Publicerades 22 september 2017

RES + Ivanti samordnar IT bättre än någonsin

RES + Ivanti samordnar IT bättre än någonsin

Låt oss introducera er för möjligheterna kring vad vi kan åstadkomma för dagens IT-avdelningar tillsammans med vår partner RES Software/ Ivanti.

Det är ingen hemlighet att IT-teamen har ett tufft jobb idag. De sätts under enorm press för att få verksamheten att flyta så smidigt som möjligt. I takt med att användarnas efterfrågan ökar ställs allt högre krav på IT-leveranserna. Och ökade krav på säkerhet lägger än mer ansvar på IT-chefernas axlar. Och det stannar inte där, eftersom IT också strävar efter att driva innovation och att införa ny teknik som ökar affärsnyttan.

För att uppnå dessa krav och anpassa sig till den nya verkligheten, där investeringar i IT-miljön har blivit mer invecklade samtidigt som mobila applikationer och molntjänster fortsätter att växa, känner många IT-chefer sig splittrade mellan olika grupper inom teamet. Varje enskild grupp är oftast väldigt fokuserad på att lösa specifika, kritiska uppgifter. Men även om det kan vara effektivt att ha ett dedikerat team med ett enskilt syfte, kan dessa silon bli en utmaning över tid när man vill få IT-grupper att arbeta mot ett gemensamt mål – att garantera en säker och produktiv upplevelse för användarna.

Med hjälp av Ivanti har IT-avdelningar möjlighet att ena krafterna mellan silos. IT-avdelningen kan få en bättre överblick över nuläget inom olika områden som exempelvis övervakningsstrategier, säkerhet, tjänsteleveranser och underhåll. Med hjälp av beprövade metoder inom vardera områden kan IT-teamen hantera sina specialområden. Det är även möjligt att få ut så mycket som möjligt av dessa lösningar genom att koppla ihop de enskilda systemen och utnyttja värdefull data och information som förbättrar varje område.

När RES nu blir en del av Ivanti kan företag även dra nytta av automatisering, identitetshantering och personcentrerad säkerhet som ligger utanför Ivantis nuvarande produktportfölj. RES kompetens kan implementeras i både fysiska, virtuella och molnbaserade IT-miljöer så att IT kan koncentrera sig på att samordna styrningen av olika teknikområden.

IVANTIS FÖRVÄRV AV RES ÄR VÄRDEFULLT FÖR BÅDA BOLAGENS KUNDER. HÄR ÄR NÅGRA AV DE STORA FÖRDELARNA:

 • Den bästa tekniken för mobila arbetsplatser finns nu under samma tak som Ivanti. Med produkter från både RES och AppSense i portföljen kan kunderna förvänta sig den mest kraftfulla och säkra tekniken för arbetsplatsen. Det här kommer att förbättra användarvänligheten och ha en positiv effekt på produktiviteten i samtliga miljöer och digitala enheter.
 • Genom att kombinera Ivantis beprövade övervakningsteknologier med RES lösningar inom identitetshantering kan företag bättre skydda enheter och medarbetare mot Ransomware och Malware. Därigenom kan kunden skydda sig mot intrång och kostsamma driftstopp.
 • De flesta av RES kunder kan redan hantera programvarulicensen på användarnivån och genom automatisering av informationstillgången när medarbetare börjar eller slutar. Med hjälp av Ivanti har de nu möjlighet att göra större kostnadsbesparingar genom effektivare licenshantering och informationstillgång. Ivanti hjälper företag att styra sina programvaruinvesteringar, från behovsinventering till analys av användande och reklamationer – allt för att uppnå en total optimering. Tillsammans kan RES och Ivanti hjälpa kunder att optimera sina kostnader för hård- och mjukvaror, undvika kostsamma straffavgifter för att ej uppfylla regelefterlevnad, och försäkra sig om att användarna har tillgång till exakt de resurser som de behöver för att vara produktiva.
 • Data möjliggör mer förnuftiga IT-beslut och att IT kan ha fler strategiska samtal med affärsenheterna. Ivantis analys- och rapporteringsfunktioner kommer att ge RES kunder en större inblick i sin IT-miljö så att de kan maximera den nuvarande investeringen i RES teknik. Data från RES-driven teknik kan förse Ivantis kunder med ytterligare information om deras användare, deras identitet och arbetsplats.
 • Automation och integration mellan systemen ökar inte bara effektiviteten utan gör att IT kan slippa arbeta med tidsslukande, manuella uppgifter. RES automatiseringslösningar kommer att utökas med Ivantis portfölj för att säkerställa enhetlighet i processer och uppgifter. IT kan känna en lättnad, samtidigt som de har möjlighet att spåra och lagra förändringar i IT-miljön. I slutändan kan företag dra nytta av minskat servicebehov och sänka kostnader.

Det är ingen överdrift att säga att framtiden ser ljus ut för både RES och Ivantis kunder. Se till att gå in på ivanti.com för att ta del av de senaste nyheterna och informationen om hur Ivanti, och RES, kan hjälpa dig med din resa mot att samordna IT-avdelningen och att leverera en säker och produktiv användarmiljö.

Ta chansen och träffa RES på The Inspiration Zone i Stockholm den 16:e november – Anmäl dig idag!

Låt oss introducera er för möjligheterna kring vad vi kan åstadkomma för dagens IT-avdelningar tillsammans med vår partner RES Software/ Ivanti.

Det är ingen hemlighet att IT-teamen har ett tufft jobb idag. De sätts under enorm press för att få verksamheten att flyta så smidigt som möjligt. I takt med att användarnas efterfrågan ökar ställs allt högre krav på IT-leveranserna. Och ökade krav på säkerhet lägger än mer ansvar på IT-chefernas axlar. Och det stannar inte där, eftersom IT också strävar efter att driva innovation och att införa ny teknik som ökar affärsnyttan.

För att uppnå dessa krav och anpassa sig till den nya verkligheten, där investeringar i IT-miljön har blivit mer invecklade samtidigt som mobila applikationer och molntjänster fortsätter att växa, känner många IT-chefer sig splittrade mellan olika grupper inom teamet. Varje enskild grupp är oftast väldigt fokuserad på att lösa specifika, kritiska uppgifter. Men även om det kan vara effektivt att ha ett dedikerat team med ett enskilt syfte, kan dessa silon bli en utmaning över tid när man vill få IT-grupper att arbeta mot ett gemensamt mål – att garantera en säker och produktiv upplevelse för användarna.

RES är nu en del av Ivanti

Med hjälp av Ivanti har IT-avdelningar möjlighet att ena krafterna mellan silos. IT-avdelningen kan få en bättre överblick över nuläget inom olika områden som exempelvis övervakningsstrategier, säkerhet, tjänsteleveranser och underhåll. Med hjälp av beprövade metoder inom vardera områden kan IT-teamen hantera sina specialområden. Det är även möjligt att få ut så mycket som möjligt av dessa lösningar genom att koppla ihop de enskilda systemen och utnyttja värdefull data och information som förbättrar varje område.

När RES nu blir en del av Ivanti kan företag även dra nytta av automatisering, identitetshantering och personcentrerad säkerhet som ligger utanför Ivantis nuvarande produktportfölj. RES kompetens kan implementeras i både fysiska, virtuella och molnbaserade IT-miljöer så att IT kan koncentrera sig på att samordna styrningen av olika teknikområden.

Ivantis förvärv av RES är värdefullt för båda bolagens kunder. Här är några av de stora fördelarna:

 • Den bästa tekniken för mobila arbetsplatser finns nu under samma tak som Ivanti. Med produkter från både RES och AppSense i portföljen kan kunderna förvänta sig den mest kraftfulla och säkra tekniken för arbetsplatsen. Det här kommer att förbättra användarvänligheten och ha en positiv effekt på produktiviteten i samtliga miljöer och digitala enheter.
 • Genom att kombinera Ivantis beprövade övervakningsteknologier med RES lösningar inom identitetshantering kan företag bättre skydda enheter och medarbetare mot Ransomware och Malware. Därigenom kan kunden skydda sig mot intrång och kostsamma driftstopp.
 • De flesta av RES kunder kan redan hantera programvarulicensen på användarnivån och genom automatisering av informationstillgången när medarbetare börjar eller slutar. Med hjälp av Ivanti har de nu möjlighet att göra större kostnadsbesparingar genom effektivare licenshantering och informationstillgång. Ivanti hjälper företag att styra sina programvaruinvesteringar, från behovsinventering till analys av användande och reklamationer – allt för att uppnå en total optimering. Tillsammans kan RES och Ivanti hjälpa kunder att optimera sina kostnader för hård- och mjukvaror, undvika kostsamma straffavgifter för att ej uppfylla regelefterlevnad, och försäkra sig om att användarna har tillgång till exakt de resurser som de behöver för att vara produktiva.
 • Tillsammans med RES och Ivanti hjälper vi dagens IT-avdelningarData möjliggör mer förnuftiga IT-beslut och att IT kan ha fler strategiska samtal med affärsenheterna. Ivantis analys- och rapporteringsfunktioner kommer att ge RES kunder en större inblick i sin IT-miljö så att de kan maximera den nuvarande investeringen i RES teknik. Data från RES-driven teknik kan förse Ivantis kunder med ytterligare information om deras användare, deras identitet och arbetsplats.
 • Automation och integration mellan systemen ökar inte bara effektiviteten utan gör att IT kan slippa arbeta med tidsslukande, manuella uppgifter. RES automatiseringslösningar kommer att utökas med Ivantis portfölj för att säkerställa enhetlighet i processer och uppgifter. IT kan känna en lättnad, samtidigt som de har möjlighet att spåra och lagra förändringar i IT-miljön. I slutändan kan företag dra nytta av minskat servicebehov och sänka kostnader.

Det är ingen överdrift att säga att framtiden ser ljus ut för både RES och Ivantis kunder. Se till att gå in på ivanti.com för att ta del av de senaste nyheterna och informationen om hur Ivanti, och RES, kan hjälpa dig med din resa mot att samordna IT-avdelningen och att leverera en säker och produktiv användarmiljö.

Ta chansen och träffa RES på The Inspiration Zone i Stockholm den 16:e november – Anmäl dig idag!

Låt oss introducera er för möjligheterna kring vad vi kan åstadkomma för dagens IT-avdelningar tillsammans med vår partner RES Software/ Ivanti.

Det är ingen hemlighet att IT-teamen har ett tufft jobb idag. De sätts under enorm press för att få verksamheten att flyta så smidigt som möjligt. I takt med att användarnas efterfrågan ökar ställs allt högre krav på IT-leveranserna. Och ökade krav på säkerhet lägger än mer ansvar på IT-chefernas axlar. Och det stannar inte där, eftersom IT också strävar efter att driva innovation och att införa ny teknik som ökar affärsnyttan.

För att uppnå dessa krav och anpassa sig till den nya verkligheten, där investeringar i IT-miljön har blivit mer invecklade samtidigt som mobila applikationer och molntjänster fortsätter att växa, känner många IT-chefer sig splittrade mellan olika grupper inom teamet. Varje enskild grupp är oftast väldigt fokuserad på att lösa specifika, kritiska uppgifter. Men även om det kan vara effektivt att ha ett dedikerat team med ett enskilt syfte, kan dessa silon bli en utmaning över tid när man vill få IT-grupper att arbeta mot ett gemensamt mål – att garantera en säker och produktiv upplevelse för användarna.

RES är nu en del av Ivanti

Med hjälp av Ivanti har IT-avdelningar möjlighet att ena krafterna mellan silos. IT-avdelningen kan få en bättre överblick över nuläget inom olika områden som exempelvis övervakningsstrategier, säkerhet, tjänsteleveranser och underhåll. Med hjälp av beprövade metoder inom vardera områden kan IT-teamen hantera sina specialområden. Det är även möjligt att få ut så mycket som möjligt av dessa lösningar genom att koppla ihop de enskilda systemen och utnyttja värdefull data och information som förbättrar varje område.

När RES nu blir en del av Ivanti kan företag även dra nytta av automatisering, identitetshantering och personcentrerad säkerhet som ligger utanför Ivantis nuvarande produktportfölj. RES kompetens kan implementeras i både fysiska, virtuella och molnbaserade IT-miljöer så att IT kan koncentrera sig på att samordna styrningen av olika teknikområden.

Ivantis förvärv av RES är värdefullt för båda bolagens kunder. Här är några av de stora fördelarna:

 • Den bästa tekniken för mobila arbetsplatser finns nu under samma tak som Ivanti. Med produkter från både RES och AppSense i portföljen kan kunderna förvänta sig den mest kraftfulla och säkra tekniken för arbetsplatsen. Det här kommer att förbättra användarvänligheten och ha en positiv effekt på produktiviteten i samtliga miljöer och digitala enheter.
 • Genom att kombinera Ivantis beprövade övervakningsteknologier med RES lösningar inom identitetshantering kan företag bättre skydda enheter och medarbetare mot Ransomware och Malware. Därigenom kan kunden skydda sig mot intrång och kostsamma driftstopp.
 • De flesta av RES kunder kan redan hantera programvarulicensen på användarnivån och genom automatisering av informationstillgången när medarbetare börjar eller slutar. Med hjälp av Ivanti har de nu möjlighet att göra större kostnadsbesparingar genom effektivare licenshantering och informationstillgång. Ivanti hjälper företag att styra sina programvaruinvesteringar, från behovsinventering till analys av användande och reklamationer – allt för att uppnå en total optimering. Tillsammans kan RES och Ivanti hjälpa kunder att optimera sina kostnader för hård- och mjukvaror, undvika kostsamma straffavgifter för att ej uppfylla regelefterlevnad, och försäkra sig om att användarna har tillgång till exakt de resurser som de behöver för att vara produktiva.
 • Tillsammans med RES och Ivanti hjälper vi dagens IT-avdelningarData möjliggör mer förnuftiga IT-beslut och att IT kan ha fler strategiska samtal med affärsenheterna. Ivantis analys- och rapporteringsfunktioner kommer att ge RES kunder en större inblick i sin IT-miljö så att de kan maximera den nuvarande investeringen i RES teknik. Data från RES-driven teknik kan förse Ivantis kunder med ytterligare information om deras användare, deras identitet och arbetsplats.
 • Automation och integration mellan systemen ökar inte bara effektiviteten utan gör att IT kan slippa arbeta med tidsslukande, manuella uppgifter. RES automatiseringslösningar kommer att utökas med Ivantis portfölj för att säkerställa enhetlighet i processer och uppgifter. IT kan känna en lättnad, samtidigt som de har möjlighet att spåra och lagra förändringar i IT-miljön. I slutändan kan företag dra nytta av minskat servicebehov och sänka kostnader.

Det är ingen överdrift att säga att framtiden ser ljus ut för både RES och Ivantis kunder. Se till att gå in på ivanti.com för att ta del av de senaste nyheterna och informationen om hur Ivanti, och RES, kan hjälpa dig med din resa mot att samordna IT-avdelningen och att leverera en säker och produktiv användarmiljö.

Ta chansen och träffa RES på The Inspiration Zone i Stockholm den 16:e november – Anmäl dig idag!