en server från AWS kosta 0,08 $ per timme om den köps enligt ordinarie taxa medan om den köps med reservation kan den köpas för 0,05 $/timme. För att RI ska bli lönsam krävs det att servern används tillräckligt antal timmar. En välplanerad och väl utförd RI strategi kan spara över 70% av totala kostnaden för en server. AWS, Microsoft Azure och Google Cloud erbjuder olika typer flexibilitet gällande att byta server under reservation, avbryta reservation och hur betalning läggs upp. Tidsperioden för reservation är dock en eller tre år hos alla tre.

VOLYM

AWS, Azure och Google Cloud erbjuder alla volymrabatter vid stor användning av storage. Den totala användningen summeras ihop för varje timme och om användandet går över en viss nivå rabatteras de timmarna som ligger över nivån. Exempelvis kan ett företag betala 0,17 $ per GB upp till 10 TB och över det betalas 0,13 $ per GB.

TIDSBASERAT

Google Cloud erbjuder i form av SUD-rabatt om en server används längre en viss tid. Rabatt ges för de timmar som används över en nivå. Exempelvis om det krävs fem timmars användande av en server för att få rabatt, ges rabatt på timme 6, 7, 8 etc. Olika stora rabatter ges för olika typer av servrar.

FÖRHANDLADE RABATTER

Vid stora volymer finns det ofta möjlighet att förhandla individuellt med Azure, AWS och Google Cloud. Detta gäller framförallt olika typer av licenskostnader för applikationer som inte ingår i andra rabatter.

Vill ni veta mer om de olika rabatterna från de stora molnleverantörerna: Azure, AWS och Google Cloud och bäst lämpade molnlösning för er organisation? Tveka inte att kontakta oss.

Pontus Granborg