Publicerades 28 juni 2022

Så här använder du ControlUp för att lösa de 10 vanligaste Citrix-felen

Så här använder du ControlUp för att lösa de 10 vanligaste Citrix-felen

När det gäller att hantera en Citrix-miljö finns det mycket att ta hänsyn till. Du måste se till att din Citrix Virtual Apps & Desktops-miljö (XenApp & XenDesktop, som det hette tidigare) är korrekt licensierad, att dina NetScalers gör vad de ska, och att dina användare, oavsett vad, kan fortsätta vara produktiva. Men det finns några fel som kan förhindra detta. Med hjälp av anonymiserade data och samtal med deras tusentals kunder rankade ControlUp de 10 vanligaste Citrix-felen som de upplever. I denna sommargästblogg från ControlUp kommer de att belysa felen och potentiella orsaker, och även visa dig hur ControlUp kan hantera dem.

Som en grund kan du kolla in den fullständiga listan över Citrix Broker-events och -felkoder.

License Server Down Error: “The Citrix Broker Service cannot contact the license server ‘%1’.
Please ensure that the license server is functioning correctly and that the details identifying the license server are correct in the XenDesktop configuration.”

Självklart vill man aldrig upptäcka några fel, men detta fel brukar vara relativt ofarligt. Lyckligtvis har Citrix redovisat en licensserver eller serviceavbrott genom att tillhandahålla en ångerperiod på 30 dagar för att tillåta Delivery Controllers att fortsätta förmedla nya användarsessioner framgångsrikt även utan en fungerande licenstjänst. Som sagt – det är fortfarande en bra idé att säkerställa en snabb lösning, så att du kan föra tillbaka licensservern till ett fungerande tillstånd.

Naturligtvis är det första kravet här att faktiskt varnas om att licensservern är otillgänglig. Som vi tidigare påpekade – dina Citrix Virtual Apps- & Desktops-slutanvändare kommer sannolikt inte att uppleva några problem i samband med detta fel, så de kommer inte att ringa din helpdesk om det (man får vara glad för de små sakerna!). Men självklart vill du ändå inte kolla igenom händelseloggar hela dagarna (ingen har tid för det).

Så här kan ControlUp hjälpa till med det.

Vilka är de 10 vanligaste Citrix-felen och hur kan ControlUp hjälpa till? Låt oss berätta mer!

Bild 1. Ett exempel på Scoutbees Scouts som konfigurerats för att testa vissa Citrix License Server-tjänster

För att varnas tidigt kan du använda ControlUp Scoutbees för att snabbt och enkelt testa tillgängligheten av din Citrix License Server, och alla dess viktiga licenstjänster – detta är enkelt och tar bara några minuter att konfigurera.

Bild 2. Exempel på en varningspolicy för att varna vid eventuella testfel eller när certifikatet snart upphör att gälla

Du kan ställa in varningar för när servern eller tjänsterna inte är tillgängliga eller svarar långsammare än vanligt. Om du vill kan du göra dina varningar ännu mer detaljerade, eftersom Scoutbees proaktiva övervakning ger mängder av olika alternativ i Alert Policy-funktionen. Du kan till exempel göra ett HTTPS-test på License Admin-konsolen och få en varning om/när sidan inte laddas, och även när certifikatet håller på att löpa ut.

Bild 3. Exempel på Citrix License Server-mätvärden i Real-Time DX

Du kan snabbt kontrollera tillståndet för License Server med ControlUp Real-Time DX. Här kan du se om du har ont om tillgängliga licenser. Om du vill visa dessa mätvärden behöver du bara installera ControlUp-agenten på din(a) Citrix License Server(s).

Bild 4. Slå på en VM med åtgärd med ControlUp Real-Time DX

Om din Citrix License Server verkligen ligger nere och du vill få upp den snabbt kan du självklart navigera till servern i Real-Time DX-konsolen och slå på den – antingen genom Power Management-åtgärder [när du högerklickar på servern] eller, om du är ansluten i Real-Time DX till din hypervisor (ControlUp stöder Citrix Hypervisor [XenServer om du är old-school], VMware vSphere, Nutanix Akropolis, och Microsoft Hyper-V), kan du använda ControlUp:s utmärkta Power On VM-skriptåtgärd.

Bild 5. Starta Citrix License Services från Controllers

Om din License Server ser ut att vara påslagen när du är ansluten till den kan du försöka fjärrstyra den virtuella maskinen från ControlUp Real-Time DX-konsolen för att säkerställa att den fungerar och/eller välja att hantera tjänster, vilket säkerställer att alla licensrelaterade tjänster startas. Om inte, starta dem.

Source: Citrix Broker Service—Event ID: 2013

An unexpected exception occurred while the Citrix Broker Service processed an HTTP request.

Detta fel kan orsakas av olika underliggande problem och användare kommer att få ett generisk “kan inte starta”-appfel.


Bild 6. Databasstatusmätvärden i ControlUp Real-Time DX

De potentiella bakomliggande orsakerna till detta fel är problem med databasanslutningen, vilket resulterar i en felöverlämningshändelse i databasen, men på grund av en felaktig konfiguration är en lyckad felöverlämning inte möjlig. I vissa fall kan en omstart av Delivery Controllers hjälpa till att återställa tjänsterna. Du kan utföra dessa omstarter från Real-Time-konsolen med hjälp av åtgärder. Om detta inte hjälper, är det bäst att arbeta med Citrix-supporten och tillsammans ordna en lösning. Detta kan inkludera uppdatering av en databaskonfigurationsändring.

Om du har varit Citrix-administratör ett tag kommer du att känna till hur man samlar in CDF-spår för att dela dem med Citrix-supporten. När du har ett problem som är svårt att reproducera och är intermittent, är det svårt att få till en effektiv CDF-spårning OM du inte använder ControlUp Automate. Detta är ett bra blogginlägg om hur ControlUp Automate hjälper till att maximera resurser, optimera slutanvändarens upplevelse och kompletterar dina felsökningsinsatser.

Source: Citrix Broker Service—Event ID: 1065

The Citrix Broker Service failed to determine the base settings needed for virtual desktop agent of machine ‘%1’

Citrix säger att du kan testa att starta om VDA som ditt första förmildrande steg. Om det inte löser problemet, eller om problemet börjar dyka upp oftare, bör du samla CDF-spår och dela dem med Citrix-supporten. De kan råda dig att ändra dessa registerinställningar på dina Delivery Controllers:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Citrix\DesktopServer\
MaxTimeBeforeStuckOnBootFaultSecs DWORD Value: 30000
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Citrix\DesktopServer\
MaxTimeBeforeUnregisteredFaultSecs DWORD Value: 30000

MaxTimeBeforeStuckOnBootFaultSecs: Hur lång väntetiden är (i sekunder) efter att en maskin startat men inte fått något meddelande från HCL att VM-verktygen kördes. Efter denna timeout skulle en maskins feltillstånd ställas in som StuckOnBoot.
MaxTimeBeforeUregisteredFaultSecs: Hur lång väntetiden är (i sekunder) efter att en maskin startar men förblir oregistrerad hos Broker (med eller utan att försök att registrera). Efter denna timeout skulle en maskins feltillstånd ställas in som Oregistrerat.

Bild 7. Ställa in registervärden i Controllers

Du kan snabbt och enkelt ställa in registervärdena för alla dina Delivery Controllers på en gång med hjälp av Controllers-funktionen i Real-Time DX. Gå till Controllers, klicka på Registry och lägg till dina Delivery Controllers. Sedan skapar du helt enkelt föreslagna Registry Values.

Om en förlängning av timeout-perioden genom registret hjälper till att lindra felen, är det fortfarande en bra idé att arbeta med Citrix-supporten och låta dem titta på några CDF-spår för att ta reda på vad som orsakar långsamheten i din miljö. Återigen – du använda ControlUp Automate för att automatiskt köra dessa CDF-spår.

Bild 8. Scoutbees svarstrender

Ett annat sätt att ta itu med detta är att konfigurera en Scoutbees Scout för att testa nätverksprestanda till dina Delivery Controllers med hjälp av en Custom Hive på samma IP-subnätverk som dina VDA:er. Detta är en bra lösning om problemet är intermittent. Det gör att du kan upptäcka trender i prestanda över tid och precisera degradering över timmar, dagar, veckor och månader. Detta hjälper till att nollställa orsaken till långsamheten.

Source: Citrix Telemetry Service—Event ID: 1007

We cannot start the Citrix service that enables you to enroll in Call Home.

Det här felet är relativt enkelt. Om du använder CVAD v7.15 eller äldre versioner, kan du behöva uppdatera till en nyare kumulativ uppdatering för att lösa problemet. Eftersom 7.15 inte är den aktuella LTSR-versionen, antar jag att du inte upplever felet på den versionen. Om du stöter på detta fel på en nyare version av Citrix Virtual Apps and Desktops, har ditt tjänstekonto för Citrix Telemetry Service förmodligen inte deras Logon-as-a-Service-behörigheter.

Bild 9. Logga in som en tjänst – Properties

Detta finns i Group Policy under Computer Configuration > Windows Settings > Security Settings > Local Policies > User Rights Assignment.

Bild 10. Tjänster i Controllers

Funktionen Controllers (vår vän i ControlUp Real-Time DX) kan användas för att snabbt visa Citrix Telemetry Service på berörd VDA eller Controller för att se kontot som används för att köra tjänsten. Då kan du försäkra dig om att kontot har User Rights Assignment för Logon-as-a-Service.

Bild 11. Uppdatera maskinens policyåtgärder i Real-Time DX

När detta är konfigurerat kan du tvinga fram en gruppolicyuppdatering från Real-Time DX (som visas ovan).

 

Vi går igenom 10 vanligaste Citrix-felen

Bild 12. Starta om en tjänst i Controllers

Starta slutligen om tjänsten från Controller-funktionen.

Source: Citrix Desktop Service—Event ID: 1001

The Citrix Desktop Service failed to obtain a list of delivery controllers with which to register. Please ensure that the Active Directory configuration for the farm is correct, that this machine is in the appropriate Active Directory domain and that one or more delivery controllers have been fully initialized. Refer to Citrix Knowledge Base article CTX117248 for further information.

Enligt Citrix inträffar detta fel när VDA inte kan komma åt en Domain Controller på port 3268 (Microsoft Global Catalog). VDA måste kommunicera med DC under registreringsprocessen för att validera sin lista över konfigurerade Controllers. Det kan vara värt att kontrollera listan över DDC:er i registret på din VDA (HKLM\Software\Citrix\VirtualDesktopAgent\ListOfDDCs). Om du behöver konfigurera ListOfDDCs enligt policy kan du kolla in den här guiden.

Bild 13. Scoutbees Scout-parametrar

ControlUp Scoutbees kan utföra tester av valfri Domain Controller på företagsnätverket via port 3286 och varna om/när tjänsten inte är tillgänglig. Det kan även upptäcka försämrad prestanda som kan indikera när tjänsten är på väg att bli otillgänglig, så att du kan vara proaktiv och ta itu med problemet innan det orsakar några avbrott i tjänsten. För ett team som inte nödvändigtvis har synlighet i underhållet av Domain Controllers, men som hanterar och stöder Citrix, skulle det vara en bra idé att ha ett tydligt register över tillgänglighetstrenderna till hands.

Bild 14. Skriptåtgärd för att visa nätverksanslutning

För hjälp med felsökning kan du använda skriptåtgärden Show Network Connections för att lista de aktuella anslutningarna från en vald Citrix VDA för att se aktiva nätverksanslutningar från VDA. Om du ser en anslutning till en giltig Domain Controller över port 3286 finns det inga problem just nu. Om det inte finns någon aktiv anslutning är det en tydlig indikation på ett problem. Du kan även frivilligt skapa din egen SBA för att köra en enkel BAT/CMD av netstat -na för en obehandlad osorterad lista över nätverksanslutningar per CTX133769, men vi tycker att Guys skript är en mycket coolare upplevelse. ?

Source: Citrix Broker Service—Event ID: 1201

The connection between the Citrix Broker Service and the database has been lost.

Det här är lite annorlunda eftersom det är en varning snarare än ett fel, MEN det kan mycket väl vara en legitim anledning till oro. I Citrix XenApp och XenDesktop version v7.12 återinfördes funktionen Local Host Cache. Det är en bra idé att använda den här funktionen, för när du upplever ett avbrott i anslutningen mellan Delivery Controllers och din databas ser den till att användarsessionerna inte störs. Den använder en cachad databas på din primära Delivery Controller och fortsätter sin gilla gång tills den kan återställa en anslutning (som du vanligtvis kan se med händelse 1200).

Det finns ett särskilt fall där denna varning är särskilt besvärande. När databasanslutningen börjar svaja innebär det att anslutningen tappas, men sedan etablerar sig igen, för att sedan tappas och etableras, tappas, etableras och så vidare, om och om igen i en enerverande, virtualiserad loop. Problemet med detta är att anslutningen aldrig kan ligga nere tillräckligt länge för att Local Host Cache-läget ska ta över, vilket kan störa användare som försöker starta program och stationära datorer medan svajandet pågår.

Bild 15. Visa databasstatistik i Real-Time -DX

Än en gång kommer ControlUp Real-Time DX till undsättning! Du behöver inte gå igenom händelseloggar – du kan se databasens anslutningsstatus för dina Delivery Controllers som i skärmbilden ovan.

Bild 16. Scoutbees Scout-parametrar

Att använda Scoutbees för att testa din Citrix-databas över porten du använder för din databasanslutning kan vara användbart för att lokalisera när DB blir otillgänglig (om den faktiskt blir det).

Ett exempel från verkligheten på detta var en kund där detta svajande inträffade när databasens VM säkerhetskopieras av en tredje parts produkt. Citrix-teamet hade inte synlighet i detta verktyg och dess schema, men kunde lokalisera att händelserna skedde inom samma tidsspann de dagar de inträffade, vilket ledde till upptäckten av den bakomliggande orsaken.

Detta är också ett exempel där vårt tidigare exempel på att köra en CDF spårning kan komma till nytta. Du kan även lägga till ett skript för att ändra registervärdet på din primära Delivery Controller för att tvinga fram användning av Local Host Cache efter en snabb validering av att cachen är i ett friskt tillstånd.

Source: Citrix Store Services (StoreFront)—Event ID: 4003

All the Citrix XML Services configured for farm SMSTORE failed to respond to this XML Service transaction.

Detta fel kan orsakas av flera saker: Brandväggen blockerar trafik, en timeout nås, eller porten XML-tjänsten använder blir otillgänglig. Detta problem är inte unikt för Citrix eller denna individuella tjänst – det kan hända alla processer. Det är möjligt att du patchade Storefront-servrarna och att en uppdatering tilldelade porten till en annan process, som vid omstart tog över porten.

Vår vän, skriptåtgärden Show network connection, kan hjälpa till här. Den kan hjälpa dig att identifiera vad som tog över XML-porten och låta dig ändra eller inaktivera den tjänsten för att återställa Storefront till ett fungerande tillstånd.

Bild 17. Skriptåtgärder för att visa nätverksanslutning

Source Citrix Remote Broker Provider—Event ID: 514

A Connectivity Check has Failed

Det här kan vara enkelt! Felet indikerar ett möjligt problem med nätverksanslutningen på din Citrix Cloud Connector för Citrix Cloud.

Bild 18. Cloud Connectors-mätvärden i ControlUp Solve

Om du har lagt till Citrix Cloud som en övervakad resurs i ControlUp Real-Time DX kan du snabbt kontrollera hälsa och status för dina Citrix Cloud Connectors, inklusive om Cloud Connector är den senaste versionen eller inte. Viktigt är att du kan kontrollera nätverksmätvärden för att se om det finns en indikation på ett nätverksproblem.

Bild 19. Tjänster i Controllers

Du kan se till att rätt Citrix-tjänster körs och, om inte, snabbt starta dem med Controllers.

Allmänt: Desktop är inte tillgängligt

Kan inte starta Desktop

Om du har ett begränsat antal tillgängliga eller 1:1 stationära datorer för dina anställda, eller om och en (eller flera) av dessa stationära datorer blir oregistrerad, kan du hamna i den olyckliga positionen att din Service Desk ringer dig tidigt på morgonen för att säga att människor inte kan arbeta eftersom deras stationära datorer inte startar. Det finns inte tillräckligt med kaffe i världen för att ta dig igenom det.

Bild 20. Skriptåtgärd för att starta om Citrix Desktop Service

Vi har ett skript som du kan använda för att starta om Citrix Desktop Service på distans, och koppla ihop detta med en utlösare baserat på att VDA är påslagen, ej i underhållsläge och oregistrerad i flera minuter. Detta kommer att tvinga tjänsten att starta om, vilket kommer att tvinga VDA att registrera om.

Bild 21. Exempel på utlösare för ControlUp

Vi har även en Community Trigger som kan användas för att hitta oregistrerade stationära datorer och starta om dem om de har varit i det tillståndet i minst fem minuter. Om problemet som orsakade att stationära datorer avregistrerades, eller misslyckades med att registrera sig vid omstart var ett tillfälligt miljöproblem, kan en omstart eller reboot av tjänsten troligen lösa problemet. Eftersom utlösarna säkerställer att det inte finns några användarsessioner på maskinerna vid den tidpunkten, kommer detta inte att störa dina användare.

Generellt: Långsamma inloggningar!

Slutligen har vi de klassiska långsamma inloggningarna. Det finns så många olika variabler att redogöra för när det gäller en långsam inloggning. Lyckligtvis har vi tänkt på det! ControlUp undersöker mer än 40 olika faser och faktorer för inloggningsvaraktighet, inklusive utförandet av några tredje parts produkter som är vanliga i företaget, som de från Ivanti och VMware (för att bara nämna ett par).

Givetvis kommer skriptåtgärden Analyze Logon Duration att returnera bra data och låta dig lokalisera den bakomliggande orsaken till problem. Men den gör det även möjligt för dig att proaktivt undersöka långsamma inloggningar i din organisation utan att ständigt köra kontrollrapporter och konsolmätvärden.

Bild 22. Rapportera långsam inloggning till skriptåtgärden ServiceNow ITSM

För att göra detta, har vi en annan bra skriptåtgärd (har vi nämnt att ControlUp Script Library har 363 [och det fortsätter att växa!] community-drivna skriptåtgärder?) Om du använder ServiceNow kan du använda vårt skript Report slow logon to ServiceNow ITSM för att rapportera inloggningar som överstiger din förväntade genomsnittstid för ytterligare undersökning, till exempel att bryta ner faser av inloggning med skriptet Analyze Long Duration. Låt inte långsamma inloggningar frustrera dina anställda, få övertaget över dem (de långsamma inloggningarna, inte dina anställda – det skulle vara en HR-överträdelse!) med våra fantastiska skript.

Dessa är de 10 vanligaste Citrix-felen som upplevs av ControlUp-kunder. Vi hoppas att denna sammanfattning hjälper dig att åtgärda dem alla, och illustrerar även hur du kan använda ControlUp för att upptäcka dessa fel när de inträffar, åtgärda dem snabbt och, i många fall, åtgärda dem automatiskt.

Vi tackar ControlUp för denna gästbloggen och vill du komma igång med ControlUp? Tveka då inte att kontakta oss direkt.