Publicerades 24 februari 2020

Skippa diagrammet eller gör om det för ett bra beslutsstöd

Skippa diagrammet eller gör om det för ett bra beslutsstöd

Vad är bra beslutstöd? Många påstår att alla delar är lika viktiga men jag vågar påstå att det inte spelar någon roll hur bra data ni har om den ändå inte är tydlig. Något som även proffsen missar ibland detta. Idag är det jag, Låp Pertoft på Infozone som bloggar om vikten av tydlighet i data som presenteras.

För ett litet tag sedan läste jag en artikel i en dagstidning (bildkälla: Nerikes Allehanda, 2020-02-16) som visade ett diagram över kostnader för utköpt personal:

Låp Pertorft bloggar kring vikten av visualisering vid bra beslutsstöd

Jag tittade på tabellen, skummade den uppifrån och ner. Funderade över vad diagrammet egentligen visade. Men när jag kom till sista raden hade frågorna bara ökat.

 • Från vilket år kommer informationen?
 • I vilken del av Sverige?
 • Hur många personer berörs i respektive yrkeskategori?
 • Är det klumputbetalningar oavsett för vilken period utbetalningen gäller eller enbart de delutbetalningar som gjorts under en viss tidsperiod?
 • Om tanken är att visa de totala kostnaderna, varför då visa kolumnen ’Antal månadslöner’?

I dagens snabba konsumtionssamhälle kan vi inte räkna med att alla tar sig tiden att lusläsa vartenda ord i en artikel. Faktum är att många enbart läser rubrik och tittar på bilder. Håller ni med mig?

Så med tekoppen i ena handen och tidningen i den andra läste jag hela artikeln. Två av mina frågor besvarades: vilken tidsperiod det gällde och i vilken del av Sverige de avgränsat sig till. De andra frågorna är fortfarande olösta mysterier och jag blev än mer övertygad om att visualisering är väsentligt för att läsaren inte ska dra felaktiga slutsatser. Framförallt i en tid då få läser en artikel från första till sista meningen.

Det är inte lätt att ta fram beslutsstöd och det är något som vi är många som sliter med men vad är egentligen bra beslutsstöd?

 • Räcker det med bra utgångsdata?
 • Behöves det visas hur datat kopplats ihop med varandra?
 • Hur påverkar läsarens kunskap om ämnet?
 • Hur påverkar visualiseringen?

Så – om du trots allt läst hela min text vill jag förtydliga mitt medskick till dig.

 • Besvarar din visualisering de frågor du vill eller skapar det nya frågor?
 • Testa på en vän!

Så med mina tankar kring beslutsstöd och visualisering så vill jag avrunda mina funderingar kring att om det inte går att visualisera det bra – visa det då inte!

Låp Pertoft, Business Intelligence Consultant på Infozone