Publicerades 30 maj 2022

Säker dokumenthantering & Printmiljöer

Säker dokumenthantering & Printmiljöer

Den moderna arbetsplatsen består idag av många olika komponenter för att den ska vara välfungerande. En av dessa komponenter är hanteringen av dokument och hur ni hanterar er printmiljö. Delar som bara ska fungera, det ska vara smidigt och säkert samtidigt som det är miljövänligt - Det här är vår expertis!

Har ni en skrivare eller flera i er organisation idag? Att använda sig av skrivare för dokumenthantering, kopiering, skanning och print är fortfarande väldigt vanligt och ett måste för flera verksamheter. Men följer ni riktlinjerna som finns kring säkerhet och GDPR? Tänker ni miljövänligt eller skriver ni ut en massa onödigt som bara blir liggande i skrivaren? Detta är viktiga frågor att besvara just för er säkerhet och för att ni kan spara mycket pengar samtidigt som ni gör ett miljömedvetet val för er organisation.

Vi har lösningarna som möjliggör dessa delar för er samtidigt som ni kan få statistik kring ert nya moderna arbetssätt.

Vi samarbetar idag med en av Sveriges största printkunder och levererar den moderna arbetsplatsen till dem genom just Säker dokumenthantering & Printmiljöer. De lösningar som vi arbetar med är oberoende av vilken tjänsteleverantör som ni har för print. Infozone har möjligheten till att hjälpa er från implementation, till drift med en erfaren supportorganisation.

Fördelar med säker print- & dokumenthantering

 • Det är säkert
  Era dokument riskerar inte att hamna i orätta händer då de skrivs ut när ni är vid er skrivare och ni autentiserat er.
 • Ni gör ett miljömedvetet val
  Ni kan minska era utskriftsvolymer då ni inte skriver ut en massa onödiga dokument.
 • Det är kostnadsbesparande
  Mindre utskrifter ger er i det stora loppet möjligheter att sänka era kostnader samtidigt som ni effektiviserar era medarbetares arbete.
 • Utvecklande för er organisation
  Följ statistik på ert arbete och skapa tydliga rapporter för att vidareutveckla ert arbeta kring dokumenthantering.

Vill ni veta mer om den moderna arbetsplatsen med Säker dokumenthantering & Printmiljöer, tveka då inte att kontakta oss för ett uppstartsmöte.